07.03.15, 10:09

Czy jest Pan za życiem? Pytania do kandydatów na Prezydenta RP

Nadesłane do nas odpowiedzi opublikujemy, aby ułatwić wyborcom zdecydowanie, na kogo głosować w zbliżających się wyborach. Poniżej publikujemy treść pytań oraz nazwiska adresatów.

Szanowny Panie!

Ubiega się Pan o urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Fundamentem każdej wspólnoty są wartości, które są dla niej najważniejsze.

W związku z tym chcielibyśmy się dowiedzieć, jaki jest Pana stosunek, do kilku zasadniczych kwestii związanych z prawem do życia i rodziną.

1.Czy uważa Pan, że prawo Polskie powinno chronić każdego człowieka od poczęcia? W szczególności, czy uważa Pan, że dzieci podejrzane o chorobę lub wadę genetyczną, można pozbawić życia poprzez aborcję?

2.Czy uważa Pan, że ktokolwiek ma prawo do posiadania innego człowieka?szczególności, czy uważa Pan, że ktokolwiek ma prawo do posiadania dziecka, a w konsekwencji do wyprodukowania go metodą in vitro?

3.Czy uważa Pan, że małżeństwo i rodzina powinny być szczególnie chronione? Czy dopuszcza Pan, nazywanie małżeństwem związku innego niż związek mężczyzny i kobiety?

4.Czy uważa Pan, że Państwo może przymusowo edukować dzieci wbrew wartościom wyznawanym przez rodziców? W szczególności czy szkoła państwowa może zachęcać do rozwiązłości, popierać wynaturzone relacje seksualne, promować środki ubezpładniające i zachęcać do aborcji?

Adresaci:

Grzegorz Braun

Andrzej Duda

Adam Jarubas

Janusz Korwin-Mikke

Bronisław Komorowski

Marian Kowalski

Paweł Kukiz

Wanda Nowicka

Magdalena Ogórek

Janusz Palikot

Jacek Wilk

www.http://stopaborcji.pl/

Komentarze

anonim2015.03.7 12:23
Poza pytaniem nr 2, to wszystkie one są bardzo merytoryczne i jednoznaczna odpowiedź na nie, może dać pełny obraz poglądów moralnych kandydata. W pytani nr 2 jest zamęt, który może spowodować trudności z odpowiedzią. Należałoby oddzielić zagadnienie "posiadania" dziecka od jego "wyprodukowania go metodą in vitro". O ile to pierwsze jest pojęciem zarówno semantycznym, jak i prawnym, to drugie jest ideologiczne i problematyczne moralnie.
anonim2015.03.8 5:16
A czemu Grodzka pominięta wśród adresatów? :(