Świat uderza dziś w chrześcijaństwo z coraz większą siłą. Podczas gdy wokół nas szaleje wojna ideologiczna, okazuje się jednak, że największe niebezpieczeństwo dla Łodzi Piotrowej może kryć się na jej własnym pokładzie…

Matka Boża z Trevignano Romano wielokrotnie przestrzegała przed zagrożeniami, które niszczą Kościół od środka. W ostrych słowach mówiła o grzechach księży, biskupów i kardynałów, a także o ataku demona i ratunku, jaki wierni znajdą w jej matczynej opiece. O wstrząsających objawieniach dotyczących Kościoła pisze o. Flavio Ubodi OFMCap w książce “Osuszę wasze łzy. Przesłania z Trevignano Romano”.

Anarchia i masoneria

Kościół jest w pełnym kryzysie wiary. W jego obrębie widoczna jest doktrynalna anarchia, która dezorientuje kapłanów i wiernych. Benedykt XVI mówił o „dyktaturze relatywizmu” doktrynalnego i etycznego, która usuwa nienaruszalną prawdę z Objawienia i dogmatu.

W obliczu doktrynalnej anarchii powinniśmy posłuchać św. Pawła, który wzywa do wierności pewnej, solidnej i czystej doktrynie – tej ufundowanej na Jezusie Chrystusie, a nie na przemijających opiniach. Zbawienie leży w trwaniu w nauce i w posłuszeństwie doktrynie, która istniała od zawsze: słuchaniu słowa Bożego i Tradycji.

Posłuszeństwo hierarchii zależy od tego, czy jest ona związana z doktryną katolicką, z wiarą, którą powinna nieustannie wyznawać przed Kościołem. Jest ona strażnikiem i gwarantem doktryny katolickiej. W innym przypadku nie mogłaby dłużej narzucać innym dyscypliny.

Do tego szczyty władzy Kościoła są głęboko przeniknięte masonerią (już na słynnej liście Pecorelliego znalazło się stu dwudziestu jeden prałatów i ludzi Kościoła należących do masonerii, która w wiadomy sposób jest satanistyczna i wroga Kościołowi) oraz szerzącą się niemoralnością, której najokropniejszą formą jest pedofilia i homoseksualizm.

CZYTAJ WIĘCEJ W NAJNOWSZEJ KSIĄŻCE “OSUSZĘ WASZE ŁZY. PRZESŁANIA Z TREVIGNANO ROMANO”

Dym Szatana

Z wielkim realizmem papież Paweł VI mówił: „Dym Szatana przeniknął do Kościoła” (29 czerwca 1972). Kardynał Ratzinger w rozważaniach drogi krzyżowej odprawionej w Koloseum w 2005 roku wołał do świata: „Ile brudu jest w Kościele, i to właśnie wśród tych, którzy poprzez kapłaństwo powinni należeć całkowicie do Niego”.

Matka Boża w Trevignano mówi, że kapłani żyją w wielkim chaosie, który prowadzi ich do zatracenia (29 września 2016). Osoby konsekrowane nie ufają sobie nawzajem. Dziewica Maryja jest poważnie zmartwiona tą sytuacją, zaprasza do zjednoczenia z Chrystusem, jedyną prawdą i życiem (19 listopada 2016), i daje praktyczne wskazówki odnośnie do zachowania. W aktualnym chaosie i rozbieżności nauczań, co Maryja i Jezus sami podkreślają, przesłania nakłaniają do pozostania wiernym Pismu Świętemu i Tradycji Kościoła – to one są autorytetem, któremu należy się posłuszeństwo.

Antychryst w wielkim pałacu

Apostazja w Kościele. Anarchia powoduje nie tylko podziały, ale także apostazję, to znaczy odstępstwo od nauki katolickiej (takiej, jaką od zawsze była, wszędzie i przez wszystkich uznana). „Kiedy kardynałowie milczą i oskarżają swoich współbraci; kiedy biskupi, którzy myśleli, mówili i pisali na sposób katolicki, później mówią coś wprost odwrotnego, z byle powodu; kiedy księża podważają tradycję liturgiczną Kościoła, pojawia się apostazja, odstępstwo od myśli katolickiej” (N. Bux). Niekatolicka myśl w środku katolicyzmu stała się potężną siłą i prowadzi do podważania boskości Jezusa Chrystusa i Jego powszechnej roli zbawczej.

Przesłania w tym zakresie są bardzo jasne: biskupi i kardynałowie w Watykanie oddalają się od prawdy, która prowadzi do Ojca (18 czerwca 2016). „Nie myślcie, że w Watykanie czyni się piękne rzeczy dla ludzkości. To wszystko jest fałszem” (16 września 2016). Jest wiele fałszu, a nieliczni święci księża będą prześladowani, tak jak i Lud Boży. Należy złożyć swoją ufność tylko w tym, o co prosi Matka Boża (17 września 2016). Pojawią się porozumienia podpisane przez Kościół, które nie pochodzą od Boga (1 października 2016). Zostanie wprowadzony protestantyzm. Jednocześnie zakwestionuje się rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii oraz dogmat o Niepokalanym Poczęciu (jest to bardzo mocne przesłanie z 17 stycznia 2017 roku).

SPRAWDŹ W KSIĄŻCE “OSUSZĘ WASZE ŁZY. PRZESŁANIA Z TREVIGNANO ROMANO”

Maryja w Trevignano Romano mówi bardzo otwarcie – „żyjemy w czasach apostazji” (3 lutego 2017), „apostazja dostała się już do wnętrza mojego Kościoła” (19 sierpnia 2017). Starcie między dobrem i złem w Kościele nasili się (1lutego 2017), a podziały będą coraz głębsze (18 lutego 2017). „Antychryst już wszedł do wielkiego pałacu” (25 lutego 2017) i prędko się publicznie objawi. Demon postawił nogę w Kościele, „ale ja osłonię go swoim płaszczem” (4 lutego 2017).

Apostazja, niemoralność kapłanów, masoneria, chaos – wszystko to zostało już zapowiedziane przez Matkę Bożą w Fatimie i podczas innych objawień. Niestety teraz przeżywamy spełnienie tych prorockich treści.

TEKST ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE KSIĄŻKI “OSUSZĘ WASZE ŁZY. PRZESŁANIA Z TREVIGNANO ROMANO” O. FLAVIO UBODIEGO, WYDAWNICTWO ESPRIT, KRAKÓW 2021