Dokumenty od Kiszczaka dot. TW ,,Bolka'' w sądzie - zdjęcie
10.01.18, 13:00fot. printscreen youtube

Dokumenty od Kiszczaka dot. TW ,,Bolka'' w sądzie

Ponad 158 dokumentów, znajdujących się w teczce personalnej oraz teczce pracy TW „Bolek”, z prywatnego archiwum gen. Kiszczaka, było przedmiotem rozprawy Sądu Rejonowego w Gdańsku. Poza 117 stronami odręcznych doniesień agenta „Bolka”, w zbiorze znalazło się 17 podpisanych pokwitowań odbioru pieniędzy od Służby Bezpieczeństwa za przekazywane informacje. Pod dokumentami widnieją sygnatury „Lech Wałęsa”, „Lech Wałęsa Bolek” i „Bolek”.

W czerwcu 2017 roku Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku umorzyła śledztwo w sprawie ewentualnego podrobienia dokumentów pochodzących ze słynnej szafy generała Kiszczaka. W lutym 2016 r. do warszawskiego IPN dostarczyła żona śp. generała, Maria Kiszczak. Pełnomocnik Lecha Wałęsy, który pomimo odręcznie napisanych donosów i podpisanych pokwitowań, konsekwentnie nie przyznaje się do jakiejkolwiek współpracy z SB, złożył zażalenie na decyzję białostockiej komisji do Sądu Rejonowego w Gdańsku.

Podczas rozprawy, 9 stycznia, sąd zwrócił uwagę na profesjonalizm opinii grafologicznej przedłożonej w tej sprawie i „nie przedstawił wobec niej uwag krytycznych”. Jednak z uwagi na rangę badanej sprawy, podjął decyzję o zasięgnięciu dodatkowych wyjaśnień ze strony biegłych, przygotowujących opinię w zakresie wskazanym przez pełnomocników Wałęsy.

Trudno sobie wyobrazić, że eksperci z zakresu badania pisma ręcznego z Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. J. Sehna w Krakowie nie potwierdzą wydanej przez siebie opinii. Tym bardziej, że do swojej dyspozycji mieli obszerny materiał poglądowy, w tym odręcznie sporządzane przez Lecha Wałęsę wnioski o wydanie dowodu osobistego, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, czy akt osobowych z zakładów pracy. Materiał ten obejmował łącznie 142 dokumenty wypełniane własnoręcznie przez Wałęsę w okresie 50 lat, tj. od 1963 do 2013 roku. Prokurator IPN podtrzymał dotychczasowe stanowisko o braku jakichkolwiek podstaw, by dokumenty z szafy Kiszczaka, dotyczące TW „Bolek”, zostały podrobione.

W najbliższym czasie na stronie internetowej IPN zostanie opublikowana pełna ekspertyza, sporządzona na potrzeby śledztwa w tej sprawie.

DAS, źródło: tvp.info