Wydatki Pałacu Buckingham w roku podatkowym 2012/2013 wyniosły 33,3 miliony funtów (168,5 mln PLN), czyli o 900 tysięcy funtów więcej niż rok wcześniej - wylicza Jakub Klimkowicz, powołując się na dane BBC.  

Budżet rodziny królewskiej to głównie fundusze przeznaczane na pensje pracowników dworu, zagraniczne podróże i koszty wynikające z utrzymania i renowacji posiadanych nieruchomości. Warto zaznaczyć, że królowa jest nie tylko monarchą Zjednoczonego Królestwa, ale również pełni obowiązki głowy państwa 15 innych krajów - przypomina dziennikarz portalu Prawy.pl. 

Tymczasem budżet kancelarii polskiego prezydenta na 2013 roku jest większy i przewiduje wydatki na poziomie 179 milionów złotych. Jeszcze w 2010 roku poprzedni prezydent przeznaczał na swoją kancelarię 158 milionów złotych rocznie.

eMBe/BBC/Prawy.pl