Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, Czechy skierowały do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wniosek, w którym domagają się nałożenia kary finansowej na Polskę za niewykonanie orzeczenia dot. kopalni w Turowie. Nasi sąsiedzi wnioskują o karę w wysokości 5 mln euro za każdy dzień zwłoki.

Informację o wpłynięciu wniosku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przekazał dziś za pośrednictwem mediów społecznościowych. Czechy domagają się surowego ukarania Polski za niewykonanie wyroku TSUE, w którym ten nakazał natychmiast wstrzymać wydobycie węgla w kopalni Turów. Wcześniej Czechy wniosły skargę, w której stwierdziły, że wskutek działania kopalni zmniejszył się poziom wód gruntowych na ich terytorium. Polska nie zrealizowała tego wyroku, ponieważ zamknięcie kopalni oznaczałoby zagrożenie dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego. Teraz Czechy chcą, aby za każdy dzień zwłoki Polska zapłaciła 5 mln euro.

W tym tygodniu do Czech poleci polska delegacja, która będzie negocjować warunki umowy z Czechami. Po spełnieniu warunków tej umowy strona czeska wycofać skargę z unijnego sądu.

kak/Twitter