Franciszek: Mimo postępów na drodze ekumenizmu znowu oddaliliśmy się od siebie - zdjęcie
31.10.14, 14:32Papież Franciszek (fot. Getty/Flickr)

Franciszek: Mimo postępów na drodze ekumenizmu znowu oddaliliśmy się od siebie

3

W tym roku mija 50 lat od promulgowania soborowego dekretu o ekumenizmie. Przypomniał o tym Papież, spotykając się z delegacją Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich. Zwrócił uwagę na postępy ekumenizmu, w tym prace Międzynarodowej Komisji Dialogu Katolicko-Starokatolickiego.

„Stało się możliwe budować mosty wzajemnego zrozumienia i praktycznej współpracy. Zdano sobie sprawę z istniejących zbieżności, a określono ściślej różnice, osadzając je w nowych kontekstach. Jeśli z jednej strony cieszymy się za każdym razem, gdy możemy zrobić dalsze kroki ku mocniejszej komunii wiary i życia, to z drugiej smucimy się, uświadamiając sobie nowe nieporozumienia, jakie wyłoniły się między nami z biegiem lat. Kwestie eklezjologiczne i teologiczne, jakie towarzyszyły naszemu podziałowi, są dziś trudniejsze do przezwyciężenia z powodu wzrastających różnic między nami co do tematów dotyczących posługi [hierarchicznej] i rozeznania moralnego” – powiedział Papież.

Franciszek nie wymienił wprost zaistniałych problemów, ale chodzi zwłaszcza o wprowadzone w niektórych Kościołach starokatolickich kapłaństwo kobiet czy błogosławienie związków homoseksualnych. Doprowadziło to do podziałów nawet wśród samych starokatolików. Np. Polski Narodowy Kościół Katolicki w USA, nie akceptując takich nowości, wystąpił z Unii Utrechckiej.

„W sercu Europy, w której jest tyle zamieszania, gdy chodzi o jej tożsamość i powołanie, istnieje wiele dziedzin, w których katolicy i starokatolicy mogą współpracować, starając się odpowiedzieć na głęboki kryzys duchowy dotykający jednostek i społeczeństw. Jest głód Boga. Jest głębokie pragnienie odkrycia na nowo sensu życia. Jest pilna potrzeba wiarygodnego świadectwa o prawdzie i wartościach Ewangelii. W tym możemy wzajemnie wspierać się i zachęcać, przede wszystkim na szczeblu parafii i wspólnot lokalnych” – powiedział Papież.

Na czele Unii Utrechckiej, która powstała w związku z odrzuceniem przez niektórych katolików ogłoszonego przez Sobór Watykański I w 1870 r. dogmatu o nieomylności Papieża, stoi starokatolicki arcybiskup Utrechtu Joris Vercammen. Przemawiając do Ojca Świętego, zwrócił on uwagę, że dzisiejsze spotkanie starokatolickich biskupów z Następcą św. Piotra jest pierwszym w historii.

MaR/Radio Watykańskie

Komentarze (3):

anonim2014.10.31 14:35
Z serii postępy postępu.
anonim2014.10.31 16:25
Ekumenizm w obecnym znaczeniu jest herezja. Nie prowadzi w żaden sposób do nawracania błędnowierców na prawdziwą wiarę, lecz wręcz przeciwnie - utwierdza ich w błędzie i osłabia wiarę katolicką. Efekty tego widać gołym okiem - ateizacja, protestantyzacja, mnożenie się różnych herezji, odstępstw od wiary, zanik misji Kościoła, nieznajomość prawd wiary wśród katolików, a w rezultacie różnic pomiędzy wyznaniami. To są właśnie "owoce" ekumenizmu, zgniłe owoce.
anonim2014.10.31 16:42
Zgadzam się z poprzednikami nt. akukumenizmu.