Czy żyjemy w czasach ostatecznych? Jak rozpoznać znaki końca? - zdjęcie
06.09.20, 17:30Fot. via: Flickr - kevin rheese

Czy żyjemy w czasach ostatecznych? Jak rozpoznać znaki końca?

24

Mimo, iż czas paruzji jest nam nieznany, Bóg daje ludziom pewne znaki, które mają pomóc chrześcijanom przygotować się na powtórne przyjście Jezusa. Ma to pomóc tym, którzy nie żyją w gotowości. Chodzi tu mianowicie o pewne wydarzenia, które muszą się dopełnić przed paruzją:

-> nawrócenie Izraela
-> powszechne głoszenie Ewangelii
-> ogólne zaburzenia
-> zamieszanie i nieład w Kościele
-> pojawienie się antychrysta

1) Nawrócenie Izraela

Nieposłuszeństwo Żydów poprzez odrzucenie przez nich Ewangelii, otworzyło drogę do rozprzestrzeniania się jej wśród pogan. Ale jeszcze przed paruzją ma nastąpić nawrócenie Izraela. My jako chrześcijanie powinniśmy się modlić, aby Izrael spełnił rolę jaką Bóg ma w swoich planach. Według niektórych liczba pogan nie osiągnęła jeszcze zamierzonej przez Boga liczby; mimo to, być może, epoka nawracania pogan dobiegła końca i Bóg rozpoczyna przygotowanie znaczących wydarzeń dotyczących Izraela.

2) Powszechne głoszenie Ewangelii

Jezus mówił: "A ta Ewangelia (...) będzie głoszona po całej ziemi (...) i wtedy nastąpi koniec." (Mt 24,14)

Ciężko stwierdzić czy Ewangelia jest głoszona wszystkim narodom, wprawdzie kiedyś była głoszona w państwach komunistycznych, ale teraz już tak nie jest. Podobnie jest z Afryką, kiedyś była chrześcijańska, a teraz jest muzułmańska. Chiny były krajem wielu misji, a teraz mało kto słyszał o Ewangelii Jezusa. Statystyki jednak mówią, że wzrost chrześcijaństwa w Afryce przez wiek wzrósł o 2000 razy (50.000->100.000.000). Ośrodek misyjny oblicza, że ok. 2 miliardów ludzi nie są objęte Ewangelizacją (m.in. grupy etniczne, plemiona). Można, za to śmiało stwierdzić, że nastąpił wielki wzrost głoszenia Ewangelii, od czasu urodzenia Jezusa, ale nie da się stwierdzić czy wszyscy ludzie ją usłyszeli. Wiele osób uważa, że można użyć środków masowego przekazu do przekazania prawdy Ewangelizacyjnej. Powinniśmy uważać, ponieważ istnieje walka duchowa o użycie mass-medii w dobrym celu dla chwały Bożej i złym.

3) Ogólne zaburzenia

"Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec! Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienie ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początek boleści." (Mt 24,6-8)

W powyższym fragmencie św. Mateusza piszę, iż wśród narodów wystąpi niezgoda. Ziemie nawiedzą liczne klęski naturalne, oraz rozpocznie się "ucisk" chrześcijan. Wśród zamętu, który ma wybuchnąć, my jako chrześcijanie mamy zrozumieć sytuację, która wiedzie do bliskości z Bogiem, a nie rozpaczać i bać się. Wiek buntu przeciw Bogu przeminie. Powstanie "nowa ziemia i nowe niebo" bez smutku, grzechu i śmierci. Jezus zwraca się do chrześcijan słowami: "A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie." (Łk 21,28)

Po okresie wielkiego "ucisku" wzmożonym nieszczęściami, nastąpi paruzja: "Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać i moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą." (Mt 24,29-30)

4) Zamieszanie i nieład w kościele


"Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić." (Mt 24,9-10)

Nastąpi zamęt w kościele, czas nieposłuszeństwa. Narody mają się zwrócić przeciwko chrześcijanom, porozumieją się i będą ich uciskać, wtedy to właśnie ma się ukazać prawdziwa więź i wartość zaangażowania między chrześcijanami. Niektórzy chrześcijanie ulegną prowokacją i będą się wzajemnie zdradzać wobec władz świeckich.

"Brat wyda brata na śmierć i ojciec swoje dziecko; powstaną dzieci przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią." (Mk 13,12) "(..) A ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu." (Mt 24,12)

Mają również pojawić się fałszywi prorocy i mesjasze, którzy będą głosić Ewangelię niezgodną z prawowiernym Chrześcijaństwem, uwodząc słabych i niestałych w wierze: "(...) Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata? (...) Strzęście się, (...) wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą (...) działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić." [admin: poznacie ich po ich owocach] (Czyt. Mt 24,3-5; 24-26) "Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów." (1 TM 4,1) "(...) w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, bez serca, bezlitośni, miotający oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni, zdrajcy, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosz niż Boga. Będą okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy (...)" (2 Tm 3,1-5,8)

Wielu ludzi odstąpi od wiary, poprzez fałszywych proroków i mesjaszy. "W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa (...), prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumienie, ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański. Niech Was w żaden sposób nic nie zwodzi, [bo dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia." (2 Tes 2, 1-3)
Bóg stawia nam pytanie: "Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi gdy przyjdzie?" (Łk 18,8)

5) Pojawienie się antychrysta (syna zatracenia, człowieka grzechu)

Jednym z ostatnich etapów końca świata ma być pojawienie się antychrysta. Rola antychrysty to przekręcanie istoty ewangelizacyjnego orędzia. Antychryst, fałszywi prorocy i nauczyciele mają wywodzić się z chrześcijańskich Kościołów.

Jednym z głównych cech po którym poznamy antychrysta, to jego zaprzeczenia, że Jezus jest prawdziwym Synem Bożym, Zbawcą i Panem, Chrystusem.

Drugą cechą fałszywej nauki jest zaprzeczenie, że aby wejść w przyjaźń z Bogiem Ojcem, trzeba iść do Niego przez Jezusa. Fałszywi prorocy, nauczyciele i antychryst, twierdzą, iż Jezus nie gra zasadniczej roli w planie Bożym.

"Umiłowanie, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. Po tym poznacie Ducha Bożego: każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Każdy zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga; i to jest duch Antychrysta (...)" (czyt. 1 J 4,1-5)

"Otóż zapewniam was, że nikt, pozostając pod natchnieniem Ducha Bożego, nie może mówić: 'Niech Jezus będzie przeklęty!' Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: 'Panem jest Jezus'" (1 Kor 12,3)

Celem powyższych wersetów jest ostrzeżenie przed postępowaniem antychrysta, który będzie podważał tak oczywiste, podstawowe prawdy chrześcijańskie. Zawszę znajdą się nauczyciele głoszący, iż Jezus nie jest Panem, ale ma nastąpić czas w którym nieokiełznana potęga Szatana skoncentruje się w jednym punkcie, możliwe że w jednym człowieku.

Antychryst będzie się starał ustawić siebie na miejscu Boga. Jego przyjście mają poprzedzić fałszywe znaki, cuda i zwodzenie, w celu odsunięcia ludzi od Boga. W czasie zgrozy ludzie rozpaczliwie szukają postaci zbawcy, takie sytuacje mają wykorzystać diabelskie postacie "nawiedzeni zbawcy". Pismo Święte sporo nam mówi o zwodniczych mesjaszach, aby chrześcijanie mogli ich rozpoznać i odeprzeć.

Na końcu świata, gdy Szatan ujawni się w pełni przyjdzie Jezus, by go zniszczyć, przez swe słowo, Ducha i wszechwładną obecność. Pamiętajmy, że Jezus wie, że jesteśmy słabi i nie pozwoli na cierpienie przewyższające nasze siły.

Najważniejszą rzecz, jaką mają czynić chrześcijanie kontemplujący powrót Chrystusa, to wieść takie życie, które umożliwi im "nabrać ducha" i podnieść głowy "ponieważ zbliża się odkupienie." (por. Łk 21, 28)

"Dlatego przypasawszy biodra waszego umysłu [bądźcie] trzeźwi, miejcie doskonałą nadzieję na łaskę, która wam przypadnie przy objawieniu Jezusa Chrystusa." (1 P 1,13)

Autor: Adrian Kalinowski/Trol
 

Komentarze (24):

jasnowidz2020.09.7 9:52
Czarno to widzę... Czarna dziura kosmiczna pochłonie wszystko... Za 1923 lata...
matis892020.09.7 0:12
„Wielki Bój” do pobrania: https://egwwritings-a.akamaihd.net/pdf/pl_WB(GC).pdf
Suaaa2020.09.11 17:03
Dzięki
Jan Radziszewski2020.09.6 20:41
niedługo lewacy LGBT się nacieszą swym purysowym zwycięstwem!!! Pouczenia Pan i Król nasz!! 22/ 23 VIII 2020 Oświecenie Sumień - ostatki ++ - Pytasz dziecko ( w duchu) ile umrze osób w Polsce podczas Prześwietlenia Sumień:) - Tak Panie Jezu. + Dużo, dziecko. - To i na świecie pewnie będzie dużo. +++ - Będzie to dużo w każdym kraju i narodzie chrześcijańskim:) (smutny uśmiech Pana Jezusa). Sługa, który zna wolę swego pana otrzyma większą chłostę. ++ Inaczej mówiąc ochrzczeni, którzy zostali wszczepieni w Mój Kościół a zlekceważyli Boże dary odpowiedzą za to surowiej niż muzułmanie czy inni innowiercy, poza tymi, którzy prześladują chrześcijan. Lecz i tam jest masoneria. + Ci zaprzedani szatanowi a wysoko umocowani nie umrą wtedy. ++ - Czy będzie tak, Panie Jezu, że będę szedł i widział zmarłych podczas Sądu na próbę? - Tak będzie, dziecko. Skupisz się na swoich grzechach i winach i Mej Miłosiernej Miłości, ale będziesz to wszystko widział i oglądał. ++++ - Ciekawi Cię, jednak, dziecko, ile osób umrze podczas Prześwietlenia Sumień. ++ Ludzie się będą bali wobec podanej liczby. Niech tak zostanie. Każdy Polak, który chodzi regularnie do Spowiedzi i do Komunii i ani jedna ani druga nie jest świętokradcza < tu w mniejszej części nieczytelny zapis „ 95 procent ma szansę na powrót do życia, ponowną szansę po Prześwietleniu Sumień”. 95 procent z wyżej wymienionych C.P>. Ale tak, będziesz i widział młode, ładne dziewczyny martwe bo własne ich grzechy wywołają w nich taki wstręt, że umrą. ++++ I cóż i będzie widać marność, młode ciała sposobne do rozkoszy cielesnej, do niczego już nieprzydatne:). ++ - Ludzie się będą bali, że nastąpi koniec świata. ++ Czy mam wyprowadzać ich z błędu? - Poniekąd. ++ Będziesz mówił aby przygotowali się na spotkanie z Panem bo chwila jest bliska. I by nie lękali się, ale uniżyli serca. Niech czynią pokutę i żałują za grzechy z całego swego życia a zwłaszcza za zatajone przed spowiednikiem. Niech przepraszają za wszystkie uchybienia wobec Mnie w Przenajświętszym Sakramencie i w Komunii Świętej:) ++ Módlcie się teraz za tych co znajdą się w Prześwietleniu Sumień a nie będą wedle Mej Woli. Może umrzeć wielu młodych ludzi, którzy wzgardzili Bogiem/ A może to być już 14 września, pojawić się Krzyż na Niebie
Ran Jadziszewski2020.09.8 16:51
Jasiowi już tak na móżdżek padło, że Pyrrus z purystą mu się pomylił. No ale na takim poziomie zidiocenia wszystko możliwe.
Anonim2020.09.6 20:41
Pewnie już byśmy antychrysta mieli, ale" Śmierć skosiła Rockefellera, Rothschilda, Primakowa"
Jan Radziszewski2020.09.6 20:41
Wtorek, 25 sierpnia 2020 Klątwa Boża rzucona na ministra zdrowia Adama Niedzielskiego Wtorek, 25 sierpnia 15.22 +++ Zapisz dziecko - Rzucisz klątwę w godzinie Miłosierdzia. - Tak Panie Jezu. ++ Ja, Krzysztof Michałowski (Cyprian Polak) rzucam klątwę Bożą na nowego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego za wrogie Polsce i Prawdzie, którą jest Chrystus, rozporządzenie dające wysokie nagrody pracownikom sanepidu za wykonywanie kontroli podczas epidemii. + Nie ma to innego celu jak sztuczne utrzymywanie epidemii i premiowanie za karanie, czyli prześladowanie Polaków. ++ Co do maseczek (pomijając inne kwestie) to po kilku minutach noszenia tzw. maseczki ilość dwutlenku węgla między nią a nosem i ustami noszącego ją wzrasta trzykrotnie (trzykrotnie przekracza normę). +Robione było też banalnie proste doświadczenie polegające na tym, że pod maseczkę wkładana była końcówka czujnika dwutlenku węgla, takiego jakiego używa się w prywatnych domach aby uchronić się od zatrucia. Po krótkim czasie noszenia maseczki czujnik taki reaguje alarmem.+++ Nadwyrężony system immunologiczny osób noszących maseczkę sprawi, że na jesieni będą [ Polacy] chorować w większej niż dotąd ilości, a to wobec fałszowania wyników i bazowania na powszechnie znanych już błędach testów, (o czym mówił nawet poprzedni minister zdrowia) będzie przypisywane coronawirusowi COVID –19.+Bezczelność wrogów Polski zwiększa się.+++ O ile Szumowski mógł jeszcze uchodzić za Polaka to Ty kryptożydzie z przybranym kiedyś nazwiskiem „niedzielski” za takiego z wyglądu uchodzić nie możesz i nie chcesz. Wobec tych, wrogich wobec Polski i Polaków zamiarów, które pokazałeś kryptożydzie już na samym początku: + Przeklina Cię Bóg, Amen! + Przeklina Cię Bóg, Amen! + Przeklina Cię Bóg, Amen! +- I tak się stanie. + Potwierdzam to Ja, Jezus Chrystus Król Polski, intronizowany przez Boga Ojca 20 lutego 2020 roku.+++ Strzeż się kryptożydzie szkodzić umiłowanemu przeze Mnie narodowi polskiemu. + Od 1 lipca, Moja Moc sprawiła, że nie chorują na COVID- 19 Polacy i nie będą chorować i umierać. Ale chorują obcokrajowcy, przede wszystkim Ukraińcy. Są najliczebniejsi. ++Twój poprzednik odszedł z ministerstwa w mniej niż miesiąc po rzuceniu klątwy przez mego syna, który jest gniewem Ojca w tym narodzie. +++++ Ty zaś spotkasz się z Bogiem na Sądzie w takim samym czasie. + Jeszcze wcześniej zobaczysz Krzyż na Niebie, który jest głupstwem dla świata a zgorszeniem dla Żydów. + Amen.
Jan Radziszewski2020.09.6 20:39
od kwietnia tegoż roku 2020 czas Apokalipsy się zaczął tj wkrótce tzn nw Wrześniu 2020 r pojawi się Krzyż na NIEBIE a potem Sąd Ducha św tzw Prześwietlenie sumień koniec definitywny za 3 lata i jeden M-c czyli w 2023 r koniec apokalipsy tzn Potop ognia i siarki /Łk 17,26-30) tj Trzy dni ciemności w których anioły tj diabły Czerwonego Smoka /Ap 12.3) zabiorą swoich żydków i ic przydupników do PIEKŁA już na zawsze
edi2020.09.6 19:25
WOJNA TRWA - w 1683 r. - POLSKA URATOWAŁA EUROPĘ PRZED ZALEWEM ISLAMU - w 1920 r. POLSKA URATOWAŁA EUROPĘ PRZED ZALEWEM BOLSZEWIZMU - w 2015 r. POLSKA RATUJE SWÓJ NARÓD PRZED ZALEWEM IDEOLOGII GENDER, LGBT itp. - od 2020 r. DZIĘKI OPATRZNOŚCI BOŻEJ ANDRZEJ DUDA ZOSTAJE PREZYDENTEM NA II KADENCJĘ i żadne złe duchy i opętani ludzie JUŻ W POLSCE NIE WYGRAJĄ !!POLSKA ROŚNIE W SIŁĘ MATERIALNĄ, SPRAWIEDLIWOŚCI i DUCHA TAK TRZYMAĆ !! BÓG HONOR I OJCZYZNA !! JEZUS JEST PANEM POLSKI, MATKA BOŻA KRÓLOWĄ POLSKI - POLACY TO MĄDRY NARÓD - SURSUM CORDA !
a ja na to jak na lato2020.09.6 18:43
Co to za słowo paruzja ? Od razu widać , że artykułu nie pisał rdzenny Polak , skoro po to by coś nam przekazać używa nie naszych lecz obcych słówek . To jego zdaniem dodaje mu powagi , szacunku dla jego wiedzy , wartości temu co pisze . A według mnie ten człowiek bredzi . Ze swoim apelem powinien zwrócić się do kleru . Tam łamie się te podane przezeń przykłady za które grozi nam koniec . Zamiast słuchać tych bzdurnych pouczeń rozejrzyjcie się dookoła a sami zrozumiecie co , jak , kiedy i dlaczego nam grozi . Na to nie potrzeba wielkiej filozofii czy ideologii . A Bóg . Bóg jest MĄDROŚCIĄ . Jezus MIŁOŚCIĄ a Jego rodzicielka MATKĄ . To musi wystarczyć . Więcej nie napiszę .
matis892020.09.6 18:39
Pominięto w tekście Znamię Bestii czyli chipowanie i państwo bezgotówkowe. Nic nie kupisz i nie sprzedaż bez Znamienia Bestii chipa na głowie lub ręce w państwie bezgotówkowym. Technologia Znamienia Bestii Chipa już jest gotowa do wprowadzenia. Państwo bezgotówkowe jest o krok od realizacji i o tym mówią już politycy na świecie w tym nasz lewacki i promasoński rząd PISu wspierający satanistyczne, masońskie i apokaliptyczne państwo bezgotówkowe. Obrót bezgotówkowy już panuje w sklepach, karty, telefony, wszelka cyfryzacja o której mówi rząd PIS i PISowski cyfrowy bon turystyczny gdzie już musisz mieć telefon, internet, konto w banku. W Chinach też już panuje obrót bezgotówkowy i w innych krajach.
Natalja Siwiec2020.09.7 9:00
To wszystko jest naturalną konsekwencją cyfryzacji życia.
Szybka Randka2020.09.6 18:31
Cześć- Zapraszam na nowy portal społecznościowy dla dorosłych! Znajdziesz tam osoby na szybkie sex spotkania lub na wyskok na imprezke! Wystarczy wejść aktywować konto i juz randkować! www.erooo.pl
Anonim2020.09.7 16:26
Buuuuu. Nie ma opcji poniżej 18 lat. I jak mam się zarejestrować? Buuuuuu.
matis892020.09.6 18:31
Zła kolejność. Żydzie antychrysta uznają za swojego mesjasza i początkowo antychryst będzie im sprzyjał aby za nim poszli. Dopiero później Żydzi zobaczą jak antychryst ich oszukał i jak bardzo ich nienawidzi. Wtedy dopiero się nawrócą. Pominięto kluczową postać czyli Fałszywego Proroka antychrysta. Ten się już ujawnił, to Bergoglio Fałszywy Prorok Nie Katolik. Tak jak Jezus miał Jana Chrzciciela, tak antychryst ma Fałszywego Proroka Bergoglio. Natomiast antychryst ujawni się za miesiące na Bliskim Wschodzie i zaprowadzi swój fałszywy pokój. Za to cały świat będzie go chwalił i dostanie wsparcie od Bergoglio. Pominięto także kluczowe wydarzenie czyli wstawienie Ohydy Spustoszenia do KK przez Fałszywego Proroka Bergoglio. Miało to miejsce w październiku gdy do KK wprowadzono demona Pachamamę czyli Ohydę Spustoszenia. Wtedy Bergoglio Fałszywy Prorok Nie Katolik przepraszał demona. Jak mówi ks. Daniela od 10 października 1290 dni. Czyli 18 kwietnia 2023r. To może być data ujawnienia antychrysta lub Ostrzeżenia gdy każdy zobaczy stan swojej duszy, lub jakieś inne wydarzenie.
covidiota2020.09.6 19:31
Bardziej wierzę w apokalipsę św.Piotra 2:3,10-13 To czipowanie, antychryst i żydzi to robi naszej wierze niedźwiedzią przysługę
Kubiak2020.09.6 18:19
Takie foto pojawia się w necie przy dyskusjach. Czy to jest jakiś fejk? Albo fotomontaż czy inne oszustwo. https://cdn.natemat.pl/ef64c2447084e01995a3687bc3c9a219,938,0,0,0.jpg
Anonim2020.09.6 18:10
Wystarczy popatrzeć na Bergoglio by wiedzieć, że scenariusz zapisany w Apokalipsie św. Jana jest w fazie realizacji.
Młody2020.09.6 18:01
Każda sekta twierdzi, ze wie kiedy nadejdzie koniec świata i mocno to wpaja swoim wyznawcom. Kościół katolicki niczym nie różni się od sekty. Działa wg tych samych schematów i zasad. Zastraszanie, ogłupienie, okłamywanie - to jest to, co może zaoferować człowiekowi religia. Mi to nie jest do szczęścia potrzebne.
Anonim2020.09.6 18:14
Ale wiesz, że to co masz się skończy bo umrzesz. Nie dziś, nie jutro, nie pojutrze zapewne, ale na pewno. I pewnie, choć może się mylę, jesteś przekonany, że po śmierci nic nie ma. No to pewnie się tej śmierci nie boisz bo jakże się bać czegoś czego po śmierci nie ma. Pomyliłem się? Po co więc żyjesz?
Młody2020.09.6 18:24
Wsadź sobie w doope to kato-pie*dolenie. Religia do szczęścia nie jest potrzeba. A po śmierci po prostu przestajemy istnieć tak samo jak nie istnieliśmy przed narodzinami, bez względu na to jak bardzo ktoś będzie wierzył kłamstwo jakim jest życie po śmierci.
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2020.09.6 17:46
kościół od dwóch tysięcy lat pyerdoli przy byle jakim nieszczęściu czy zmianach jakie zachodzą w świecie że "żyjemy w czasach ostatecznych". Pierwsi apostołowie sądzili, że tzw. królestwo boże nastanie jeszcze za ich życia...
Jarek2020.09.6 17:36
Czyli wg tego koniec jest już teraz. To dlaczego nie śpicie już w trumnach tylko nadal w łóżkach? Jak zwykle klechy nie mają innego pomysłu jak straszenie.
Contral2020.09.6 17:36
Tyle tylko, że mamy to od 2 tysięcy lat. No może z wyjątkiem nawrócenia Izraela.