Dziś Żydzi zakazują nam folkloru, jutro zakażą nam czytania Nowego Testamentu? - zdjęcie
23.04.19, 11:50

Dziś Żydzi zakazują nam folkloru, jutro zakażą nam czytania Nowego Testamentu?

25

Od dekad Żydzi nie tylko Polaków bezpodstawnie oskarżają o antysemityzm. W żydowskiej narracji historycznej jednoznacznie stwierdza się, że zbrodnie nazistów były ukoronowaniem katolickiego antysemityzmu. Zdaniem Żydów nauczanie katolickie doprowadziło do holocaustu i by nie dopuścić do ponownej zagłady Żydów, trzeba wykorzenić katolicyzm i nie podpuścić do głoszenia nauczania katolickiego.

 

Wspominał o tym w cytowanym na portalu Polityka Polska za portale PCh24 Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy” stwierdzając, że po II wojnie światowej wśród badaczy żydowskich dominowało przeświadczenie „że Nowy Testament zawiera teksty antysemickie”. O „Antyżydowskich oszczerstwach Nowego Testamentu” pisał Luke T. Johnson w Journal of Biblical Literature. O „Genezie chrześcijańskiego antysemityzmu” pisał prof. Pieter van der Horst, na stronie Jerozolimskiego Centrum Spraw Publicznych.

Jak wynika z artykułu na stronie „Truth tellers” „Abraham H. Foxman, krajowy dyrektor Ligi Przeciwko Zniesławieniu B'nai B'rith, uważa, że antysemityzm będzie trwał tak długo, jak długo chrześcijanie przyjmą »kłamstwo« Nowego Testamentu […]. W swojej ostatniej książce Nigdy Więcej? Groźba nowego antysemityzmu” Foxman twierdzi, że to „śmiertelne” oszustwo spowodowało niezliczone cierpienia Żydów przez tysiąclecia. Tę nienawiść wygenerowaną przez Nowy Testament osiągnął punkt kulminacyjny w Holokauście, twierdzi — ale wybucha ona na nowo, ponieważ oskarżenie „zabójców Chrystusa” wywodzi się z Pasji Chrystusa Mela Gibsona i czytań z „antysemickiej” historii chrześcijańskiej na Wielkanoc”.

Jak informuje angielski dziennik „Daily Mail” w artykule „Żydowscy przywódcy domagają się nowych wydań Biblii i Koranu, aby nieść ostrzeżenia ostrzegające o antysemickich fragmentach” z listopada 2018 roku. Według artykułu takie są żądania zawarte w dokumencie końcowym „międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Europejski Kongres Żydowski, podczas której naukowcy zebrali się, aby omówić, w jaki sposób można walczyć z uprzedzeniami i dyskryminacją”.

Według „Daily Mail” „w Nowym Testamencie jest kilka tematów, które znalazły się pod ostrzałem, ponieważ posłużyły jako uzasadnienie postaw antysemickich. Obejmują one winę Żydów za śmierć Jezusa i pozornie upartą naturę narodu żydowskiego oraz ich nielojalność wobec Boga”.

W obradach żydowskiej konferencji według brytyjskiego dziennika brali udział: „Ariel Muzicant, wiceprzewodniczący Europejskiego Kongresu Żydów, Heinz Fassmann, federalny minister edukacji, nauki i badań, Mathias Doepfner, dyrektor generalny Axel Springer SE, Danielle Spera, dyrektor Muzeum Żydowskiego w Wiedniu, Kenneth Jacobson, zastępca dyrektora krajowego Ligi Przeciw Zniesławieniu, Pawlo Klimklin, minister spraw zagranicznych Ukrainy i Dina Porat, szef centrum Kantor”.

Jak informuje brytyjski dziennik „dokument [...] wzywa także do identyfikacji i odrzucenia wszystkich antysemickich tekstów i fragmentów dziedzictwa chrześcijaństwa i islamu. Inne zalecenia obejmują przywódców religijnych i myślicieli „publicznie potępiających jako bezbożne pisma, kanoniczne lub quasi-kanoniczne pisma religijnych antysemitów”.

W tej perspektywie należy negatywnie ocenić skrajnie nieodpowiedzialne stanowisko bp. Rafała Markowskiego przewodniczącego Rady ds. Dialogu Religijnego i Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem, który w imieniu Episkopatu Polski stwierdził, że „w kontekście wydarzeń, które miały miejsce w Pruchniku 19 kwietnia, Kościół jednoznacznie wyraża dezaprobatę wobec praktyk, które godzą w godność człowieka. Kościół katolicki nigdy nie będzie tolerował objawów pogardy do członków jakiegokolwiek narodu, w tym do narodu żydowskiego. W okresie wielkanocnym wspominamy prawdę wiary, że Chrystus oddał życie za zbawienie wszystkich, z czego wynika chrześcijańska postawa szacunku względem każdego człowieka”.

Warto przypomnieć, księdzu biskupowi, że przyłączając się do skandalicznej nagonki na polski folklor ludowy, dopatrując się w nim antysemityzmu, wchodzi w żydowską narrację oskarżeń wobec Kościoła katolickiego. Takie nieodpowiedzialne stanowisko ks. biskupa (nieadekwatne do sytuacji, choć słusznie przypominające o nauczaniu kościoła) na pewne zostanie wykorzystane do uzasadniania postulatów zakazu nie tylko nauczania Kościoła katolickiego, ale też do uzasadniania powszechnych wśród środowisk Żydowskich postulatów cenzurowania Nowego Testamentu, który zdaniem Żydów zawiera treści antysemickie (podobnie i inne środowiska lewicowe domagają się cenzury Biblii, tak by nie zawierała między innymi krytyki homoseksualizmu).

Żydzi domagają się ocenzurowania Nowego Testamentu z racji na to, że Jezus nazywał ówcześnie żyjących wokół niego tych Żydów, którzy odrzucili przymierze, jakie Bóg z nimi zawarł (w przeciwieństwie do tych Żydów, którzy w wierności przymierzu przyjęli Jezusa): plemieniem żmijowym (podobnie czynił i św. Jan Chrzciciel), plemieniem przewrotnym, wiarołomnym oraz niewiernym, obłudnikami, którzy odrzucili Boże Prawo, obłudnikami, którzy tylko werbalnie czczą Boga, ale czynią przeciw Bogu, wężami, które nie unikną piekła, dziećmi diabła, kłamcami.

Według Żydów Nowy Testament powinien być zmieniony i ocenzurowany, bo, na kartach Ewangelii Jezus nauczał, że Żydzi, którzy odrzucili jego naukę (a tym samym przymierze z Bogiem), nie mają usprawiedliwienia dla swoich grzechów, nienawidząc Jezusa, nienawidzą i Boga, uczynili ze świątyni Jerozolimskiej jaskinie zbójców, nie otrzymają już żadnego znaku od Boga, zostaną potępieni, o ile nie wyrzekną się swego odrzucenia Jezusa i zostaną chrześcijanami, wydadzą Mesjasza na śmierć, zostaną potępieni na sądzie, przez Królową z Południa przybyłą z krańców ziemi i Ludzi z Niniwy, którzy wystąpią przeciw nim, staną się obiektem zemsty za to, że wymordowali proroków, utracą Królestwo Niebieskie, które zostanie dane innemu narodowi.

Zdaniem Żydów ewangelie powinny być ocenzurowane, bo Jezus, nauczając o dramacie Żydów, którzy odrzucili przymierze z Bogiem, głosząc, że: setnik miał większą wiarę w Boga niż ktokolwiek w Izraelu, Żydzi Boga nie znają, nienawidzą Jezusa bez powodu, Jezus do nich przyszedł, bo są grzesznikami („Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, co się źle mają. Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, ale grzeszników”), są pełni obłudy i nieprawości, będą mordować proroków, mędrców i uczonych, za co zostaną ukarani, mordują proroków posłanych przez Boga, trzeba wystrzegać się żydowskich herezji, trzeba wystrzegać się plugawej nauki Żydów, nie zachowują standardów postępowania, które narzucają innym, a które to standardy nie są możliwe do zachowania, domagają się czci nienależnej sobie, przewrotne nauki Żydów uniemożliwiają zbawienie ludziom, odrzucają sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę, kreują się na sprawiedliwych, pomimo że są całkowicie zdemoralizowani, mordowali proroków i są z tego dumni, dziedziczą po swoich przodkach krew zamordowanych przez Żydów proroków, Mesjasza i Jego uczniów, są przeklęci, bo poznali od Boga prawdę, ale uniemożliwiają jej poznanie gojom, chcieli Jezusa zabić, nie są dziećmi Boga, znieważaj Jezusa.

Żydom podpadł też święty Paweł, który nauczał, że ówcześnie żyjący Żydzi, którzy odrzuciwszy Jezusa, odrzucili przymierze z Bogiem: zaparli się Jezusa, zabili Jezusa, są rasistami, są ślepi na Boga, bo mają nikczemne myśli, bezrozumne serca i są głupi, są hipokrytami, chlubiącymi się swoją praworządnością, gdy łamią prawo bezustannie, z przyczyny Żydów poganie bluźnią imieniu Boga, niewielka ilość Żydów zostanie zbawiona, gorszą się Chrystusem ukrzyżowanym, zwolennicy judaizacji Kościoła to psy i okaleczeńcy, których należy się wystrzegać, ,,Żydzi zabili Pana Jezusa i proroków, i nas także prześladowali. A nie podobają się oni Bogu i sprzeciwiają się wszystkim ludziom”, zabraniają przemawiać do pogan celem zbawienia ich, demoralizują, zwodzą i sieją nienawiść, dlatego trzeba im zamknąć usta, trzeba zwalczać ich baśnie. Święty Jan nauczał, że współcześni mu Żydzi, odrzucając Jezusa, odrzucili też Boga Ojca.

Żydom bardzo niepodobna się, że ewangeliści i apostołowie głosili, że współcześnie żyjący pośród nich Żydzi, którzy poprzez odrzucenie Jezusa odrzucili przymierze z Bogiem: odrzucili Boga nie przyjmując chrztu janowego, nie dziękowali Jezusowi za uzdrowienia, tak jak czynili to nie Żydzi, chcieli ująć Jezusa, bo przeciw nim nauczał, zostanie zbawionych tylko 144000 Żydów i „wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu”, sprawiali cierpienie Jezusowi, oczerniali Jezusa, twierdząc, że jest opętany, odrzucili naukę Jezusa i pomimo znaków nie uwierzyli w niego, zastraszyli ludzi, by milczeli o Jezusie, prześladowali prawdę mówiących o Jezusie, postanowili zabić Łazarza, bo był on żywym dowodem na prawdziwość nauki Jezusa, chcieli pojmać Jezusa i dlatego nakazaliby informować ich o miejscu Jego pobytu, szukali fałszywego świadectwa, by zabić Jezusa, wraz z Judaszem spiskowali przeciw Jezusowi, prześladowali Jezusa, pojmali Jezusa, chcieli zabić Jezusa, tłumnie i głośno domagali się od Piłata zabicia Jezusa, oczerniali Jezusa przed Piłatem, domagali się, by Piłat więził Jezusa, torturowali i poniżali Jezusa, złorzeczyli ukrzyżowanemu Jezusowi, szydzili z ukrzyżowanego Jezusa, wzięli całkowitą odpowiedzialność na siebie i swoich potomków za zabicie Jezusa, przekupili strażników, by kłamali, że Jezus nie zmartwychwstał, podburzali i źle usposobili przeciw chrześcijanom, wzniecali anty chrześcijańskie rozruchy, porywali i więzili chrześcijan, podobały się im prześladowania chrześcijan, postanowili znieważyć i ukamienować chrześcijan, prześladowali apostołów, zabraniali apostołom głosić ewangelie, więzili apostołów, chcieli zabić apostołów.

Żydom niepodobna się to, że Ewangelie przytaczają nauki świętego Szczepana, który głosił, że Żydzi: sprzeciwiają się Duchowi Świętemu, prześladowali i zabijali proroków, zdradzili i zabili Jezusa, odrzucili Boskie Prawo.

Ze sprzeciwem Żydów spotyka się również to, że według Ewangelii Żydzi: zabili świętego Szczepana, Postanowili zabić Szawła, bo się nawrócił, nawoływali do zabicia Świętego Pawła, usiłowali zabić Świętego Pawła, ślubowali post, dopóki Świętego Pawła nie zabiją, wraz z podburzonymi przez siebie szumowinami prześladowali Świętego Pawła.

Żydowskie postulaty cenzurowania Ewangelii wysuwane są też, bo Nowy Testament opisuje jak: Rzymianie uchronili Świętego Pawła przed linczem ze strony Żydów), święty Paweł był więziony przez Porcjusza Festusa, by okazać życzliwość Żydom, Żydzi podburzyli tłum i rzucili się na Świętego Pawła.

Ze sprzeciwem Żydów spotyka się też to, że na kartach Nowego Testamentu opisane jest jak Żydzi: uknuli spisek przeciw Świętemu Pawłowi, kłamią, że Jezus nie jest Mesjaszem, bluźnią i sprzeciwiają się Ewangelii, odrzucili Słowo Boże i uznali się nie godnymi życia wiecznego, żydowskie przechrzty pieniądze wspólnoty Chrześcijan różnej narodowości, którymi zarządzali przekazywali na pomoc tylko żydowskim przechrztom ze szkodą dla chrześcijan nie żydowskiego pochodzenia.

Żydom nie w smak jest też to, że Nowy Testament przynosi też opis stosunku Greków i Rzymian do Żydów. Na przełomie 49 i 50 roku w dziewięćdziesiątym roku panowania Klaudiusz Rzymianie wysiedlił z Rzymu wszystkich Żydów. Iunis Annaus Gallio, starszy brat filozofa Seneki, prokonsul Achai, wypędził z sądu Żydów, którzy występowali przeciw Chrześcijanom, a Grecy schwytali przewodniczącego synagogi i bili go przed sądem co nie wywołało reakcji prokonsula.

Warto pamiętać o tym, że roszczenia żydowskie eskalują. Kiedy hierarchowie wspierają żydowską nagonkę na polski folklor, kiedy milczą w sprawie szkalowania przez Żydów Polski i Polaków, kiedy nie dostrzegają bezpodstawnych roszczeń Żydowskich, to nie oznacza, że Żydzi przychylniej spojrzą na Kościół. Taka postawa hierarchów wobec Żydów ośmiela środowiska żydowskie do ataków też na katolicyzm, do żądań cenzury Nowego Testamentu – a wyobraźmy sobie, jak by wyglądała Ewangelia, po spełnieniu żydowskich oczekiwań.

Jan Bodakowski

Komentarze (25):

Jan Radziszewski2019.04.24 1:02
żydowski dumny gey - dużo radości z sexu Sado-macho życzymy tj miejsca obok Judasza w piekle + Ta walka z tą tradycją palenia kukły Judasza wynika z obawy że wielu masonów - tzw nowych judaszów zastanowi się nad swoją zdradą KK - która kończy się nieuchronnie dla nich w piekle tj jeziorze ognia i siarki /Ap 20,15) gdzie będą płonęli radośnie i wesoło w piekle obok żydów jak towarzysze Bronisława Gieremka z ILLUMINATI - "+ Przez bunt i pychę Szatan z samej istoty zła stał się Anty miłością i Anty prawdą. Oddawanie mu czci za życia to pewien rodzaj miłości do szatana. On po śmierci w piekle srogo zapłaci swym czcicielom, gdyż on z istoty jest anty miłością. Marks, Darwin, który tak przysłużył się mocom zła w wizji piekła, był pokazany w najstraszniejszym poziomie mąk piekielnych razem z ludobójcami i dobrowolnymi zdrajcami judaszowymi. Siedem demonów posłużyło się jego duszą i umysłem do wymyślenia tak głupiej, absurdalnej rzekomo teorii naukowej. „Doświadczenie Iluminata Gieremka w bałwochwalczym sanktuarium Lucyfera pod ziemią; „Nagle nastąpił oślepiający błysk, potworny nie do wytrzymania huk. + Na ich oczach te piękne rzekomo szczęśliwe duchy braci zmarłych zaczęły przemieniać się w straszliwe potwory, których rozum ludzki nie jest w stanie sobie wyobrazić. + Nieznany ogień i zapach nie do wytrzymania. Potworny wygląd demonów tak przeraził masonów, że byli jak kamienne trupy. + Kiedy znikły złe duchy nastąpiła nieznana ciemność i w tej ciemności ujawniła się wizja piekła. W tej wizji zobaczyli straszny wieczny los w mękach, prawdziwych zmarłych braci masonów, których wcześniej przedstawiały złe duchy, jako szczęśliwych synów światłości przebywających rzekomo w krainie szczęśliwości. Przed ich oczami przesuwały się następne wizje różnych czasów. + Trudno sobie wyobrazić przerażenie masonów. Runął cały ich system pychy i pewność panowania. Jeszcze przed tą wizją obiecywano im i zapewniano ich o milionach lat szczęśliwego życia w przyszłym ziemskim raju. A tu widzą niewyobrażalne cierpienia i męki znanych powszechnie w XX wieku i wcześniejszych wiekach filozofów, naukowców, finansistów, polityków, sędziów, rzekomych uczonych, nawet noblistów, judaszowych zdrajców itp. Wizja ta zakończyła się na poziomie piekielnego „hoiIyvod”. Z tego właśnie poziomu nieznany ogień ogarnął trzech masonów w tym, także głównego maga (najbardziej tajnych Lucyferów) Dopiero w piekle, jak ukazała wizja zdają sobie sprawę, jaki los ich spotkał. Niestety już jest na późno. Czas ostatecznie dla nich minął! "
pytek2019.04.23 22:25
Wynika z tego, że wszyscy żyli w zgodzie, dopóki nie pojawił się Jezus. Czy ktoś może wyjaśnić jak to było przed ujawnieniem się Jezusa jako "zbawcy świata". Zamiast pokoju między narodami nastał stan totalnej nienawiści.
gośka2019.04.23 18:40
Arabowie też kamieniują symbolicznie diabła...i Żydzi nie protestują
anonim2019.04.23 18:34
Przypomne slowa Getego zydzi to ludzie ZLA.
Batko2019.04.23 17:16
Mam JEDNO PROSTE PYTANIE ,do Decydentów : Co z Polskimi Kolendami ,gdzie jest Król Herod ,Żyd Tułacz,A Co z Panem Tadeuszem ,gdzie występuję Żyd Jankiel?A co z nazwami wiosek np: kieleckie Żydówek ,Żydowska Wola ,co z Polskim Folklorem.KTO budzi Potwora zwanego ANTYSEMITYZM????????????????????????
Marian2019.04.23 15:18
Pewnie ze zakaza czytania NT jezeli sie wreszcie nie ukroci tego ich szalenstwa.Ja mowie juz teraz ze g...no obchodzi mnie jakis zydowski holokaust bo to od tego trzeba zaczac.Bo o ten ten zas...ny ich holoaust oskarzaja wszystkich tylko nie siebie.W 1941r.Hitler jeszcze nie zdecydowal co zrobic z zydami ,kosultowal z Musolinim ewentualne wykorzystanie wloskich portow do ich wywiezienia z Europy.Ale w listopadzie tego roku zebral sie w Nowym Jorku Swiatowy Kongres Zydow na swe obrady.Na tym kongresie zydzi pojeli decyzje o wypowiedzeniu wojny niemcom i to w sytuacji gdy Hitler mial w swoim reku kilka mln.zydow.Gdy wiadomosc ta dotarla do Berlina Hiler wpadl w szal,dwa miesiace pozniej konferecja w Wannsee i dalej juz wiadomo.Sami sprowokowali Hitlera do tej decyzji.Pozniej zydowskie elity scisle wspolpracowaly z niemcami w zagladzie wlasnego narodu,liczac na to ze za ta pomoc niemcy ich oszczedza.Gdy jednak zabrali sie tez za nich to wywolali "powstanie" w gettcie warszawskim.Jak nadal nic sie nie zmieni to za 20 lat to "powstanie" bedzie juz najwieksza bitwa II WS Mnie g...no obchodza ich ofiary tak jak zydow nie interesuja ofiary poniesine przez innych.To musi powiedziec cala polska wtedy uslysza to i zydzi i nasz rzad.
Waldek2019.04.23 14:56
Podzielam wypowiedź bpa Markowskiego. Przywoływanie przez autora tekstu "oczekiwań żydowskich" w obronie wspomnianego folkloru jest chybione, bo nie może usprawiedliwić szerzenia postaw sprzecznych z Ewangelią. Podczas, gdy Jezus modlił się na krzyżu: "Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią" i swoją dobrowolną śmiercią potwierdził miłosierdzie Boże wspomniany folklor "karze winnego" i zachęca do zemsty. Tragedią Judasza była zdrada oraz zwątpienie w miłość Jezusa, co doprowadziło go do rozpaczy i potępienia siebie. To jest przestroga dla nas wszystkich. Nauczanie Jezusa jest jasne: "Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz jest miłosierny...". Nie widzę potrzeby przywracania tradycji, która zniekształca orędzie Ewangelii. Uczeń Jezusa nie jest wezwany do zemsty na wrogach, lecz do "miłości wobec nieprzyjaciół". Trudna jest ta mowa, ale taka jest Ewangelia.
Max Fiend2019.04.23 14:54
Nie zabraniają nam folkloru tylko nie zgadzają się na infantylną demonstrację szowinistycznej nienawiści. Tak samo przecież robi KK z podobnymi "tradycjami" i oburzony głośno je potępia.
Bodakowski do tablicy2019.04.23 14:42
Wszędzie gdzie się pojawiasz tam antypolskie szambo wybija w komentarzach - czy poszukujesz takich redakcji czy to efekt żydowskiej/gejowskiej/policyjnej prowokacji? Dlaczego skoro deklarujesz się jako polski patriota, katolik nic z tym nie robisz?
Polak2019.04.23 12:44
https://m.fronda.pl/a/zmarly-rabin-wskazal-imie-mesjasza-3,115118.html
lolek kremowka2019.04.23 12:41
Przecież katolicy i tak NT nie czytają. 90% z was NIGDY go nie przeczytało i nie czyta na codzień o całym Piśmie nie wspominając... Ważniejsza jest tradycja i bezmyślne przeżywanie różnych jej form niż Pismo.
Gnostyk 2019.04.23 12:37
Stary testament został w ogromnej części napisany z powodu inspiracji złego demiurga. Z nowym jest już trochę lepiej, co nie zmienia faktu, że są to zwyczajnie fałsze!
KU ROZWADZE !!2019.04.23 12:37
Żydzi od zawsze zwalczają Chrześcijaństwo - Ks. prof. Chrostowski "Prawda Chrystus Judaizm" - https://www.youtube.com/watch?v=hV-otnYHcoQ
Polak Ateista Dumny Gej2019.04.23 11:58
Zwryrodniały 👿katolicki👿 ksiądz-bydlak zaatakował geja w kościele, zdarzenie zostało nagrane https://www.facebook.com/watch/?v=421697275308089 Ma szczęscie bydlak, że nie trafił na mnie. Na miejscu Mateusza zdzielibym tego psychola po mordzie. Katole z propagandą nienawiści nie mogą się powstrzymać nawet w święta....
Sebix2019.04.23 12:08
Kopiuj wklej - kopiuj wklej. - ponownie.
Polak Ateista Dumny Gej2019.04.23 12:13
Nie tutaj inaczej tu nikt nie zbiera, tu się obnaża prawdę o katoideologii
Jarek2019.04.23 12:30
Swoimi absurdalnymi atakami obnażasz jedynie prawdę o ludzkiej głupocie i ciemnocie , szalonej wręcz szatańskiej nienawiści chorej ideologii LGBT.
Polak Ateista Dumny Gej2019.04.23 12:55
Jaki koń jest każdy widzi - młody człowiek spokojnie wszedł do kościoła, a ksiądz go zaatakował wyzywał i obrażał. Oto prawdziwe oblicze katolickiego "miłosierdzia", maska został zrzucona!
MarianCh2019.04.23 13:06
Jest takie przysłowie " nie strasz , nie strasz bo się zesrasz" i to dla Ciebie mogło by być całkowitą kompromitacją.
Polak Ateista Dumny Gej2019.04.23 13:23
w twoim wieku to już tylko pampersy cię ratują :)
Polak Ateista Dumny Gej2019.04.23 11:58
🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈 Trwa zbiórka dla Mikołaja wyrzuconego z domu przez matkę katoliczkę i ojczyma jednocześnie oprawcę Mikołaja. Chrześcijańscy zwyrodnialcy wyrzucili z domu 18-letniego syna z powodu orientacji seksualnej. Powiedz STOP katopropagandzie! Ludzie dobrej woli wpłacili dla Mikołaja już ❤️10950zł!❤️ - - -> https://zrzutka.pl/mikolajowi-na-start "Pewne małżeństwo, które przeczytało o Mikołaju na Facebooku, zaoferowało mu pokój w wynajmowanym przez siebie mieszkaniu na Powiślu za kwotę na tyle niską, że Mikołaja stać jest na to by uzyskać upragnioną niezależność. Renta po ojcu i alimenty o które będzie występował wystarczą w tej sytuacji na to, by dopóki się uczy mógł żyć godnie. Dla Mikołaja jest to bardzo ważne". Mikołaj jest również ofiarą ponad 10-letniej przemocy domowej ze strony ojczyma, na co była milcząca zgoda jego matki. Padł też ofiarą wielu innych nadużyć. Na co zostaną przeznaczone pieniądze? Pokój Mikołaja jest pusty, jest potrzeba zakupienia podstawowych rzeczy, potrzebne są także środki, by do czasu przyznania alimentów Mikołaj mógł jakoś funkcjonować." 🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈
Sebix2019.04.23 12:08
Kopiuj wklej - kopiuj wklej. Grosz do grosza i będzie kokosza, co nie?
Polak Ateista Dumny Gej2019.04.23 12:12
Dokładnie wszystko dla Mikołaja!
Polak Ateista Dumny Gej2019.04.23 11:58
Trzeba koniecznie zacząć od zakazu i delegalizacji ST, a potem reformy NT. Katoideologia w dotychczasowej formie nie sprawdza się, jest źródłem inspiracji do fanatyzmu, prześladowań, zbrodni przeciwko ludzkości. Precz z katoideologią!
ZERR02019.04.23 14:15
spróbuj a zobaczysz piekło