Czy zdajesz sobie sprawę ze swojej niewoli?  - zdjęcie
15.07.21, 16:00

Czy zdajesz sobie sprawę ze swojej niewoli?

9

Bóg, który mówi o sobie: Jestem, który Jestem, objawia się Izraelowi, by go wyzwolić z niewoli. Taki jest zamysł Boga od początku stworzenia. Niewola jednak, z jakiej człowiek musi być wyzwolony, przyjmuje rozmaite wymiary i formy.

Niezmiernie ważne jest zdanie sobie sprawy z własnej niewoli. Najłatwiej przychodzi nam uświadomić sobie niewolę w wymiarze zewnętrznym, osobistym lub społecznym, bo odczuwamy ją dotkliwie na co dzień. Z tym doświadczeniem jednocześnie wyrasta pragnienie wyzwolenia. Po wyzwoleniu z tej niewoli okazuje się często, że jesteśmy inaczej zniewoleni i wcale nie osiągnęliśmy prawdziwej wolności. Niestety, często jest to podobna niewola osobista lub społeczna mająca tylko inną formę albo inny rodzaj panowania. Jeżeli jednak wolność w wymiarze osobistym i społecznym została osiągnięta, ujawniają się inne rodzaje niewoli. Jądrem wszelkiej niewoli w człowieku jest lęk przed śmiercią. Prawdziwe wyzwolenie polega zatem na wyzwoleniu od śmierci.

Zanim jednak Bóg doprowadzi człowieka do prawdziwego rozpoznania jego niewoli – i człowiek będzie mógł zawierzyć Bogu, który chce go wyzwolić – daje mu doświadczenie wyzwolenia w łatwiej uchwytnych doświadczeniach. W pierwszym czytaniu Bóg wyzwolił Izraela z niewoli egipskiej, ale zanim tego dokonał faktycznie, nakazał mu obchodzić paschę, religijny obrzęd oparty na pradawnych wiosennych ofiarach pasterskich, który odtąd zaczął być nieodłącznie sprawowany na pamiątkę wyzwolenia z niewoli egipskiej. W ten sposób to historyczne wyzwolenie nie ogranicza się do jednorazowego wydarzenia, ale otrzymało symboliczny charakter i stało się modelem wszelkiego wyzwolenia. Pascha stała się później także punktem odniesienia do doświadczenia, jakie przyniósł nam Syn Boży. Właściwie w Nim cała symbolika paschalna uzyskuje swoje wypełnienie. On jest Barankiem, którego krew wyzwala nas z mocy śmierci, oczyszczając i obmywając. Kiedy Go spożywamy, stajemy się jednością z Nim i w Nim uzyskujemy nowe życie, pozbawione lęku przed śmiercią.

W dzisiejszej Ewangelii spotykamy się z rodzajem zniewolenia religijnego polegającego na uwięzieniu w prawnych przepisach. Podobnych konfliktów dotyczących szabatu jest w Ewangeliach więcej. Sprawa jest o tyle istotna, że szabat dla Żydów wyrażał wolność synów Bożych. Jednocześnie w przepisach skoncentrowano się na zakazie pracy fizycznej. Natomiast dla Pana Jezusa najważniejsze w szabacie jest wyzwolenie z niewoli zła. Dlatego właśnie w szabat dokonuje uzdrowień, co budziło z kolei u Żydów oburzenie. W dzisiejszym czytaniu spór dotyczył zwykłego ludzkiego problemu – zaspokojenia głodu. Głód jest rodzajem niedostatku, co wiąże się z brakiem wolności. Dlatego łuskanie ziaren zboża dla zaspokojenia głodu nie mogło być żadnym grzechem. Dla ludzi sprowadzających wszystko do przepisów Prawa był to jednak problem. Pan Jezus pokazał ograniczenie takiego podejścia. On sam wyzwolił nas z „niewoli Prawa” (zob. Ga 5,18), która była konsekwencją niewoli grzechu, jak to później wyraźnie napisze św. Paweł. Jednak owa wolność nie oznacza możliwości swobodnego grzeszenia, ale jest wolnością ku miłości, w której całe Prawo znajduje swoje wypełnienie (zob. Ga 5,13n). Przyjęcie Chrystusowego wyzwolenia oznacza jednocześnie pójście za Nim i podjęcie nauki miłości na wzór Jego miłości do nas.

Eucharystia, która jest sakramentem naszej Paschy, jest dla nas tym samym sakramentem wolności dzieci Bożych, które uzyskują już tutaj udział w Jego królestwie. Daje nam ona udział w zwycięstwie Chrystusa nad grzechem i jego ostatecznym skutkiem, jakim jest śmierć.


Włodzimierz Zatorski OSB | Jesteśmy ludźmi

Komentarze (9):

O tym nie dowiesz się z Frondy2021.07.15 19:57
W wyniku działań podjętych przez KPRM, kanały na których publikowano treści pozyskane w wyniku włamań na skrzynki min. Dworczyka, zostały zablokowane. Procedura trwała około miesiąca, wymagała analizy prawnej i technologicznej. Początkowo zdejmowane były poszczególne wiadomości, na przykład te ze zdjęciami dowodu osobistego ministra, a ostatecznie Telegram podjął decyzję o zablokowaniu całego kanału i dziś został zablokowany.
Czy zdajesz sobie sprawę ze swojej niewoli?2021.07.15 18:05
Bóg, który mówi o sobie: Jestem, który Jestem, objawia się Izraelowi, by go wyzwolić z niewoli. Taki jest zamysł Boga od początku stworzenia. Niewola jednak, z jakiej człowiek musi być wyzwolony, przyjmuje rozmaite wymiary i formy. Niezmiernie ważne jest zdanie sobie sprawy z własnej niewoli. Najłatwiej przychodzi nam uświadomić sobie niewolę w wymiarze zewnętrznym, osobistym lub społecznym, bo odczuwamy ją dotkliwie na co dzień. Z tym doświadczeniem jednocześnie wyrasta pragnienie wyzwolenia. Po wyzwoleniu z tej niewoli okazuje się często, że jesteśmy inaczej zniewoleni i wcale nie osiągnęliśmy prawdziwej wolności. Niestety, często jest to podobna niewola osobista lub społeczna mająca tylko inną formę albo inny rodzaj panowania. Jeżeli jednak wolność w wymiarze osobistym i społecznym została osiągnięta, ujawniają się inne rodzaje niewoli. Jądrem wszelkiej niewoli w człowieku jest lęk przed śmiercią. Prawdziwe wyzwolenie polega zatem na wyzwoleniu od śmierci. Zanim jednak Bóg doprowadzi człowieka do prawdziwego rozpoznania jego niewoli – i człowiek będzie mógł zawierzyć Bogu, który chce go wyzwolić – daje mu doświadczenie wyzwolenia w łatwiej uchwytnych doświadczeniach. W pierwszym czytaniu Bóg wyzwolił Izraela z niewoli egipskiej, ale zanim tego dokonał faktycznie, nakazał mu obchodzić paschę, religijny obrzęd oparty na pradawnych wiosennych ofiarach pasterskich, który odtąd zaczął być nieodłącznie sprawowany na pamiątkę wyzwolenia z niewoli egipskiej. W ten sposób to historyczne wyzwolenie nie ogranicza się do jednorazowego wydarzenia, ale otrzymało symboliczny charakter i stało się modelem wszelkiego wyzwolenia. Pascha stała się później także punktem odniesienia do doświadczenia, jakie przyniósł nam Syn Boży. Właściwie w Nim cała symbolika paschalna uzyskuje swoje wypełnienie. On jest Barankiem, którego krew wyzwala nas z mocy śmierci, oczyszczając i obmywając. Kiedy Go spożywamy, stajemy się jednością z Nim i w Nim uzyskujemy nowe życie, pozbawione lęku przed śmiercią.
cd2021.07.15 18:06
W dzisiejszej Ewangelii spotykamy się z rodzajem zniewolenia religijnego polegającego na uwięzieniu w prawnych przepisach. Podobnych konfliktów dotyczących szabatu jest w Ewangeliach więcej. Sprawa jest o tyle istotna, że szabat dla Żydów wyrażał wolność synów Bożych. Jednocześnie w przepisach skoncentrowano się na zakazie pracy fizycznej. Natomiast dla Pana Jezusa najważniejsze w szabacie jest wyzwolenie z niewoli zła. Dlatego właśnie w szabat dokonuje uzdrowień, co budziło z kolei u Żydów oburzenie. W dzisiejszym czytaniu spór dotyczył zwykłego ludzkiego problemu – zaspokojenia głodu. Głód jest rodzajem niedostatku, co wiąże się z brakiem wolności. Dlatego łuskanie ziaren zboża dla zaspokojenia głodu nie mogło być żadnym grzechem. Dla ludzi sprowadzających wszystko do przepisów Prawa był to jednak problem. Pan Jezus pokazał ograniczenie takiego podejścia. On sam wyzwolił nas z „niewoli Prawa” (zob. Ga 5,18), która była konsekwencją niewoli grzechu, jak to później wyraźnie napisze św. Paweł. Jednak owa wolność nie oznacza możliwości swobodnego grzeszenia, ale jest wolnością ku miłości, w której całe Prawo znajduje swoje wypełnienie (zob. Ga 5,13n). Przyjęcie Chrystusowego wyzwolenia oznacza jednocześnie pójście za Nim i podjęcie nauki miłości na wzór Jego miłości do nas. Eucharystia, która jest sakramentem naszej Paschy, jest dla nas tym samym sakramentem wolności dzieci Bożych, które uzyskują już tutaj udział w Jego królestwie. Daje nam ona udział w zwycięstwie Chrystusa nad grzechem i jego ostatecznym skutkiem, jakim jest śmierć.
rebeliant2021.07.15 18:01
Wystarczy dostrzec, że dzieje się z człowiekiem to czego on nie chce, ale również nie dzieje się też to czego on zechce. A wszystko wynika z braku wszechmocy. Wniosek: Jahwe kłamie już na samym początku swoich słów.
Polak2021.07.15 17:39
Właśnie - kultysto, czy zdajesz sobie sprawę z tego że sekta rzymskokatolicka trzyma cię w niewoli bezmyślności? Ale nic straconego, do odzyskania wolności wystarczy porzucenie sekty
Antychryst nie zdolny do miłości2021.07.15 16:51
"On sam wyzwolił nas z „niewoli Prawa”" ale za to dał inną niewolę jeszcze gorszą bo jego niewola to grzech zatamowany propagandą miłości i przebaczenia. Efekty widać w dzisiejszych czasach jak jesteś mężczyzną to boisz się podnieść rękę na poszerzającą wole kobiet bo będziesz tu na ziemi wyśmiany jako prawiczek, ścigany przez całą planetę, a w niebiosach pan Jezus każe ci iść precz w ogień bo nie miałeś miłości - myślałeś tylko o sobie, nie akceptowałeś że twoja wybranka robi gałę komuś innemu - cała planeta z ciebie szydzi a akolici dobrego Jezu są gotowi cię osądzić za brak miłości i przebaczenia.
rebeliant2021.07.15 18:33
Przebaczenie to akceptacja poniesionych krzywd, a akceptacja poniesionych krzywd to nic innego jak ich przyjęcie gdybyś dysponował wszechmocą. Ale do tego trzeba cofnąć czas i dopiero w takich warunkach można stwierdzić, czy dana osoba zachowuje te krzywdy, czy też je oddaje ich twórcom. Zaczadzeni i zastraszeni ludzie nie zdają sobie sprawy z tego czym jest przebaczenie i jaka jest technika, aby ono zaszło z poszanowaniem sprawiedliwości. Wola bowiem broniącego się dziecka przed pedofilem jest taka, aby się przed nim obronić i nie dać sobie uczynić krzywdy. Ale skoro ona zaszła, to nie tylko sprawiedliwość, ale także i miłość nakazuje dać ofierze przewagę, a nawet wszechmoc i się przekonać, czy przebacza swojemu oprawcy - czyli innymi słowy, czy akceptuje swoje poniżenie.
Po 11 ...2021.07.15 16:24
Jesteśmy w UE. Zyskaliśmy wolność. Ja np. wczoraj wskoczyłem do samolotu (lotnisko 10 km od domu) i siedzę teraz na słońcu na Cyprze (Cypr też jest w UE). Granica na dowód. Piwo w knajpiach po 2 EUR, pusto i wesoło. A te jebbbane pisowskie koootasy, chcą nas wrócić do PRL. Do wiz i czekania na granicach. Wszystko przez jednego gnoma, który nie zna żadnego języka i nigdy sam nie leciał samolotem. ***** *** !!!!
Po 11 ...2021.07.15 20:51
Fajne jest to, że nawet tu można kupić koszulkę z napisem: "I Don't Need Sex - PiS Fucks Me Everyday" --- słowem nasi tu byli :))