01.10.17, 18:30zdj. screen Youtube

Dlaczego Bóg pozwala na cierpienie dzieci? Wyjaśnia ks. Pawlukiewicz

Dlaczego Pan Bóg pozwala na cierpienie niewinnych dzieci? Dlaczego Bóg pozwala by dzieci rodziły się chore?
Jaki cel ma cierpienie, ból, choroby?