Wiele komentarzy na całym świecie wywołała wczorajsza premiera filmu „Franciszek” na Festiwalu Filmowym w Rzymie. W filmie tym papież Franciszek wyraził aprobatę dla ustanawiania w świeckim porządku prawnym związków cywilnych dla par homoseksualnych. Dla wielu katolików twierdzenie to wydało się tak oburzające, że informację o słowach papieża uznali za fake news. W sieci pojawił się jednak fragment filmu, w którym padają kontrowersyjne słowa.

Wczoraj w Rzymie odbyła się premiera filmu dokumentalnego „Franciszek” rosyjskiego reżysera pracującego w Holywood, Jewgienija Afiniejewskiego, będącego prezentacją stosunku papieża Franciszka do problemów społecznych i posługi duszpasterskiej wśród ludzi żyjących „na peryferiach egzystencjalnych”. W części odwołującej się do problemu duszpasterstwa osób homoseksualnych Franciszek stwierdza, że dla walki z dyskryminacją tych osób, powinno zostać przyznane im prawo do cywilnych związków.

W j. hiszpańskim papież mówi:

- „Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible por eso. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente”.

W polskim tłumaczeniu przekazanym przez Katolicką Agencję Informacyjną słowa te brzmią:

- „Osoby homoseksualne mają prawo do bycia w rodzinie; są dziećmi Boga; mają prawo do rodziny. Nikogo nie można wyrzucić z rodziny, ani sprawić, by jego życie było z tego powodu niemożliwe. To, co musimy stworzyć, to prawo do wspólnego pożycia. One mają prawo do tego, by być prawnie chronionymi”.

Wypowiedź ta, jak powołując się na reżysera filmu przekazał katolicki portal AciPrensa, ma pochodzić z wywiadu udzielonego przez Ojca Świętego reżyserowi.

Jest to prywatna opinia papieża Franciszka, nie będąca naturalnie nauczaniem Kościoła katolickiego.

W 2003 roku Kongregacja Nauki Wiary opublikowała „Uwagi dotyczące projektów legalizacji związków między osobami homoseksualnymi”, gdzie stwierdzono:

- „Prawne uznanie związków homoseksualnych lub postawienie ich na tym samym poziomie co małżeństwo oznaczałoby nie tylko aprobatę zachowań dewiacyjnych, z konsekwencją uczynienia ich wzorcem we współczesnym społeczeństwie, ale także przesłaniałoby podstawowe wartości, które należą do wspólnego dziedzictwo ludzkości. Kościół nie może nie bronić tych wartości, dla dobra mężczyzn i kobiet oraz dla dobra samego społeczeństwa”.

kak/ekai.pl, cna.pl, Fronda.pl