22.03.18, 16:39Zdj. P. Tracz, KPRM, Flickr, domena publiczna CC0

Co dalej z ustawą o IPN? 'Jeden z przepisów jest niekonstytucyjny'

W opinii dla Trybunału Konstytucyjnego na temat noweli ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej prokurator generalny Zbigniew Ziobro stwierdził, że jeden z zapisów jest niezgodny z art. 2 Konstytucji RP. 

Mowa o artykule 55b znowelizowanej ustawy o IPN. Przewiduje on, że "niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia czynu zabronionego niniejszą ustawę stosuje się do obywatela polskiego oraz cudzoziemca w razie popełnienia przestępstw". Dokument został podpisany przez Roberta Hernanda, zastępcę prokuratora generalnego i opublikowany na stronie internetowej Trybunału. W opinii podkreślono, że art. 55b jest "niezgodny z zasadą zakazu nadmiernej ingerencji wynikającą z art. 2 Konstytucji". 

W ocenie prokuratora generalnego, ustawodawca "nienależycie wyważył proporcje pomiędzy koniecznością ochrony dobra prawnego a adekwatnością, skutecznością i dolegliwością normy prawnej".

Prokurator generalny podkreśla, że niekonstytucyjny przepis może nieść ze sobą rezultaty przeciwne do zakładanych, w konsekwencji natomiast doprowadzić do podważenia autorytetu Państwa Polskiego, gdyż nie będzie ono w stanie wyegzekwować ustanowionego przez siebie prawa. 

yenn/DoRzeczy.pl, Fronda.pl