29.10.17, 14:20zdj. screen Youtube

Czy warto modlić się za Hitlera i Judasza? Odpowiada ks. Pawlukiewicz