Modlitwą za prześladowanych chrześcijan chcemy wyrazić swój sprzeciw wobec coraz bardziej nasilającej się agresji wymierzanej przeciwko chrześcijanom na całym świecie, ale również w Europie i Polsce. Chcemy także pomóc tym, którzy z powodu wyznawania wiary w Chrystusa są nękani, a nie rzadko oddają również życie za wiarę. Nasza pomoc może przybrać m.in. formę modlitwy, do której zachęcamy.

Modlitwa za prześladowanych chrześcijan

Boże, poprzez tajemnicze zrządzenie 
Twej Miłości,
pozwoliłeś swemu Kościołowi uczestniczyć w cierpieniu Twego Syna,
wzmocnij nasze Siostry i Braci,
którzy z powodu swej wiary 
są prześladowani.
Obdarz ich swoją mocą i wytrwałością, 
aby w każdym ucisku
pokładali w Tobie całą swą ufność,
a w cierpieniu wiernie świadczyli 
o Tobie.
Podaruj im radość z uczestnictwa 
w ofierze Chrystusa
i obdarz pewnością, że ich imiona 
są zapisane w Księdze Życia.
Daj im siłę do naśladowania Chrystusa,
która wesprze ich w dźwiganiu Krzyża,
a w utrapieniu ustrzeże
ich chrześcijańską wiarę.
Przez Chrystusa Pana naszego. 
Amen.