Prokuratura Krajowa przesłała m.in. do naszej redakcji oświadczenie w sprawie dzisiejszej publikacji portalu Gazeta.pl: „Giertych odpowiada na oskarżenia Ziobry. Nośnik złożyliśmy wczoraj”. Chodzi o aferę wokół Komisji Nadzoru Finansowego. Poniżej publikujemy całość oświadczenia.

 

W związku z publikacją internetową zamieszczoną w portalu internetowym Gazeta.pl z dnia 15 listopada 2018 roku, pt. „Giertych odpowiada na oskarżenia Ziobry. Nośnik złożyliśmy wczoraj”, dotyczącą śledztwa prowadzonego w sprawie przekroczenia uprawnień przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, tj. o czyn z art.231 § 2 kk, Śląski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Katowicach informuje, że dotychczas w sprawie tej pełnomocnik zawiadamiającego złożył dwa zawiadomienia o przestępstwie.

Pierwsze zawiadomienie zostało złożone w dniu 7 listopada 2018 roku do Prokuratury Krajowej w Warszawie i nie zawierało ono nośnika, na którym utrwalona miała być rozmowa opisana w zawiadomieniu.

Dopiero wraz z drugim zawiadomieniem, złożonym w Prokuraturze Krajowej 13 listopada 2018 roku, pełnomocnik zawiadamiającego załączył jeden nośnik pamięci w postaci pendrive, na którym jak twierdzi nagrana jest rozmowa między Leszkiem Czarneckim a Markiem Chrzanowskim. Zgodnie z zawiadomieniem utrwalanie istotnych informacji miało nastąpić przy użyciu urządzenia nagrywającego , które dotychczas nie zostały udostępnione Prokuraturze.

Na tym etapie postepowania, nie można wykluczyć, że przekazany prokuraturze pendrive zawiera jedynie kopie nagrania pierwotnego. Nie można także wykluczyć, że urządzeń służących do rejestracji było kilka.

W toku postępowania karnego zawsze konieczne jest uzyskanie oryginalnych nośników danych oraz wszystkich urządzeń służących do nagrywania obrazu i dźwięku celem przeprowadzenia badań przez biegłych co do braku zewnętrznego wpływu w treść zapisów.

O przekazanie takich urządzeń zwrócił się do zawiadamiającego Wydział Zamiejscowy Departamentu Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach prowadzący postępowanie w tej sprawie.

Tym niemniej otrzymany pendrive niezwłocznie przekazano już biegłym z zakresu informatyki śledczej z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w celu zbadania jego zawartości.

 

Dział Prasowy

Prokuratury Krajowej