26.08.16, 18:00

Francuski sąd mówi tak dla burkini

Muzułmański plażowy strój będzie mógł być noszony na francuskich plażach. 

Najwyższy francuski sąd administracyjny wydał wstępne postanowienie w sprawie zakazu noszenia na plaży burkini, który wprowadziło kilkanaście francuskich nadmorskich miejscowości. Decyzja sądu dotyczy wprawdzie tylko jednej z miejscowości, ale wszystkie pozostałe wprowadzały zakaz na identycznych zasadach.

W postanowieniu, które według francuskiego prawa może być wydane zanim zostanie wydany ostateczny wyrok, sąd orzekł, że „Zakaz burkini w poważny i wyraźnie nielegalny sposób narusza podstawowe prawa do poruszania się, swobody wyznania i wolności osobiste”.

Zakaz noszenia burkini (strój plażowy dla muzułmańskich kobiet, zakrywający ciało kobiety z wyjątkiem stóp, dłoni i twarzy) został zaskarżony przez francuską Ligę Praw Człowieka po wyroku sądu pierwszej instancji, który utrzymał zakaz w mocy.

emde/euroislam.pl