30.03.19, 11:30Fot. Pixabay, CC 0

Czy twoje modlitwy zostały wysłuchane?

Jezus wyraźnie nas zapewnia, że jeśli będziemy szukać, to znajdziemy (nie: być może znajdziemy), jeśli będziemy prosić, to będzie nam dane, a jeśli będziemy pukać, otworzą nam (Mt 7:7-8). Jednakże, być może zastanawiasz się, co myśleć o błaganiach, które wydają się niewysłuchane?

     Przyda się tutaj kilka uwag. Po pierwsze, Pan zakłada, że normalną sytuacją jest to, że się modlimy, gdyż powinniśmy się modlić. Pewne warunki do spełnienia są rzeczą naturalną również w innych, ludzkich relacjach. Pierwszy z nich jest taki, że poszukujemy przede wszystkim jak największego pożytku dla siebie i autentycznego dobra dla innych. Jeśli tego brakuje, to cóż innego ma znaczenie? Pismo uczy nas jasno i wyraźnie, że jeśli będziemy dążyć do Pana z całego swojego serca i z całej duszy, odnajdziemy Go(Pwt4:29). Święci zawsze odnajdują Pana, a w odnalezieniu Go zyskują wszystko, czego potrzebują. Psalmista zapewnia nas, że Pan okazuje cudownie swą łaskę, ilekroć Go wzywamy (Ps 4:4). Powinniśmy więc zadać sobie pytanie: czyja Go wzywam? Nowy Testament obstaje przy tym, że o cokolwiek poprosimy, otrzymamy, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Bogu podoba (1J 3:22). Czy ty i ja tak czynimy?

     Drugi i trzeci warunek do wysłuchania naszych modlitw zawierają się w tym pierwszym. Mianowicie, mamy prosić z całkowitą ufnością w Pana (Jk 1:5-8) i mamy poszukiwać właściwych rzeczy, tego, co jest najlepsze dla nas i dla innych (Jk 4:2-3). Mamy na pierwszym miejscu postawić rzeczy najważniejsze i prosić o autentyczne dobro.

     Jeszcze jedno pytanie. Przypuśćmy, że prosimy o nawrócenie się grzesznika. Z pewnością jest to dobre i zbożne błaganie, a jednak nie przestaje on czynić źle czy też nie powraca do Kościoła. Co się stało? Czy Bóg wysłuchał tej modlitwy? Tak, w istocie. Udzielił grzesznikowi wszelkich łask potrzebnych do całkowitego nawrócenia; Pan odpowiedział na naszą modlitwę.

     Jednak pozostawia On grzesznikowi wolny wybór co do wykorzystania otrzymanych łask. Bóg nikogo nie przymusza do Siebie. Święta Monika, matka cudownego Augustyna, modliła się przez dwadzieścia lat o nawrócenie syna. Duch Święty działał w jego umyśle i sercu przez dwie dekady (w odpowiedzi na łzy i błagania matki), a kiedy jej syn w końcu odpowiedział: Tak, został potężnie nawrócony, nie tylko do stanu łaski, ale aż po same wyżyny heroicznej świętości i przemieniającego zjednoczenia. Wartościowe modlitwy zostają z pewnością wysłuchane. 

O. Tomasz Dubay
ABC Modlitwy
Wzniecanie Ognia Wewnętrznego
Wydawnictwo Mateusza 

Komentarze

andrzejhahn32019.03.30 14:41
i czy urosla tobie katolicki sekciarzu trzecia noga
Grażyna2019.03.30 12:15
Jezus mowi o gorze, która rzuci sie w morze, jesli będziemy miec minimum wiary. Jaki jest sens rzucania sie góry w ocean...?! A jednak, w tak nieistotnej sprawie, nijak w sensie materialnym pozostajacej do naszego zbawienia, Pan zapewnia o skuteczności modlitwy. O ile mniej blahe sa nasze żarliwe prośby o RATUNEK, gdy cierpimy my lub inni. A jednak wielu z nas ma poczucie, jakoby Bóg byl gluchy...! Do wiary sa potrzebne MOTYWY wiary. Jezus czynil cuda za swego ziemskiego zycia. Prosze Go od lat o doświadczenie Jego żywej obecności przez wiarę, nadzieję, miłośc. i: NIC! Zawiesiłam na ścianie zdjęcie portretowe św. M. Teresy z Kalkuty. Chce wierzyć, że jest moja protektorka przed Bogiem w ciemnościach duchowych, które były jej przez lata nader bolesnym odczuciem...
Auferetur Inferunt Insaniam2019.03.30 12:11
Jeśli będziemy prosić, to będzie nam dane, a jeśli będziemy pukać (z wyjątkiem dzieci i zwierząt) to będziemy szczęśliwi :)
Angelus2019.03.30 12:10
Moje niestety nie :( Modliłem się o nawrócenie redakcji Frondy i nic z tego nie wyszło. Ale nie tracę ducha.