Dziś polećmy dobremu Bogu nasz rząd Polski i naszego Prezydenta. Módlmy się o siłę dla rządu Beaty Szydło, zwłaszcza w chwilach próby jaka ma obecnie miejsce. Część opozycji w sposób mało elegancki bez pardonu atakuje wszelką próbę przywrócenia przez rząd normalności w naszym państwie. Mogliśmy zobaczyć to w paskudnych okrzykach podczas sobotniego marszu przeciwników rządu, jak również przed domem Jarosława Kaczyńskiego.

Dziś również w PE Polska została skrytykowana przez polonofoba Martina Schulza, który straszył polską pod rządami PiSu. 

To wszystko nie dzieje się bez przyczyny. To próba ognia dla obecnego rządu. Dlatego trzeba się nieustannie modlić za Premier Polski i jej rząd, również Prezydenta i jego kancelarię, aby silni Duchem Świętym, odważnie naprawiali nasz kraj i by przebaczali swoim wrogom!

Prośmy o pomoc Matkę Bożą, która nie raz pomagała rządzącym i naszej Ojczyźnie!

Dziękczynienie za dar Ojczyzny

Wszechmogący Boże, jak dziękujemy Ci za ojca i matkę, którym winniśmy miłość, cześć i szacunek, tak pragniemy dziękować Ci za wielki dar Ojczyzny. Przyjmij, dobry Ojcze, nasze dziękczynienie, które wyraża również gotowość przyjęcia Twoich darów i ubogacania nimi naszego życia:

Dzięki Ci składamy, Boże naszych ojców! (lub inna aklamacja).

za dar chrześcijańskiej wiary, którym obdarzyłeś Polskę przed tysiącem lat;

za umiłowanie wolności i za to, że możemy dzisiaj nią się cieszyć;

za wszelkie dobrodziejstwa, które w ciągu wieków wyświadczyłeś naszemu narodowi;

za wielkie dziedzictwo kulturowe naszego narodu, z którego wszyscy dzisiaj możemy korzystać;

za piękno polskiego języka;

za ojczystą ziemię, która nas żywi;

za piękny polski krajobraz, za którym tęsknili wygnańcy;

za wielkich Polaków, którymi możemy szczycić się przed światem;

za ofiarę krwi tak wielu synów i córek naszego narodu przelaną w obronie Ojczyzny;

za Twoją Matkę, którą czcimy jako Królową naszego narodu;

za wszystkich polskich Świętych i Błogosławionych;

za wszelkie dobre myśli, plany i inicjatywy, które na naszej ziemi się zrodziły i zostały urzeczywistnione;

za wszelkie doświadczenia, nawet te najboleśniejsze, jeśli umieliśmy wyciągnąć z nich dla siebie naukę na przyszłość;

za wszystkich, którzy umiłowali swą Ojczyznę, dla niej uczciwie pracowali i sławili jej dobre imię.

Przyjmij, Boże, nasze dziękczynienie i spraw, abyśmy idąc przez ziemską Ojczyznę doszli do tej, którą nam przygotowałeś w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa za Ojczyznę i tych, co nią rządzą
(ks. Piotr Skarga)

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący, wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Aby przeciwnicy podali sobie ręce
(Jan Paweł II)

Boże, Stworzycielu świata, który każde stworzenie otaczasz swoją ojcowską troską i kierujesz biegiem historii, by osiągnęła swój cel – zbawienie, my widzimy Twoją ojcowską miłość, gdy łagodzisz zatwardziałość człowieka i otwierasz rozdarty konfliktami i walką świat na pojednanie. Odnów dla nas cuda Twojego miłosierdzia: ześlij swojego Ducha, by działał w głębi naszych serc, aby wrogowie dojrzeli do dialogu, przeciwnicy uścisnęli sobie dłonie, a ludzie żyli w zgodzie. Pomóż nam poświęcić się szczeremu dążeniu do prawdziwego pokoju, który kładzie kres kłótniom, do miłości, która przezwycięża nienawiść, do wybaczenia, które rozbraja wszelką zemstę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

O łaski dla sprawujących władzę
(św. Klemens Rzymski, papież)

Daj, Panie, rządzącym zdrowie, pokój, zgodę i stałość, aby sprawowali bez przeszkody tę władzę, którą Ty im powierzyłeś. To Ty sam przecież, Władco nieba, Królu wieków, dajesz synom ludzkim chwałę i godność, i władzę nad tym, co jest na ziemi. Ty więc, o Panie, kieruj ich wolą według tego, co jest dobre i miłe w Twoich oczach, aby sprawując zbożnie, w pokoju i z łagodnością daną im przez Ciebie władzę, zyskali łaskę Twoją. Amen.

Fronda.pl