Często spał w kościele, by Chrystus w tabernakulum nie był sam. Święty Bernard z Corleone - zdjęcie
12.01.21, 07:30Fot. via Wikipedia, CC 0

Często spał w kościele, by Chrystus w tabernakulum nie był sam. Święty Bernard z Corleone

4

Filip Latino urodził się 6 lutego 1605 r. w Corleone na Sycylii. Pochodził z rodziny rzemieślniczej. Jego ojciec, Leonardo, który zajmował się szewstwem i kaletnictwem, pomagał chętnie ludziom ubogim i uczył tego swoje dzieci. Cała rodzina - a miał Filip kilka sióstr i dwóch braci, z których jeden został księdzem diecezjalnym - była głęboko religijna.

Jako młodzieniec Filip pomagał ojcu w pracy w warsztacie szewskim. Zapamiętano, że troszczył się bardzo o zatrudnianych w warsztacie pracowników. W wolnych chwilach często modlił się w kościołach, których kilka było w miasteczku. W każdą sobotę, zgodnie z sycylijskim zwyczajem, zapalał lampkę wotywną Matce Bożej. Jednak nic więcej w życiu młodzieńca nie zdradzało jego przyszłego powołania ani wielkich cnót, jakie miały opromienić go chwałą. Jego rodziców bardzo martwił jego porywczy charakter. Był typowym cholerykiem - szybko wybuchał, zwłaszcza urażony. Na szczęście równie szybko potrafił ochłonąć i przeprosić tych, których swoim zachowaniem uraził.

Jak wielu jego rówieśników świetnie władał szpadą. I to przyczyniło się do wydarzenia, które mogło być groźne w skutkach. W jednej ze sprzeczek, sprowokowany przez rzezimieszka, poważnie zranił przeciwnika. Od tej pory, lękając się kary, tułał się po całej niemal Sycylii, wreszcie zrozumiał, że raczej powinien się lękać Bożej niż ludzkiej sprawiedliwości. Toteż zdecydował się za przeszłe winy odpokutować i 13 grudnia 1631 r., mając prawie 27 lat, wstąpił do klasztoru kapucynów w Caltanissetcie i przyjął imię zakonne Bernard.

Od samego początku życia zakonnego oddawał się ostrym praktykom pokutnym, których już do śmierci nie zaniedbywał. Gdy umartwiał ciało, jego duch stawał się silniejszy i chętniejszy do służby Bogu. Cieszył się łaską kontemplacji i wszystkie chwile wolne od pracy nakazanej przez posłuszeństwo poświęcał modlitwie. Codziennie przystępował do Komunii św., co nie było wówczas powszechną praktyką, nawet w zakonach. Otaczał wielką czcią Najświętszy Sakrament i często spędzał noce w kościele, aby - jak powtarzał - nie pozostawiać Pana Jezusa w tabernakulum samego. Bracia zapamiętali też jego umiłowanie Chrystusa Ukrzyżowanego. Przed krucyfiksem widziano go nieraz w ekstazie. Brat Bernard nigdy nie nauczył się czytać, bo uważał, że nie jest mu to potrzebne do chwalenia Pana Boga. Wielką czcią otaczał kapłanów, wdzięczny za ich posługę sakramentalną. Był serdeczny dla współbraci, a w klasztorze pracował w kuchni, wykonując pomocnicze prace. Nie zaniedbywał też odwiedzania chorych, wobec których dla miłości Boga spełniał najniższe nawet posługi.

Trzydzieści sześć lat życia pokutnego zjednało mu sławę wśród ludzi, a podziw u współbraci, toteż w chwili śmierci, która nastąpiła w Palermo 12 stycznia 1667 r., uważany był za świętego.

Papież Klemens XIII zaliczył go w poczet błogosławionych Kościoła katolickiego w 1768 roku. Św. Jan Paweł II kanonizował go 10 czerwca 2001 r.

dam/brewiarz.pl

Komentarze (4):

antoni.s2021.01.12 16:29
W sumie to dobry argument dla bezdomnych coby chcieli spać w kościole, tyko kruca chłodem tam zaciąga.
pp2021.01.12 11:43
Przecież to było 400 lat temu!!! Ten gość wierzył że Ziemia jest płaska i leży w centrum wszechświata. Dokonał jakiegoś odkrycia? Przyczynił się do rozwoju cywilizacji? NIE!
R2021.01.12 8:57
BÓG JEST DUCHEM - powiedział Jezus w ewangelii kobiecie:przy studni, ale dla oglupialych katolików : 1 BÓG jest w opłatku pod kluczem decydującego o karmieniu nim kleru, 2 a CIEMNI świeccy wymagaja pośrednictwa oswieconego kleru I dlaczego nikt z katolików dzisiaj nie spi pod tabernakulum?
ZAMILCZ bluźnierco!2021.01.13 0:00
Oj, ty bluźnierco, Lechu! W Eucharystii, POD POSTACIĄ "CHLEBA I WINA", PRZEISTOCZONY JEST PAN JEZUS! ..Najwyższy czas abyś o tym przeczytał, co na ten temat Pan Jezus mówi, w Wielki Czwartek , na Ostatniej Wieczerzy do swoich Uczniów......! I nie bądź niedowiarkiem, lecz nareszcie wierzącym !