-„Nikt nie może uzdrowić tego, co nastąpiło przed laty. Pan Jezus może”. Zapraszamy do wysłuchania konferencji ks. Mariana Rajchela, cenionego kierownika duchownego i kaznodziei, na temat związku pomiędzy depresją a życiem duchowym człowieka.