Charakterystyczną cechą nabożeństw które odprawia ten kapłan, są manifestacje demoniczne. Podczas jego modlitwy i modlitwy osób z prowadzonej przez niego wspólnoty „Mamre”, demony strasznie wydzierają się i czynią także różne inne znaki swojej obecności w ludziach. Na taką mszę przychodzi nieraz kilka tysięcy osób i zawsze ktoś do egzorcyzmowania się znajdzie. Czemu tak się dzieje, skąd się biorą ci opętani?

„Ludzie biorą wszystko co demon im daje”.
Egzorcysta mówi o sobie, że dostał wyraźną propozycję, podczas rytuału, że demon oferował mu konkretnie dwa miliony złotych, w zamian za przystaniem na jego warunki. Egzorcysta jednak nie przystał na taką propozycję, ponieważ wiedział, że to oznaczało by umowę z demonem, umowę na nieuczciwych, demonicznych zasadach, w której z pewnością by przegrał. Wielu jednak godzi się na różnego rodzaju pakty i umowy, naiwnie sądząc, że w nich wygrają. Za co sprzedają duszę diabłu? Za spędzanie czasu na demonicznych grach, oglądanie pornografii, za inne grzeszne czynności. To wszystko związuje nas z demonem.

„demonowi wystarczy raz”
Do zniewolenia niekiedy wystarczy „raz”, jedna wizyta u czyniącego fałszywe „cuda” Harrisa babci, powoduje demoniczne kłopoty u wnuczka, jedna wizyta u wróżki matki powoduje zniewolenie u dziecka, jedno stawianie tarota i już sami pakujemy się w kłopoty. To są wszystko poważne czyny grzechów przeciwko pierwszemu przykazaniu, dla tego wystarczy „raz” i następuje konsekwencja na kilka pokoleń.

Nie przeklinajmy, lecz błogosławmy
Również ważne są przekleństwa. Demon niekiedy relacjonuje przyczynę opętania, wskazując na moment poczęcia. Na pytanie „kiedy wszedłeś”, odpowiada „w momencie poczęcia.” Rodzice nie chcieli tego dziecka, więc ja sobie je wziąłem.” Również niekiedy wystarczy raz, kiedy matka przeklnie dziecko, na przykład popularnymi słowami „idź do diabła.”

Czemu demon nieraz wytrzymuje pobyt opętanego w kościele?
Ks. Włodzimierz Cyran opowiada, opierając się na konkretnej relacji egzorcyzmowanego, że demon nieraz wytrzymuje na nabożeństwach, pozwala w nich uczestniczyć opętanemu, np. na nabożeństwach Bożego Ciała, ponieważ ludzie w nich uczestniczący zbierają się tam nieraz bez wiary. Udają, że się modlą, lecz w ich sercach wygląda to zupełnie inaczej. Zatem możliwe, że często spotykamy opętanych, lecz nie wiemy o tym. Jeżeli już następuje manifestacja, należy się cieszyć i wychwalać Pana Boga za to, że demon nie ma już siły się ukrywać i nastąpiła jego przegrana. 

MP/Wspólnota Mamre

ks. dr Włodzimierz Cyran to kapłan archidiecezji Częstochowskiej, biblista, egzorcysta i Moderator Wspólnoty Przymierza Rodzin "Mamre" Informacje o Wspólnocie Mamre: www.mamre.pl.

Film: Kerygmat ks. dr Włodzimierza Cyrana, biblisty, z spotkania ewangelizacyjno-modlitewnego w parafii św. Piotra i Pawła w Częstochowie z 15 czerwca 2013 roku: