Podczas corocznego spotkania w Grapevine, w stanie Teksas, 1400 delegatów skautów głosowało nad zniesieniem zakazu uczestnictwa w organizacji dla osób otwarcie gejowskich.

Ponad 60% głosowało za dopuszczeniem ich w szeregi organizacji.

22 maja w wypowiedzi dla USA Today, przewodniczący BSA, Wayne Perry powiedział, że rozwiązanie znoszące zakaz, wręcz "podkreśla, że skauting jest programem dla młodzieży i jakiekolwiek seksualne zachowanie, heteroseksualne czy homoseksualne, jest przeciwne wartościom skautingu".

Wyjaśniał, że rozwiązanie nie pozwoli "używania organizacji do promocji czy faworyzowania jakiegokolwiek społecznego czy politycznego poglądy lub planu."

Oświadczenie o zmianie pojawia się wiele miesięcy po utracie funduszy od strategicznych sponsorów, takich jak UPS, Merck czy Intel, właśnie z powodu zakazu wstępu do organizacji dla homoseksualistów. W 2000 roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych podtrzymał tę politykę w imię konstytucyjnej wolności słowa.

W lutym 2013 organizacja zdecydowała by przełożyć głosowanie nad problemem, zdając sobie sprawę, z jego złożoności i potrzeby dialogu oraz przyjrzenia się bliżej dotychczasowym przepisom.

Nowa rezolucja, która obowiązywać będzie od stycznia 2014 roku, nadal będzie uniemożliwiać dorosłym homoseksualistom piastowanie pozycji druhów (dorosłych liderów grup).

Przepis odnosi się jedynie do polityki krajowej i pozwala każdej jednostce lokalnej na ustanowienie własnych wytycznych, zezwalając "religijnym, cywilnym czy edukacyjnym organizacjom, które nadzorują skauting, na ustalenie jak zająć się problemem".

Wiele grup prorodzinnych apelowało do organizacji by pozostała przy swych dotychczasowych zasadach, argumentując, że chronią one skautów przed molestowaniem seksualnym i zazębiają się z fundamentami moralnymi organizacji.

MCC/CNA