Od początku listopada francuscy katolicy będą odmawiać „Ojcze Nasz” w nowym tłumaczeniu. Główna zmiana dotyczy słów z dziewiątej wersu: „i nie wódź nas na pokuszenie”. Jak dotąd, po francusku brzmiało to: „Ne nous soumets pas a la tentation”. Tekst został zmieniony na: „Et ne nous laisse pas entrer en tentation”, co odpowiada raczej tłumaczeniu Mt 6,13 z Biblii Poznańskiej: „I nie dozwól nam ulec pokusie”. Watykan zatwierdził nowe tłumaczenie w lipcu tego roku. Zastąpi ono poprzednią wersję, której używano od 1966 roku. Niektórzy bibliści i teologowie uważają, że wraz ze zmianą wypacza się też wypacza się też sens oryginału.

Dyskusja nad zmianą powyższego wersju toczy się również w Polsce. Warto przypomnieć w tym miejscu tekst starogrecki, przekazany tak samo przez Mt 6,13 i Łk 11,4: καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν. Jak widać, poprzednie tłumaczenie francuskie – a także polskie – jest dosłownym tłumaczeniem tekstu greckiego, w którym czasownik εἰσενέγκῃς pochodzi od εἰσφέρω, co oznacza dosłownie „przynosić do, wprowadzać”. Takie też tłumaczenie Mt 6,13 znajdziemy w dosłownym przekładzie grecko-polskiego Nowego Testamentu (Vocatio, najnowsze wydanie: Warszawa 2006).

Pac/kath.net