Eskalacja zła musi się wypełnić. Potem będzie cud Zmartwychwstania - zdjęcie
05.12.20, 21:25fot. wikipedia.org/domena publiczna

Eskalacja zła musi się wypełnić. Potem będzie cud Zmartwychwstania

29

Pan Jezus mówił: „Dziecko Moje, powiedz dzieciom Moim, że ataki zła spiętrzają się coraz bardziej i nikt na tej ziemi nie jest na tyle osłonięty, aby nie musiał angażować wszystkich swoich sił, żeby ocaleć od niszczącej mocy zła”

CZAS STAWANIA W PRAWDZIE

Jest czas selekcji, czas stawania w Prawdzie i konieczności opowiedzenia się, po czyjej jest się stronie: Boga czy szatana. Im kto otrzymał wznioślejsze powołanie ode Mnie, tym większego wysiłku wymaga wybór pomiędzy tym, co oferuje świat, a w nim szatan, a tym, co zgodne jest z Moją wolą zawartą w Ewangelii.

Nie można, będąc świadomie przy Mnie, deklarując Mi wierność, jednocześnie iść na jakiekolwiek ustępstwa na rzecz grzechu, który zawsze ma swoje korzenie w szatanie. Podobnie na ustępstwo na rzecz słabości natury i pokus świata. A ponieważ nawałnica zła przelewa się przez świat – ocalenie jest tylko w modlitwie, pokucie i czynach miłosierdzia wobec braci tak samo zagrożonych w duszy swojej.

Aby nie dać się zwieść szatanowi, trzeba trwać w stanie łaski uświęcającej, w stanie modlitwy i nieustającego wzywania Mojego Imienia, tkwić w Kościele, żyjąc pełnią darów Moich tam otrzymywanych.

Nie trzeba się lękać, ale trzeba ze wszystkich sił przylgnąć do Ran Moich i wołać o Miłosierdzie Moje w godzinie sądu nad światem, jaka trwa i zmierza do ostatecznego rozstrzygnięcia. To rozstrzygnięcie odbywa się w sercu każdego człowieka i każdy wydaje wyrok na siebie swoją decyzją wyboru z chwili na chwilę i swoją postawą wobec braci.

Rzeczy drobne, czyny pozornie mało znaczące prowadzą coraz głębiej w jedną z dwu stron: w stronę Boga albo w stronę szatana, który, jak pająk, swą zdobycz oplątuje coraz ciaśniej nićmi ułudy i zaślepienia tych, którzy nie są Mi wierni w codzienności swojej” (3 kwietnia 1994 roku, Wielkanoc).

UKRYWAM SIĘ, ABY NIE ZNIEWOLIĆ WSPANIAŁOŚCIĄ MOJEGO DARU

Pragnę dla was waszego szczęścia, jakiego nikt z ludzi nie jest w stanie sobie wyobrazić i przeczuć. Cała historia ludzkości i historia każdego człowieka tak jest prowadzona przeze Mnie, abyście otrzymali przygotowanie do zjednoczenia się ze Mną w wieczności. Teraz możecie stykać się ze Mną w modlitwie, w medytacji nad Moim życiem, Słowem, znakami, jakie wam dałem i nieustannie daję. Znakiem najbardziej wymownym jest Moja obecność w Eucharystii. Jestem ukryty w Hostii i przez Jej spożycie następuje spotkanie duszy ze Mną żywym i prawdziwym, choć ukrytym dla umysłu i zmysłów ciała.

Poznawać Mnie i dotykać można sercem kochającym i ufnym – sercem dziecka. Im większa wiara i miłość, tym zjednoczenie ze Mną mocniejsze i poznanie głębsze.

Strzeż się bezmyślnego i obojętnego przyjmowania Mnie w Komunii św. Jest to wielki grzech i profanacja Mojej Miłości i Mojego Daru zrodzonego we Krwi Golgoty.

Dziecko Moje, jakże bardzo muszę się ukrywać, aby nie spalić twej duszy ogniem Mojej Miłości i aby nie zabić twojego ciała mocą Mej Ojcowskiej czułości. A przecież tak bardzo kocham i pragnę być kochany” (3 kwietnia 2002 roku).

STRATEGIA DZIAŁANIA SŁUG SZATANA

Celem działania sług szatana w świecie jest zwiedzenie jak największej liczby dusz i wtrącenie ich do czeluści Złego. Działania ich obejmują wszystkie dziedziny życia ludzkiego od narodzin do ostatnich chwil na tym świecie. Obejmują wszystko, co stworzył Bóg, aby zniszczyć, zniekształcić i rzucić pod nogi Lucyfera żądnego władzy i zemsty na Bogu i Jego stworzeniach.

Zatem trzeba odsłaniać wybranym dzieciom Moim główne aspekty i przejawy działania Złego.

Święty Paweł powiedział, że główna walka od stworzenia świata toczy się na poziomie pierwiastków duchowych. Działanie zewnętrzne zła służy zwycięstwu nad duszami ludzkimi, które otrzymały życie wieczne i przeznaczone są do życia w Bogu. Życie na ziemi jest przygotowaniem do życia wiecznego, a jednocześnie wolnym wyborem jakości tego życia w zjednoczeniu z Bogiem albo z szatanem.

Ja posługuję się Miłością i Prawdą, bo nimi jestem, i prowadzę ku jedności. Mój wróg posługuje się nienawiścią i kłamstwem, które są istotą jego jestestwa, i prowadzi ku rozbiciu. Trzeba zatem przyodziać pełną zbroję duchową, o której mówi św. Paweł (Ef 6,10-18), i odrzucić wszystko, co ma choćby pozór zła.

Dziedziny życia, które szczególnie są atakowane, to: serce, umysł i ciało.

Serce przez pychę, próżność, zawziętość, lęk, odrzucenie duchowości, wulgarność, egoizm.

Umysł przez głupotę, powierzchowność, ułudę, kłamstwo, nieufność, ciemnotę.

Ciało przez uznanie go za najwyższą wartość. Ciało kobiety – przez jego komercjalizację i uznanie go za źródło uciech.

Działania szatańskie obejmują:

  1. Kulturę, sztukę (muzyka, plastyka, literatura), modę, zainteresowania, styl życia, hierarchię wartości (kult materii).

  2. Religię – w jej miejsce wprowadza się religie pogańskie z kultem szatana docelowo, a pośrednio sekty, zabobony, okultyzm, magię itp., satanizm jako kult tzw. dobrego boga, którym jest Lucyfer.

  3. Stosunki społeczne – kontrola i zniewolenie ludzi, globalizm, manipulacja świadomością, powszechna nędza, elita władzy i bogactwa, grabież. Ubóstwienie człowieka – jego możliwości, decydowanie o życiu (stwarzanie i uśmiercanie), dobru i złu. Lecz także odczłowieczanie człowieka przez odarcie go z godności dziecka Bożego, przez poniżanie, upodlanie, gloryfikację zwierząt, manipulowanie i sadyzm.

Celem jest tzw. nowy świat – nowa era – według zasad będących odwrotnością prawa naturalnego i Bożego z rządem światowym – totalitarnym, opartym na możliwościach współczesnej techniki. Tak zwany nowy porządek tworzony przez Kościół szatana.

Owoce są widoczne nawet dla mało myślących ludzi, choć prowadzone jest systematyczne obniżanie wrażliwości, znieczulanie i pogłębianie poczucia bezsilności, by przyzwyczaić do perwersji, zła, okrucieństwa i uznać to wszystko za normalność lub nawet za symptomy postępu cywilizacyjnego. To jest totalne ogłupianie ludzi i pchanie ich w paszczę szatana, a nawet powodowanie, że sami tam zdążają. Wy, wierne dzieci Moje, powołane jesteście, aby wraz ze Mną i Maryją przez swoje zawierzenie i heroiczną ofiarność zwyciężać, by uczestniczyć w odnowieniu oblicza ziemi i tryumfie Moim w duszach ludzkich” (23 maja 2002 roku).

A GDZIE TY JESTEŚ?

Celem twojego życia i twojego powołania jest miłować Mnie i każdego człowieka – każde dziecko Moje zrodzone z Miłości i dla Miłości. Największym Moim bólem jest to, że Moje dzieci opuściły Mnie. Jestem samotny i opuszczony, jak wtedy na Krzyżu Golgoty. Ta scena i ta sceneria trwa i potęguje się z dnia na dzień: Jest obojętny tłum, są ciekawscy żądni widoku krwi, są wrogowie uradowani w swej zwycięskiej nienawiści. Tych jest wielu.

A przy Mnie tylko Matka Moja, Jej siostry, młodzieniec kochający Mnie szczerze i nawrócony grzesznik wołający o miłosierdzie w godzinie śmierci. A gdzie ty jesteś? Z kim się utożsamiasz na tej współczesnej Golgocie, którą jest świat i pragnący Mnie zabić, aby ogłosić siebie bogami?

Żądza władzy jest cechą szatańską. Teraz szatan w swych sługach jawnie walczy ze Mną w ludzie Moim i Moich apostołach. I przygotowuje współczesną Golgotę Kościołowi Mojemu.

Na Golgocie umarło to, co pochodziło ze świata. W bólach umierało i umarło ziemskie ciało Moje.

Ja nie umarłem – zmartwychwstałem i przyoblekłem się Ciałem wziętym z nieba – z Ojca Mojego.

Tak i Kościół Mój w bólu odda to, co wziął ze świata. I będzie wydawało się, że umarł. I uraduje się szatan i sługi jego – jak uradowali się wtedy w Jeruzalem. Lecz krótki będzie czas ich pozornego zwycięstwa, bo nadejdzie poranek Zmartwychwstania Kościoła Świętego, nieśmiertelnego, rodzącego nowe życie na ziemi – świętość dzieci Moich” (11 listopada 2000 roku).

NIEPOKALANE SERCE MARYI ZWYCIĘŻY

Niepokalane Serce Mojej Matki zwycięży. Ona jest matką Kościoła, który zawsze jest święty niezależnie od grzechów i zdrady wielu dzieci Kościoła. Świętością Kościoła Ja jestem, Moi apostołowie, oddani słudzy Moi, którzy w ofierze męczeństwa są fundamentem i murem, i sklepieniem świątyni Mojej. W niej jestem żywy i prawdziwy, w niej przez sługi Moje karmię dzieci Moje, przywracam życie i prowadzę do Domu Ojca.

Cierpi Mój Kościół, jak Ja cierpiałem, poraniony jest i krwawi, jak Ja poraniony byłem, i jak drogę na Golgotę znaczyłem Krwią Moją. I opluwany jest, i bezczeszczony, jak oplute i sponiewierane było Ciało Moje. I słania się, i upada, jak Ja pod brzemieniem Krzyża, bo też niesie Krzyż dzieci Moich poprzez lata i epoki. I podnosi się, i idzie ku Zmartwychwstaniu przez Golgotę i Ukrzyżowanie jakże wielu świętych. Ale bramy piekielne go nie przemogą, bo mądrość i moc Ducha Bożego go prowadzi sercem i umysłem namiestnika Mojego na ziemi i wiernych jego współpracowników.

I nadchodzi świt i wiosna świętego Kościoła, choć jest anty-Kościół i jego założyciel Antychryst. Choć są prorocy Lucyfera i kapłani, i karna armia masonerii, i wiele ogniw i organizacji na ich usługach. I chociaż jest światowy sanhedryn kierujący Kościołem szatana na ziemi. Choć podporządkowali sobie rządy i bogactwa i wydaje się, że wszystko zatruli i kierują światem ku jego zgubie.

Antychryst nie jest Bogiem, niczego nie może stworzyć, a pragnie tylko niszczyć to, co stworzył Bóg. I małpując Boga, kaleczy, rani, zniekształca, zatruwa jadem lęku, bólu i śmierci.

Anty-Kościół jest odwrotnością Kościoła prawdziwego w swych strukturach, celu i działaniu.

W miejscu Życia jest śmierć, w miejscu Prawdy jest kłamstwo, w miejscu Miłości – nienawiść, w miejscu Wybaczenia – zemsta, w miejscu Wolności – zniewolenie, w miejscu Pokory – pycha, w miejscu Miłosierdzia – okrucieństwo. I tak można wymienić wszystkie dobra duchowe zawarte w Ewangelii i rozpoznać ich przeciwieństwa, które są treścią nauki i działania tych, którzy walczą z Kościołem Moim, z Moimi umiłowanymi, cierpiącymi dziećmi. Droga do zbawienia prowadzi przez oczyszczenie z szatańskiego jadu grzechu pierworodnego świata i każdego dziecka tej ziemi.

Będzie dane oczyszczenie, które wydobędzie na światło Bożej Prawdy kłamstwa synów ciemności, i każdy człowiek według własnej woli w obliczu tej Prawdy będzie musiał wybrać Królestwo Mojego Ojca albo oddanie siebie na wieczność ojcu kłamstwa.

I uwolniony zostanie świat od pajęczej sieci Wielkiej Nierządnicy Kościoła Antychrysta i tych, którzy mu służyli spośród dzieci Moich.

Maryja jest Tą, przez którą idzie odrodzenie Kościoła Mojego, by zajaśniał pełnym blaskiem Bożej Świętości. Czas obecny wymaga od dzieci Prawdy heroicznej, wiary, nadziei i miłości. Trzeba rozpoznawać znaki czasu w świetle modlitwy i słowa Bożego i wypełniać wezwania Mojej Matki i wezwania Mojego umiłowanego sługi Jana Pawła II, i modlić się, i pokutować w intencji ocalenia zagubionych dzieci Moich” (8 czerwca 2002 roku).

Chrześcijanie i Kościół muszą być ukrzyżowani, aby dopełniła się Ofiara Moja i aby nastąpiło zmartwychwstanie ludzkości w Duchu Świętym. Będę umierał powtórnie w ludzie Moim, aby Duch Święty odrodził ludzkość. Jest czas ofiary Kościoła – czas ofiary chrześcijan. Czas Ofiary Krzyżowej Mojego Ciała, którym jest Kościół. Dlatego potrzebne jest świadectwo wiary, modlitwa i umartwienie w intencji ratowania ludzkości i świata przed zatraceniem się w szatanie.

Kościół musi obumrzeć, aby odrodzić się na nowo przez zmartwychwstanie w pełni mocy Bożej i zajaśnieć blaskiem Ducha Świętego” (15 lutego 2000 roku). […]

Eskalacja zła musi się wypełnić. Tak jak wypełniła się wobec Mnie dwa tysiące lat temu, tak teraz dąży do pełni wobec Mojego Kościoła i wobec wielu wiernych dzieci Moich. Potem będzie cud zmartwychwstania wiary i miłości, gdy wkroczę z mocą, by położyć kres panowaniu szatana i sług jego” (29 kwietnia 2006 roku)


mp/milujciesie.pl

Komentarze (29):

"Potem" pani Marysiu nastąpi2020.12.6 20:03
powolne parowanie supermasywnych czarnych dziur: https://en.wikipedia.org/wiki/Hawking_radiation
MaxFiend2020.12.18 14:51
A na koniec wszystko zamarznie, zniknie czas i grawitacja :-D
rebeliant-Radziszewski- Walter-matis892020.12.6 4:16
Kto pamięta Bolesława Piaseckiego? Działacz ONR-u, po wojnie na usługach NKWD - UB -SB, założyciel kolejnego "polskiego narodowego kościoła" pod nazwa "księża patrioci". Na usługach bolszewizmu oczywiście. "Księża patrioci" pewnie do dzisiaj gdzieś po kątach piją wódkę, może nawet z tymi z Loży Polin. . . . A Bolesław Piasecki? Zamordowali mu syna, za grzechy ojca. A kto? Żydzi nazwiskiem Szyja Szewc, Rodziewicz i chłopcy z SB Kossowski, Toruńczyk i Kostański którzy znaleźli schronienie .... w Izraelu.
rebeliant-Radziszewski- Walter-matis892020.12.6 4:15
Nasz "Polski Narodowy Kościół Katolicki" połączył swoje siły z naszymi "księżmi patriotami" w jedną kretyńską sektę starych zgredów, imbecyli i popłuczyn UB. Nasz "Polski Narodowy Kościół Katolicki" to stowarzyszenie pijaków w USA w liczbie kilkudziesięciu na żołdzie Kremla podobnie jak "księża patrioci" z kościoła pod wezwaniem NKWD-UB-SB.
rebeliant-Radziszewski- Walter-matis892020.12.6 4:15
Pewnie o tym nie wiesz, że w USA jest tzw. Polski Narodowy Kościół Katolicki. . . . NIE ma nic wspólnego katolicyzmem! Jest to sekta staruchów i staruch podobna do jehowych, tylko jeszcze gorsza bo BEZ pieniędzy. . . . .Ten "Polski Narodowy Kościół Katolicki" jest już w stanie szczątkowym, ale ma swoich kilku fanatyków. Jak każda FANATYCZNA SEKTA oni "wiedzą wszystko najlepiej". . . . Mają swoich "księży" a nawet pewnie jeszcze "biskupów" którzy otrzymali swoje "świecenia" od jakiegoś "narodowego papieża" pijaka. . . . Jest żałosna grupka kretynów i kretynek - JAK KAŻDA SEKTA! . . . . W Polsce mają swoją filę, a jakże, i chyba 1000 "parafian", na całą Polskę.
rebeliant2020.12.6 3:34
W morde kopane !!! Ale ja nie chcę do żadnego ku res twa niebieskiego dla eunuchów i impotentów. Przed śmiercią pacnę jeszcze kogoś w jałopę, aby dostęp do piekła. A z resztą... sami widzicie jak Bóg się zna na stwarzaniu, że z tej niebiańskiej doskonałości wyszło coś nie tak i to człowiek teraz dostaje największe cięgi. Nie można już ufać istocie, która jako wszechmogąca jest praprzyczyną krzywd. Do jednego wora Boga i jego Diabła. Pozbawić ich wszelkiej mocy i władzy. "A wtedy Bóg zaszlochał do Diabła: no weź tam któremu nogę podstaw, to ja go zacznę wybawiać i może jakoś to pójdzie. Na to Diabeł: a sam mu nogę podstaw... tak mi ryj obili, że już mam dosyć. A mówiłem Ty nie stwarzaj tego cholernego człowieka, bo tylko kłopoty będą". A tak swoją drogą, to świątobliwe ciemnoty z gatunku "alleluja i do przodu" lub też "zamknij mordę grzeszniku i bądź posłuszny" są podobne do picia wódki między innymi w naszym narodzie - gdy cierpliwości brak do przetrawiania rzeczywistości, to lepiej jest zapić pałę i skracać sobie rozum. I w efekcie, gdy delikwent dochodzi do problemu w połączeniu z czynnikami frustrującymi sięga po odurzenie np. alkoholowe, które zakłóca świadomość. W efekcie zamiast uzyskać ścieżkę radzenia sobie z jakimś problemem powstaje przeskok: A daje B i pomiędzy już nic nie ma. Tu faktycznie jest walka o życie i jego jakość i używki są tak jakby bronią wymierzoną w zażywających. Właśnie o ciało chodzi i bardzo wiele od niego zależy świątobliwe żmije. Najlepiej jest wmówić ciemnemu ludowi, że to wszystko marne takie przemijające i nie warte i dać oszukanym drzwi od stodoły, aby na nich latali. A później olaboga olaboga taka trageyja.
rebeliant-Radziszewski- Walter-matis892020.12.6 2:45
Nasz "Polski Narodowy Kościół Katolicki" połączył swoje siły z naszymi "księżmi patriotami" w jedną kretyńską sektę starych zgredów, imbecyli i popłuczyn UB. Nasz "Polski Narodowy Kościół Katolicki" to stowarzyszenie pijaków w USA w liczbie kilkudziesięciu na żołdzie Kremla podobnie jak "księża patrioci" z kościoła pod wezwaniem NKWD-UB-SB.
rebeliant2020.12.6 2:30
Tak wyczekujecie tej eskalacji zła, to może wystawcie już za w czasu d...y do bicia - tylko swoje, a nie tych najmłodszych, którym wcisnęliście kit, że muszą siedzieć gołą pupcią na mrowisku, bo jak nie to zdradzą Boga.
rebeliant-Radziszewski- Walter-matis892020.12.6 2:21
Kto pamięta Bolesława Piaseckiego? Działacz ONR-u, po wojnie na usługach NKWD - UB -SB, założyciel kolejnego "polskiego narodowego kościoła" pod nazwa "księża patrioci". Na usługach bolszewizmu oczywiście. "Księża patrioci" pewnie do dzisiaj gdzieś po kątach piją wódkę, może nawet z tymi z Loży Polin. . . . A Bolesław Piasecki? Zamordowali mu syna, za grzechy ojca. A kto? Żydzi nazwiskiem Szyja Szewc, Rodziewicz i chłopcy z SB Kossowski, Toruńczyk i Kostański którzy znaleźli schronienie .... w Izraelu.
markiz z PGRu2020.12.6 14:43
Piasecki to Wyścig Pokoju wygrał w 1985 r
rebeliant-Radziszewski- Walter-matis892020.12.6 2:20
Pewnie o tym nie wiesz, że w USA jest tzw. Polski Narodowy Kościół Katolicki. . . . NIE ma nic wspólnego katolicyzmem! Jest to sekta staruchów i staruch podobna do jehowych, tylko jeszcze gorsza bo BEZ pieniędzy. . . . .Ten "Polski Narodowy Kościół Katolicki" jest już w stanie szczątkowym, ale ma swoich kilku fanatyków. Jak każda FANATYCZNA SEKTA oni "wiedzą wszystko najlepiej". . . . Mają swoich "księży" a nawet pewnie jeszcze "biskupów" którzy otrzymali swoje "świecenia" od jakiegoś "narodowego papieża" pijaka. . . . Jest żałosna grupka kretynów i kretynek - JAK KAŻDA SEKTA! . . . . W Polsce mają swoją filę, a jakże, i chyba 1000 "parafian", na całą Polskę.
rebeliant-Radziszewski- Walter-matis892020.12.6 2:20
Nasz "Polski Narodowy Kościół Katolicki" połączył swoje siły z tzw. "księżmi patriotami" w jedną kretyńską sektę starych zgredów, imbecyli i popłuczyn UB. Nasz "Polski Narodowy Kościół Katolicki" to stowarzyszenie pijaków w USA w liczbie kilkudziesięciu na żołdzie Kremla podobnie jak "księża patrioci" z kościoła pod wezwaniem NKWD-UB-SB.
Kazimierz2020.12.6 1:39
No śmiechu warte..!Lechu Keller...ale sie nudzi...Nikt z tobą nie chce pisać! Te wszystkie wpisy są twojej produkcji! ...I co z tego , że zmieniasz nicki, wszystkie je znamy...! Jeszcze bardziej sie ośmieszasz...! Ale nisko upadłeś...! Masz bardzo niska samoocenę, to widać! A zresztą , pisałeś wcześniej o sobie w przypływie złości, że :" ...jestem stary sk.....syn...! Nie zaprzeczysz tego, mam dużo twoich wrednych wpisów!
rebeliant2020.12.6 1:53
Widać, że duch najświętszy cię natchną o tej późnej godzinie, abyś pilnował tej warty. Pilnuj bram do niebios, tylko nie zaśnij bo boruta wsadzi ci buta.
rebeliant-Radziszewski- Walter-matis892020.12.6 2:28
Nasz "Polski Narodowy Kościół Katolicki" połączył swoje siły z naszymi "księżmi patriotami" w jedną kretyńską sektę starych zgredów, imbecyli i popłuczyn UB. Nasz "Polski Narodowy Kościół Katolicki" to stowarzyszenie pijaków w USA w liczbie kilkudziesięciu na żołdzie Kremla podobnie jak "księża patrioci" z kościoła pod wezwaniem NKWD-UB-SB.
rebeliant2020.12.6 1:19
Ale co ja będę się zanurzać w tą plątaninę niebiańsko-piekielną... Daj człowiekowi świat nieskończony ciało silne jak tur, zdrowie doskonałe, no i jeszcze jakąś Ewelinkę, a nie będzie mu potrzebny ani potępiciel, ani wybawca. Tak tak - ten Wszechmogący zachowuje się trochę jak podpity tatuś, który podrzuca swoim dzieckiem do góry i zapewnia, że go złapie. Tylko, że bebechy już dawno leżą i muchy latają. W zaświatach w wieczności to będzie tak: w niebie będzie sanatorium do wypoczynku, a gdy się znudzi to do piekła... ryj obić na wyrównanie rachunków i na małe co nieco, bo niebie nie wolno.
Anonim2020.12.6 0:41
A ta eskalacja zła to pewnie wszystko inne oprócz KK . Tylko to , co z nim związane jest samym dobrem ?
rebeliant2020.12.6 0:47
No nie do końca oni się sami tak zachwalają, gdyż jak sami przyznają w swych objawieniach: pozostanie tylko i wyłącznie sam ołtarz, a reszta runie. Bo najwyraźniej reszta jest zbudowana na nieznośnym dla Boga pieniądzu.
rebeliant-Radziszewski- Walter-matis892020.12.6 2:22
Pewnie o tym nie wiesz, że w USA jest tzw. Polski Narodowy Kościół Katolicki. . . . NIE ma nic wspólnego katolicyzmem! Jest to sekta staruchów i staruch podobna do jehowych, tylko jeszcze gorsza bo BEZ pieniędzy. . . . .Ten "Polski Narodowy Kościół Katolicki" jest już w stanie szczątkowym, ale ma swoich kilku fanatyków. Jak każda FANATYCZNA SEKTA oni "wiedzą wszystko najlepiej". . . . Mają swoich "księży" a nawet pewnie jeszcze "biskupów" którzy otrzymali swoje "świecenia" od jakiegoś "narodowego papieża" pijaka. . . . Jest żałosna grupka kretynów i kretynek - JAK KAŻDA SEKTA! . . . . W Polsce mają swoją filę, a jakże, i chyba 1000 "parafian", na całą Polskę.
rebeliant2020.12.6 0:37
A i jeszcze jedno - dlaczego wciągacie do swojej sekty dzieci od małego i przedstawiacie im tą religię jako pluszowo bajkową przygodę, a tak na prawdę chodzi w niej o dawanie sobie wypruwać bebechy i jeszcze przy tym nie protestować ! bo buk do piekła cię wrzuci, bo Boga zdradziłeś. Przypomina to trochę tak jakby dostojnicy robili sobie żywe tarcze z najsłabszych otumanionych. Wiele bowiem z tych opluwanych prostytutek, było właśnie opuszczonymi dziewczętami, których nie było komu obronić przed bandyctwem wpychającym w ten terror - nie było komu, czyli nie było komu widłami i ogniem rozgonić tworzących szajki bandziorów. A co by było gdyby ludzie wzięli sprawy w swoje ręce ? ... A no święta klucha z za murów swojego pałacu sprzedała by ich wrzeszcząc: zgrzeszyliście więc musicie ponieść karę. Zdradzeni ludzie przez świętego pasterza opuścili by broń i w swoim otumanieniu daliby d...y do końca. Bo o ile w komunizmie sowieckim przemoc była sama w sobie celem, tak w tym oszołomstwie chodzi o wyprodukowanie człowieka ornego ślepego na to, że dostaje po d...ie i bojącego się jej skutecznie bronić.
rebeliant-Radziszewski- Walter-matis892020.12.6 2:23
Kto pamięta Bolesława Piaseckiego? Działacz ONR-u, po wojnie na usługach NKWD - UB -SB, założyciel kolejnego "polskiego narodowego kościoła" pod nazwa "księża patrioci". Na usługach bolszewizmu oczywiście. "Księża patrioci" pewnie do dzisiaj gdzieś po kątach piją wódkę, może nawet z tymi z Loży Polin. . . . A Bolesław Piasecki? Zamordowali mu syna, za grzechy ojca. A kto? Żydzi nazwiskiem Szyja Szewc, Rodziewicz i chłopcy z SB Kossowski, Toruńczyk i Kostański którzy znaleźli schronienie .... w Izraelu.
rebeliant2020.12.6 0:24
Ciało przez uznanie go za najwyższą wartość - i tak właśnie jest, tylko jak widać obłudna oskarżycielska mowa świątobliwych spoczęła na opluwanej przez nich seksualności człowieka. A ja mówię, że ciało jest dla człowieka najwyższą wartością, bo poprzez ciało człowiek doznaje dobra, albo co gorsza krzywd. Dzięki ciału człowiek jest w stanie odsiać krzywdy urojone od krzywd konkretnych. A jeśli tak wołacie z Szatanem jadem na to, że ciało kobiety jest źródłem uciech... to tak cudaki ono jest źródłem uciech, ale nie to jest problemem, lecz traktowanie ludzi jak towaru. Jeśli wam przeszkadza, że mężczyzna tworzący rodzinę z daną kobietą spędzi z nią dzień na zabawach erotycznych, to przestańcie być pasterzami ludzi, a skręćcie sobie w Chinach jakiegoś robota cyborga funkcjonującego non stop w celibacie. Powtórzę: problemem jest traktowanie ludzi jak towar i brak bata na szajki sutenerskie i inne gangi. Znowu plucie na pomstę sprawiedliwą... a zatem z nauk waszych przenajświętszych wynika jasno: pokrzywdzonym bliżej do piekła. Bo są krzywdy, które wymagają powrotu ich do ich twórców. Sam Jezus pokazał to w swojej męce, gdyż nie poniósł krzywdy gwałtu. Mało tego - Bóg oszczędził mu nawet całkowitego obnażenia, co widzimy w postaci opaski zasłaniającej genitalia. Oszustami są ci co drą mordę na pokrzywdzonych przez gwałt: "jeśli nie przebaczycie, jak i Ja przebaczyłem, to ...". Obłudni oszuści, którzy powołujecie się na bycie jak Jezus... przecież Jezus nie poniósł tej rany, a więc ofiary tej krzywdy nie muszą przebaczać i oszukiwać samych siebie. Niech czekają na Bożą sprawiedliwość, aż Bóg włoży w ich ręce siłę do pomsty - tak samo jak Bóg udziela mocy siłom piekielnym, tak i tu udzieli siły, aby się przekonać, czy pokrzywdzony faktycznie przyjmuje tą krzywdę, czy też może zwróci ją do jej twórcy. Dlatego nie należy się spowiadać i oszukiwać samego siebie. Szybki teścik: wypowiedzmy prowokujące słowo do osoby, która nie została pokrzywdzona, to ona się spojrzy jak na wariata, ale wypowiedzmy ją do osoby pokrzywdzonej - to jej się przypomni prawda i żadna spowiedź nie pomoże i oszukańcze wafle. Nie taki diabeł straszny jak widać - wyciska prawdę spod świętego fałszu. Pomsta, pomsta, pomsta - niech krzywda wraca do jej twórcy z ręki pokrzywdzonej osoby.
rebeliant-Radziszewski- Walter-matis892020.12.6 2:24
Nasz "Polski Narodowy Kościół Katolicki" połączył swoje siły z tzw. "księżmi patriotami" w jedną kretyńską sektę starych zgredów, imbecyli i popłuczyn UB. Nasz "Polski Narodowy Kościół Katolicki" to stowarzyszenie pijaków w USA w liczbie kilkudziesięciu na żołdzie Kremla podobnie jak "księża patrioci" z kościoła pod wezwaniem NKWD-UB-SB.
Anonim2020.12.6 0:19
Czy chodzi o właściwe odczytanie intencji Boga i jego planu dla nas?
ladychapel2020.12.5 21:52
Pamięta ktoś tę postać? Józef Hojoł, pseudonim konspiracyjny „Korzeń” (ur. 1910 zm. 1996) – duchowny katolicki, działacz młodzieżowy i autor poezji religijnej[1]. W czasie II wojny światowej członek Armii Krajowej. W okresie tuż po jej zakończeniu związany ze zbrojnym podziemiem, organizator napadu na sierociniec dla żydowskich dzieci ocalonych z Zagłady. Organizował także koła Katolickiej Młodzieży Męskiej i Związku Harcerstwa Polskiego w rejonie Rabki. W okresie PRL represjonowany i kilkukrotnie więziony.
Po 11 ...2020.12.5 21:44
Eskalacja zła musi się wypełnić.... czyli bóg celowo zesłał PiS i pandemię???
natan2020.12.5 23:17
Czyli Bog celowo zsyla PO, Strajk Kobiet i inne organizacje anty katolickie, aby slowa w Apokalipsie sie wypelnily. Kto bedzie z lucyferem, ten pojdzie na wieki na wieczna pokute do piekla!
rebeliant2020.12.6 0:51
Ku...a mać !!! No jak mnie straszą, że w niebie będę w chórku prześwięconych słowików wpatrywać się jak otumaniony w oblicze jakiejś tam istoty, to ja chyba dam dyla do piekła.
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2020.12.5 21:41
W sutannach nie ma pedofili tylko pedały wleźli do kościoła polować na kleryków i ministrantów zakonnic nie molestują tyko samców młodych 9na10 to pedały