Jak wynika z badań prowadzonych w Nowym Jorku przy dużej gęstości zaludnienia, odporność zbiorowa w tej aglomeracji przekroczyła 20 proc., czyli taki procent ludności Nowego Jorku stała się odporna na koronawirusa.

- Szacuje się, że nawet jedna trzecia populacji nie zachoruje na COVID-19, tak zresztą jak we wszystkich dotychczasowych epidemiach - prof. Marek Sanak, kierownik Zakładu Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej Collegium Medicum UJ.

Profesor podkreśla także, że wraz ze wzrostem zakażeń wzrośnie też odporność zbiorowa na SARS-CoV-2.

Stwierdza także na temat odporności osób, które uodporniły się na koronawirusa w dzieciństwie:

- Dane naukowe pokazują, że po przechorowaniach w wieku dziecięcym i młodzieńczym innych koronawirusów, a takich sezonowo krąży kilka w populacji, nasze komórki odpornościowe zapamiętują wzorzec antygenowy koronawirusa – dzięki czemu osoby te mają już limfocyty, które bardzo ładnie niszczą koronawirusa SARS-CoV-2, nie dopuszczając do zachorowania. I to już zostało wykazane

 

mp/pap