Rząd Mateusza Morawieckiego przyjął projekt zmiany ustawy o cudzoziemcach. Ma on w zamyśle ułatwić procedurę legalizacji pobytu obcokrajowców w Polsce. Łatwiej będzie też uzyskać Kartę Polaka.

Rządowy projekt znosi obowiązujący wcześniej cudzoziemców przybywających do Polski i starających się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, wymóg posiadania zapewnionego miejsca zamieszkania, a także wymóg posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu.

Wprowadzono natomiast inną regulację, określającą, że osoba ubiegająca się o legalizację pobytu, niezależnie od rodzaju umowy, jaką podpisała z pracodawcą, musi otrzymywać wynagrodzenie za pracę, które nie będzie niższe niż minimalna krajowa.

W swoich zamierzeniach rządowy projekt ma też na celu ułatwienie i uproszczenie procedury wnioskowania przez cudzoziemców o Kartę Polaka.

 

ren/money.pl