Znane polskojęzyczne antykatolickie medium "Gazeta Wyborcza" opublikowało list otwarty, w którym światli europejscy obywatele opowiadają się za legalnością mordowania dzieci nienarodzonych. Co więcej chodzi o ludzi, którzy mienią się katolikami i twierdzą, że zgodne z zasadą ochrony życia jest pozwolenie kobietom, by do spółki z zachłannymi lekarzami śmierci odbierali życie na przykład chorym na zespół Downa dzieciom.

"Podtrzymujemy zasadę świętości każdego życia ludzkiego, w tym prawo do życia kobiet oraz ich nienarodzonych dzieci. Jednak dostrzegamy również sytuacje, w których niekiedy kobiety i młode dziewczęta stają w obliczu konieczności podjęcia bolesnych decyzji, co do kontynuowania lub przerwania ciąży będącej konsekwencją aktu przemocy seksualnej, stanowiącej poważne zagrożenie dla ich własnego życia, lub takiej, z której urodziłoby się dziecko z głębokimi upośledzeniami albo nieuleczalnie chore i umierające" - piszą "katolicy".

Co za obłęd, co za wstyd, co za hańba! Oto ludzie, którzy nazywają siebie uczniami Jezusa Chrystusa, wzywają do legalnych, wykonywanych w majestacie prawa egzekucji na chorych ludziach. Takie rozwiązania wprowadzono w Niemczech pod rządami opętańców z NSDAP. Takie rozwiązania wprowadzono w wielu krajach Europy pod rządami opętanych przez materialistyczną ideologię skrajnego subiektywizmu. I takie rozwiązania dziś postulują ludzie, którzy nazywają siebie katolikami!

A wszystko publikuje znane polskojęzyczne, antykatolickie medium, "Gazeta Wyborcza", które przez tyle lat czerpało ogromne profity od władzy... Taka była III RP. Oby nigdy więcej!...

bjad