Wydanie „Głosu Wielkopolskiego” z okazji Święta Niepodległości zaskoczyło okładką. Sprawą portal Fronda.pl zainteresowali poznańscy salezjanie, którzy prenumerują pismo.

W poniedziałek rano proboszcz zobaczył okładkę, wspólną dla wszystkich wydań dziennika „Polska”. Widniało na niej hasło: „DUMA. HONOR.OJCZYZNA”.

Zaniepokojony tym przekłamaniem historycznym kapłan zadzwonił do redakcji pisma. Okazało się, że jak zwykle każdy umywał ręce, odsyłając do następnych redaktorów, Jakby nikt nie chciał wziąć odpowiedzialności za to co drukują...

Proboszcz dowiedział się, że za okładkę odpowiada rada gazety. Połączono go z redaktorem dyżurnym. Przedstawił się z imienia i nazwiska (nie mówiąc, że jest księdzem) i zapytał grzecznie o okoliczności wydrukowania na okładce takiego błędu.

Na pytanie dlaczego na okładce napisano „Duma. Honor. Ojczyzna”, a nie jak w oryginale „Bóg. Honor. Ojczyzna”, redaktor odpowiedział krótko: „Język się zmienia”.

Pokrętnie tłumaczył, że sto lat temu inaczej mówiono i dziś inaczej się mówi... Przekonywał, że to typowe zmiany językowe.

Proboszcz przyznał, że to prawda, język się zmienia... Ale przecież język nie zmienia faktów historycznych, zastępując słowo „Bóg” wyrazem „duma”. To jest już ingerencja w fakty, a nie przemiana językowa... Przecież to hasło widnieje na proporcach i sztandarach. A tam nikt nie myśli o zmienianiu języka…

Wtedy redaktor powiedział, że to już jest interpretacja proboszcza, a każdy inaczej interpretuje fakty - Anglik inaczej, Niemiec jeszcze inaczej...

Kapłan odparł na to, że on trzyma w ręku gazetę wydaną w języku polskim i tu hasło powstańcze jest zmienione, nie tyle językowo, co historycznie. Redaktor odpowiedział, więc, że proboszcz chce zawłaszczyć sobie historię...

A koniec, kiedy redaktorowi zabrakło już argumentów, bronił się, że nie ma wpływu na to, co jest w gazecie, że to rada zatwierdza okładki. Podczas kolejnej rozmowy (już z innym salezjaninem) padło stwierdzenie, że to nie rada, ale kolegium odpowiada za okładki, że on jest tylko pracownikiem i nie ma wpływu na gazetę...

MaR