Christianitas: Głos kwestionujących powszechnie przyjętą interpretację II Soboru Watykańskiego, nie jest już na marginesie w Kościele - zdjęcie
19.04.12, 10:10

Christianitas: Głos kwestionujących powszechnie przyjętą interpretację II Soboru Watykańskiego, nie jest już na marginesie w Kościele

51

- Mamy oficjalne oświadczenia zarówno Stolicy Apostolskiej jak i Bractwa św. Piusa X. Jest to o tyle ważne, że oba oświadczenia są jednobrzmiące co do treści. Stolica Apostolska 16 marca przedstawiła nową propozycję preambuły, poprawioną po uwagach  ze strony FSSPX a 17 kwietnia przełożony Bractwa przedstawił swoją odpowiedź na tę poprawioną wersję preambuły. Odpowiedź ta będzie teraz badana przez Kongregację Nauki i Wiary i jej stanowisko ma być przedłożona Ojcu Świętemu do ostatecznej decyzji.

 

Nie jest to przełom w tych relacjach, choć nieodpowiedzialni dziennikarze nakręcili medialnie oczekiwania. Ta sprawa jeszcze parę tygodni będzie badana, choć nastąpił niewątpliwie krok do przodu, bo możemy zakładać, że Bractwo nie wystosowało Stolicy Apostolskiej odpowiedzi zdecydowanie negatywnej.

 

Najważniejsze jest jednak to, że toczy się poważna rozmowa na tematy doktrynalne. Głos tych, którzy kwestionowali powszechnie przyjętą interpretację II Soboru Watykańskiego, nie jest już na marginesie w Kościele. Przenosi się już do jego głównego nurtu. Tutaj jest przełomem jest samo podjęcie rozmów na ten temat.Not. Jarosław Wróblewski

Komentarze (51):

anonim2012.04.19 12:12
<p>No wreszcie dostaną po dupie zwolennicy poglądu że prawdziwy KK powstał na SVII.</p>
anonim2012.04.19 12:18
<p>Myślę, że tytuł jest poważnym nadużyciem i manipulacją w stylu popularnych tytuł&oacute;w prasowych. Frondę stać na więcej, niż naginanie rzeczywistości do pewnych racji&nbsp;reprezentowanych przez część jej czytelnik&oacute;w.</p>
anonim2012.04.19 12:22
<p>Wydaje mi się, że tytuł jest uzasadnioną pr&oacute;bą syntezy tego, co na tym portalu przecież znakomicie widać, że się dzieje.</p>
anonim2012.04.19 12:23
<p>Polipd3. Czy używanie takich sł&oacute;w jest stylem Tradsi. Uważaj czy Ty tam przypadkiem nie wyrosłeś (bez d3).</p>
anonim2012.04.19 12:26
<p>Dawidzie Jeśli się dzieje, to dotyczy tylko części tego środowiska i nieznacznego marginesu środowiska Kościoła. Uog&oacute;lnianie jest co najmniej nietrafne.</p>
anonim2012.04.19 12:47
<p>Oznacza to także, iż wątpliwe nauczanie zawarte w DH nie należy w rzeczywistości do powszechnej nauki Kościoła, jego nieomylnego Magisterium, co wymaga koniecznie podjęcia na nowo dyskusji w tym zakresie i zmiany w przyszłości.</p> <p>Jak kończy swoje rozważania autor, kwestia nauczania KK w zakresie tolerancji &nbsp;religijnej zawarta w dokumencie <em>Dignitatis Humanae</em> będzie niewątpliwie jednym z najważniejszych temat&oacute;w dyskutowanych przez Watykan i Bractwo św. Piusa X.</p>
anonim2012.04.19 12:54
<p>Zakończenie DH</p> <p><em>To wszystko, co wyrażone zostało w niniejszej Deklaracji, w całości i w szczeg&oacute;łach zyskało uznanie Ojc&oacute;w świętego Soboru. A My, na mocy udzielonej Nam przez Chrystusa władzy apostolskiej, wraz z Czcigodnymi Ojcami w Duchu Świętym to zatwierdzamy, postanawiamy i ustalamy i te postanowienia soborowe polecamy ogłosić na chwałę Bożą. <strong>Ta formuła stwierdza, że jest to część nieomylnego Magisterium</strong></em></p>
anonim2012.04.19 13:02
<p>Widać że nawet Watykan tak nie sądzi :)))</p>
anonim2012.04.19 13:02
<p>Powiedzcie Polipidowi: tolerancja religijna wynika z tego, iż chrześcijaństwo jest religią pokoju, a nie spokoju, w przeciwieństwie do np. islamu. wolność jest warunkiem miłości, a właściwie Miłości.</p>
anonim2012.04.19 13:10
<p>Tolerancja była podstawą traktowania innowierc&oacute;w PRZED SVII!!!!</p>
anonim2012.04.19 13:15
<p>A Jezus zazwyczaj mawiał \"Jeśli chcesz...\" :)</p>
anonim2012.04.19 13:16
<p>@Vagabundo poczytaj se: \"Ekumeniczne spojrzenie na Kości&oacute;ł i dzisiejszy świat wzbogacone zostaje dzięki niej o kapitał niemożliwy do przecenienia. Trzeba powiedzieć z całą jasnością i otwartością, że aktualną staje się koncepcja wolności religijnej, pozostającej w ścisłym związku z prawdą, miast kurczowego trzymania się pojęcia tolerancji, obarczonego przecież tak negatywnymi konotacjami (15 września 1964).[/list][/size] By zrozumieć ten passus, przypomnieć sobie należy, iż pierwszy zredagowany w tej kwestii schemat, wyraźnie wierny tradycyjnej doktrynie, m&oacute;wił o tolerancji religijnej, określając granice, w jakich katolickie państwo tolerować może fałszywe kulty. Słowo \"tolerancja\"? jest tu istotne z tego powodu, że zazwyczaj \"toleruje się\"? coś, co jest złem. Kardynałowi Bei udało się zastąpić ten schemat innym, znanym dziś pod nazwą Dignitatis humanae. M&oacute;wi on już nie o tolerancji, lecz wolności \"&acirc;&euro;&oelig; fałszywe religie nie są już tolerowane, cieszą się całkowitą wolnością publicznego kultu. R&oacute;żnica w wartościowaniu widoczna jest gołym okiem. W wypowiedzi biskupa Wojtyły następuje przejście od negatywnej oceny fałszywych religii do akceptacji, oceny pozytywnej: nie są one już postrzegane jako fałszywe, lecz jako poszukujące prawdy, jako w istocie prawdziwe i r&oacute;wnoprawne w stosunku do religii katolickiej.</p>
anonim2012.04.19 13:18
<p>i tyle prawdy o DH.</p>
anonim2012.04.19 13:21
<p>W dziejach Kościoła można wyr&oacute;żnić pięć epok: prześladowania, krystalizacji, uwikłania, kontrreformacji i otwarcia. Najgorsze zepsucie dokonało się w epoce uwikłania politycznego (trwającej od ustanowienia Państwa Kościelnego do Soboru Trydenckiego). To wtedy Kości&oacute;ł stał się Wielką Nierządnicą - \"cudzołożącą z kr&oacute;lestwami tego świata\". Sob&oacute;r Trydencki zapoczątkował epokę kontrreformacji - utwierdzającą mentalność oblężonej twierdzy i realizującej strategię walki z protestantyzmem. Wraz z upadkiem Państwa Kościelnego w 1870 zakończyła się ta epoka i zaczął się okres przejściowy, w kt&oacute;rym kolejni papieże albo wracali do strategii trydenckiej (np. \"Syllabus\" Piusa X) albo pr&oacute;bowali budować nową strategię realizowania misji Kościołą w świecie wsp&oacute;łczesnym. Sob&oacute;r Watykański II zapoczątkował epokę otwarcia. Bractwo Piusa X skupiło wszystkie siły reakcyjnem, pr&oacute;bujące przywr&oacute;cić strategię uwikłania politycznego (państwa wyznaniowe postulowane przez arcbp Lefebvre\'a) i kontrreforamacji (alergia antyprotestancka lefebryst&oacute;w). Czas pokaże czy epoka otwarcia utrzyma się (dzięki pomocy Ducha Świętego), czy też Kości&oacute;ł katolicki wr&oacute;ći do separatystycznej strategii trydenckiej (dzięki sile ludzkiej pychy).&nbsp;</p>
anonim2012.04.19 13:25
<p>Panie Moser ... jak widać \"po owocach\" \"otwarcia\", to jest klska!!! KK tak się otworzył że wrogowie weszli do jego wnętrza i kilofami rozwalają mury i ołtarze. Myśli pan że to z inspiracji DuchaŚw?</p>
anonim2012.04.19 13:26
<p>ale \"poszukujące prawdy\" może iść w parze z \"fałszywe\", a z tego co pamiętam bł.Jan Paweł II w nieszczęsnym Asyżu powiedział, że zbawienie istnieje tylko(!) w Chrystusie. nie kojarzę, żeby Watykan kiedykolwiek uznał inne wyznania niż KRK za posiadające prawdziwy \"depozyt wiary\".</p>
anonim2012.04.19 13:30
<p>Kto poważnie traktuje zapisy o wolności religijnej&nbsp;DH powinien też popierać np. związki zawodowe złodziei.</p>
anonim2012.04.19 13:31
<p>\"zbawienie istnieje tylko(!) w Chrystusie.\" tyko ciekawe jak to rozumiał :))).</p>
anonim2012.04.19 13:32
<p>i tu jest pies pogrzebany ... brak jednoznaczności i jasności o kt&oacute;rą nie można się doprosić.</p>
anonim2012.04.19 13:37
<p>@Polipid</p> <p>Polecam dokument Dominus Iesus. Przecztałem go ostatnio i znalazłem w nim jednoznaczność i jasność. W przeciwieństwie do np. Nostra Aetate.</p>
anonim2012.04.19 13:40
<p>@Polipid. A myśli Pan, że z inspiracji Ducha św. powołano Świętą Inkwizycję i Indeks Ksiąg Zakazanych? To co dzieje się dzisiaj to jest klęska trydneckiej koncepcji Koscioła katolickiego - nakazowo-rozdzielczego molocha z autorytarną biurokracją i tajną policją. Ruchy neokatechumenalne, odnowa w Duchu Świętym, wsp&oacute;lnoty modlitewne świeckich, wsp&oacute;lnoty ekumeniczne - to są owoce otwarcia posoborowego. Tęsknota za katolickim totalitaryzmem średniowiecza i kontrreformacji to choroba tocząca wciąż wiele umysł&oacute;w.</p>
anonim2012.04.19 13:41
<p>@Polopidzie, jaki jest tw&oacute;j stosunek do Błogosławionego Jana Pawła II?</p>
anonim2012.04.19 13:41
<p>nie wiem jak on to rozumiał, ja to rozumiem następująco: w KRK droga do zbawienia jest pewna(życie sakramentalne), a co do innowierc&oacute;w, albo posiadają Chrystusa w sercu, choć o tym nie wiedzą, bo Miłość Jezusa to wypełnianie jego przykazań, a każdy człowiek posiada sumienie, i choć nigdy nie słyszał o Jezusie Chrystusie, w sercu swoim czuje co dobre(Boskie), a co złe. co do pozostałych, modlę się za nich i ufam Bogu miłosiernemu, że się nad nimi zmiłuję. tyle.</p>
anonim2012.04.19 13:42
<p>nie wiem jak on to rozumiał, ja to rozumiem następująco: w KRK droga do zbawienia jest pewna(życie sakramentalne), a co do innowierc&oacute;w, albo posiadają Chrystusa w sercu, choć o tym nie wiedzą, bo Miłość Jezusa to wypełnianie jego przykazań, a każdy człowiek posiada sumienie, i choć nigdy nie słyszał o Jezusie Chrystusie, w sercu swoim czuje co dobre(Boskie), a co złe. co do pozostałych, modlę się za nich i ufam Bogu miłosiernemu, że się nad nimi zmiłuję. tyle.</p>
anonim2012.04.19 13:43
<p>(przepraszam, to m&oacute;j komputer)</p>
anonim2012.04.19 13:44
<p>Polipid, coś ci się chyba pokręciło, tym z \"Christianitas\" zresztą też. T nie Watykan z pokorą uznał sw&oacute;j błąd i nawr&oacute;cił się do lefebryst&oacute;w, to lefebryści pokornie uznali sw&oacute;j błąd i nawr&oacute;cili się do Kościoła, przynajmniej na piśmie (bo znając to towarzystwo to obawiam się że podpisali papierek żeby dostać uregulowany status, po czym dalej będą kontynuować szerzenie kłamstw). A ten eee... \"głos kwestionujących powszechnie przyjętą interpretację II Soboru Watykańskiego\" (po co ta rozwlekłość? jest jedno kr&oacute;tkie słowo na kwestionujących naukę Kościoła: heretycy) nie \"został wciągnięty z marginesu Kościoła\" tylko \"zobowiązał sie pisemnie do zamilknięcia na wieki i do powr&oacute;cenia do ortodoksji\". Zobaczymy teraz co wyjdzie z tego zobowiązania.&nbsp;</p>
anonim2012.04.19 14:02
<p>@Jaroslaw Moser w przeciwieństwie do pana nie mam kompetencji, by&nbsp;nieomylnie obwieścić, co jest a co nie jest wolą Ducha Świętego. Pozwolę sobie jednak zaprotestować przed szerzeniem r&oacute;wnie kłamliwych co szkodliwych mit&oacute;w na temat przeszłości Kościoła Katolickiego. Polecam serię książek o \"kartach Kościoła Katolickiego\" proponuję zacząć od czarnych (V. Messori - Czarne karty Kościoła). Pozdrawiam.&nbsp;</p>
anonim2012.04.19 14:16
<p>@Kaspian po co ta rozwlekłość? Powszechnie przyjęta interpretacja II Soboru Watykańskiego r&oacute;żni się od litery dokument&oacute;w SVII tak bardzo, że tylko ktoś, kto dokument&oacute;w soborowych nigdy nie widział na oczy jest w stanie temu zaprzeczyć. Dla fanatycznych obrońc&oacute;w SVII nie jest ważna \"litera soboru\", tylko \"duch soboru\" - więc stąd ich jazgot, gdy pojawiają się głosy, by \"literę\" doprecyzować na tyle, by \"duch\" przypadkiem nie stał się r&oacute;wnie katolicki, co protestanci (albo i jeszcze mniej). Pozdrawiam.</p>
anonim2012.04.19 14:18
<p>@DeTreville. Gdyby Messori zechciał ustosunkować się do wynalazcy przymusowej chrystianizacji, jakim był cyniczny tyran Justynian Wielki, w&oacute;czas możnaby poważnie potraktować jego zapewnienia o dążeniu do obiektywizmu i demaskowania fałszywych legend. Niestety nie zechciał.</p>
anonim2012.04.19 14:56
<p>Kosci&oacute;łowi Katolickiemu nie zagraża ekumenizm i okazywana życzliwość innowiercom.</p> <p><strong>Katolicyzm niszczy , przede wszystkim nasza PYCHA.</strong></p> <p>&nbsp;Profanujemy sacrum, wypaczamy Ewangelię</p> <p>i bezcześcimy Krew Naszego Pana Jezusa Chrystusa.</p> <p>&nbsp;Nie ma w nas,<strong> MIŁOŚCI i ODPOWIEDZIALNOŚCI.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Nie szanujemy Boga, bliźniego i siebie samego.</p> <p>Żyjemy jak poganie, uprawiajacy nierząd z władcą tego świata.</p> <p>Nasi duszpasterze niestety, to bardzo często najemnicy.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jesteśmy tch&oacute;rzliwymi hipokrytami o judaszowskiej mentalności, kt&oacute;ry zdradził Jezusa bo wierzył, że ratuje świątynię jerozolimską.</p> <p>Obawiam się,że w sporze lefebryst&oacute;w r&oacute;wnież o to chodzi.</p> <p>Polipid 3,&nbsp; domniemam sympatyk Bractwa Piusa X, napisał \"dostanie się po dupie\".</p> <p>Cokolwiek to znaczy? , nie pozostaje nic innego, jak&nbsp; adwersarzowi pogratulować satysfakcji.</p> <p>&nbsp;</p>
anonim2012.04.19 15:13
<p>Megi z łaski swojej bij się w swoje piersi a nie cudze. ...............................................Nie masz miłości i odpowiedzialności, jesteś pyszna , żyjesz jak poganka, nie szanujesz bliźniego ?... to wyspowiadaj się i nie grzesz więcej...................................... Acha taką publiczną spowiedź w KK się nie praktykuje!</p>
anonim2012.04.19 15:16
<p>Polipidzie ku twojej rozwadze</p> <p>http://www.pch24.pl/jak-powsciagac-jezyk,1872,i.html</p>
anonim2012.04.19 15:18
<p>Panie Moser owocki \"otwarcia\" zgniły już dawno i pozostała pustynia ... patrz Austria, Niemcy ... pan chyba z innego wymiaru skoro widzi pan pozytywy ........ KK przedsoborowy dziłał z natchnienia Ducha św., tak też i teraz działa ............... SVII mianując się pastoralnym o taką asystę Ducha św. z premedytacją nie wystąpił. Inkwizycja, indeks są jak najbardziej z Woli Bożej .... gębę przyprawili&nbsp; im lewacy wrogowie KK.</p>
anonim2012.04.19 15:38
<p>@Polipid. Czy likwidacja indeksu przez Pawła VI byla też z woli Bożej, czy wbrew niej? I jak to było z umieszczeniem na indeksie \"Dzienniczka\" Siostry Faustyny?</p>
anonim2012.04.19 16:00
<p><span \"text-decoration: underline;\">Według pana decyzja Pawła VI była z Woli Bożej, a powstanie Indeksu z Woli kogo?</span></p>
anonim2012.04.19 16:04
<p>Panie Moser pan pr&oacute;buje pokazać że KK zaczął się po SVII i od tego czasu ma asystę Ducha św. ...... z tym się nie da polemizować to jest herezja.</p>
anonim2012.04.19 16:08
<p>Ja twierdzę że konkretne wydarzenie SVII powinien być - wobec niejasności co do niekt&oacute;rych dokument&oacute;w - jednoznacznie wyjaśniony, punkt po punkcie, aby nie zostało miejsca na niekatolickie interpretacje ... i tyle.</p>
anonim2012.04.19 16:13
<p>@Polipid. Ja odnajduje takie wyjaśnienie - nieomal punkt po punkcie - w encyklikach i homiliach Jana Pawła II i Benedykta XVI.</p>
anonim2012.04.19 16:26
<p>A co do asystencji Ducha św. to zaczęła się ona w dzień Pięćdziesiątnicy, była ewidentna w epoce prześladowań, w epoce krystalizacji doktrynalno-organizacyjnej coraz wyraźniej wypierana była przez polityczne machinacje (patrz rządy Justyniana zwanego Wielkim), a w epoce uwikłania politycznego Duch św. został tak bardzo zepchnięty na margines życia Kościoła, że B&oacute;g powołał św. Franciszka słowami; \"Ty odbudujesz m&oacute;j Kości&oacute;ł\" - a było to za pontyfikatu Innocentego III, wielkiego polityka i \"triumfatora\". Kontrreformacja była wielowiekową pr&oacute;bą przywr&oacute;cenia potęgi politycznej (nadwyrężonej przez reformację), kt&oacute;ra zakończyła się kompletną polityczną klęską (upadek Państwa Kościelnego). Ale paradoksalnie upadek ten zapoczątkował duchowe odrodzenie KK. Proszę więc nie wmawiać mi, że pr&oacute;buję pokazać, iż \"KK zaczął się po SVII i od tego czasu ma asystę Ducha św.\", bo to nieprawda.&nbsp;</p>
anonim2012.04.19 17:00
<p>Właściwie to Bactwo nie krytykuje SVII ale samego Boga.&nbsp; B&oacute;g umiłował<strong>&nbsp;\"świat\", </strong>a nie jedynie Bractwo i abp. <span \" : sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px;\">&nbsp;Marcela Lefebvre\'a. Jezus oddał życie za wszystkich ludzi a naszym zadaniem jest wyciągnąć do nich rękę aby się nawr&oacute;cili.</span>&nbsp; <ul class=\"verses\" \"margin-top: 0px; margin-right: 1.5em; margin-bottom: 1.5em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 1.5em; border-image: initial; font-size: 13px; : \'Lucida Grande\', \'Lucida Sans\', Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: #362b36; line-height: 19px; background-color: #f2f5f7; border: 0px initial initial;\"> <li id=\"v-1636033\" class=\"verse\" \"margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: -30px; border-image: initial; font-style: inherit; : inherit; vertical-align: baseline; list-style-type: none; background-color: white; padding: 0px; border: 0px initial initial;\"><span class=\"verse-ref\" \"border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: thin; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; : inherit; vertical-align: baseline; cursor: pointer; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: initial; padding: 0px; margin: 0px;\"><strong>J 3:16</strong>&nbsp;<span class=\"bible_name\" \"border-image: initial; font-style: inherit; : inherit; vertical-align: baseline; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px initial initial;\">bt</span>&nbsp;</span><span class=\"verse-txt\" \"border-image: initial; font-style: inherit; : inherit; vertical-align: baseline; cursor: default; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px initial initial;\">\"<span class=\"match\" \"border-image: initial; font-weight: bold; font-style: inherit; : inherit; vertical-align: baseline; color: red; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px initial initial;\">Tak</span>&nbsp;bowiem&nbsp;<span class=\"match\" \"border-image: initial; font-weight: bold; font-style: inherit; : inherit; vertical-align: baseline; color: red; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px initial initial;\">B&oacute;g</span>&nbsp;<span class=\"match\" \"border-image: initial; font-weight: bold; font-style: inherit; : inherit; vertical-align: baseline; color: red; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px initial initial;\">umiłował</span>&nbsp;świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.\"</span></li> <li id=\"v-1640505\" class=\"verse\" \"margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: -30px; border-image: initial; font-style: inherit; : inherit; vertical-align: baseline; list-style-type: none; background-color: white; padding: 0px; border: 0px initial initial;\"><span class=\"verse-ref\" \"border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: thin; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; : inherit; vertical-align: baseline; cursor: pointer; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: initial; padding: 0px; margin: 0px;\"><strong>1J 4:11</strong>&nbsp;<span class=\"bible_name\" \"border-image: initial; font-style: inherit; : inherit; vertical-align: baseline; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px initial initial;\">bt</span>&nbsp;</span><span class=\"verse-txt\" \"border-image: initial; font-style: inherit; : inherit; vertical-align: baseline; cursor: default; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px initial initial;\">\"Umiłowani, jeśli&nbsp;<span class=\"match\" \"border-image: initial; font-weight: bold; font-style: inherit; : inherit; vertical-align: baseline; color: red; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px initial initial;\">B&oacute;g</span>&nbsp;<span class=\"match\" \"border-image: initial; font-weight: bold; font-style: inherit; : inherit; vertical-align: baseline; color: red; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px initial initial;\">tak</span>&nbsp;nas&nbsp;<span class=\"match\" \"border-image: initial; font-weight: bold; font-style: inherit; : inherit; vertical-align: baseline; color: red; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px initial initial;\">umiłował</span>, to i my winniśmy się wzajemnie miłować.\" B</span></li> <li id=\"v-1640505\" class=\"verse\" \"margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: -30px; border-image: initial; font-style: inherit; : inherit; vertical-align: baseline; list-style-type: none; background-color: white; padding: 0px; border: 0px initial initial;\"><span class=\"verse-txt\" \"border-image: initial; font-style: inherit; : inherit; vertical-align: baseline; cursor: default; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px initial initial;\"> </span></li> </ul> &nbsp;</p>
anonim2012.04.19 17:44
<p>\"Właściwie to Bactwo nie krytykuje SVII ale samego Boga.\" Wygrał pan/pani nagrodę za durnotę dziesiąciolecia.</p>
anonim2012.04.19 18:04
<p>@Yuoły Rabero</p> <p>\"Jezus oddał życie za wszystkich ludzi a naszym zadaniem jest wyciągnąć do nich rękę <strong>aby się nawr&oacute;cili</strong>.\"</p> <p>Dobrze powiedziane: aby się nawr&oacute;cili. To właściwie, co Pan proponuje robić w tym kierunku?</p>
anonim2012.04.19 18:39
<p>@Polipid 3</p> <p>Jak myślisz,&nbsp; brak szacunku i złośliwość sprzyja pojednaniu i nawr&oacute;ceniu ?.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
anonim2012.04.19 19:34
<p>sprzyja okopywaniu się we własnej nędzy, od kt&oacute;rej pozornie się w ten spos&oacute;b ucieka, im bardziej jestem złośliwy, tym bardziej nienawidzę samego siebie i bliźnich, im bardziej jestem złośliwy, tym bardziej służę szatanowi a nie Bogu, a moja postawa przypomina postawę faryzeuszy; po owocach ich poznacie</p>
anonim2012.04.19 19:56
<p>forum wiejskich psycholog&oacute;w ... czy co :)</p>
anonim2012.04.19 20:03
<p>bp Fellay powinien na kolanach błagać Ojca Świętego o przebaczenie; taki powinien być koniec tej pyszałkowatej schizmy, jedynie dobra wola Watykanu, w kt&oacute;rej objawia się ponad wszelką wątpliwość Duch Święty, doprowadziła do pełnego miłosierdzia dialogu ze schizmatykami - zobaczymy czy się ukorzą, czy podzielą los Lutra</p>
anonim2012.04.19 20:33
<p><strong>@ Polipidzie3, przypominam na wsi rodzi się chleb!!!</strong></p> <p><strong>Bardzo proszę, nie obrażaj wiernej Bogu&nbsp; społeczności wiejskiej.</strong></p> <p>&nbsp;</p>
anonim2012.04.19 22:30
<p>@Madziar a ty powinieneś Boga na kolanach o rozum prosić. Albo przestać kłamać.</p>
anonim2012.04.19 23:49
<p>@\"<span \" : Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;\">Ja twierdzę że konkretne wydarzenie SVII powinien być - wobec niejasności co do niekt&oacute;rych dokument&oacute;w - jednoznacznie wyjaśniony, punkt po punkcie, aby nie zostało miejsca na niekatolickie interpretacje ... i tyle.\" Tyle w temacie. Myślę, że oficjalnie ogłoszone objaśnienia niejasnych kwestii skutecznie zahamują powoływanie się na tzw. ducha Soboru. Skoro progresiści zostawili sobie otwartą furtkę poprzez użycie dwuznacznych sformułowań w dokumentach Soborowych, to trzeba im tą furtkę po prostu zamknąć, a 50-lece zwołania SWII jest ku temu bardzo dobrą okazją. W tym temacie mogłoby właśnie (po spodziewanym uregulowaniu spraw z Rzymem) wykazać&nbsp;</span><span \" : Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;\">się</span><span \" : Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;\">&nbsp;</span><span \" : Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;\">Bractwo, wsp&oacute;łuczestnicząc w redagowaniu owych objaśnień.</span></p>
anonim2012.04.20 0:05
<p>Natomiast co do dyskutowanej tutaj sprawy wolności religijnej - wszystko rozbija się o to, co pod tym pojęciem rozumieć. Wolność religijna rozumiana jako możliwość wyznawania religii fałszywych dzięki temu, że toleruje się (znosi się) owe fałszywe wyznania jako mniejsze zło, jest jak najbardziej czymś katolickim. Natomiast wolność religijna jako ustawienie wszystkich religii świata w r&oacute;wnym rzędzie jest błędem. Dlatego niczym złym nie jest uznawanie przez jakieś państwo religii katolickiej za jedyną prawdziwą, czy wręcz wspieranie jej - oczywiście przy jednoczesnym tolerowaniu innowierc&oacute;w.</p>
anonim2012.04.20 7:50
<p><a \"text-decoration: none; color: #928b6e;\" name=\"komentarz_478655\" href=\"../../../../../users/dane/login/polipid3\"><cite>Polipid3</cite></a></p> <p>Zdaję sobie sprawę, że jest to za trudne dla ciebie,</p> <p>- Alle co mam zrobic?</p> <p>Wiem, że jesteś szczelnie zamknięty za murem, kt&oacute;ry sobie zbudowałeś i pewne Boże prawdy odbijają się od tego muru. Jednak gdybyś zamiast powoływać się na przepisy, kt&oacute;re były dobre 300 lat temu poczytał Słowo Boże, kt&oacute;re jest aktualne zawsze, może byś coś zrozumiał. Jednak nie da się czytać Słowa Bożego bez Ducha Świętego, bo to Duch Święty daje rozumienie Słowa.</p> <p>Aby Duch Święty m&oacute;gł działać w człowieku, trzeba niestety zrezygnować z siebie, ze swoich \"mądrości\" i słuchać. Najważniejsze jest tu posłuszeństwo, kt&oacute;re jak pokazał Jezus jest nieodzowne. Jest to bardzo trudne, bo nawet Jezus miał już chwile słabości.</p> <p>- <span class=\"verse-txt\" \"cursor: default;\">&laquo;<span class=\"match\">Ojcze</span> <span class=\"match\">m&oacute;j</span>, <span class=\"match\">jeśli</span> to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty&raquo;</span><span class=\"verse-ref\"><strong>Mt 26:39</strong> <span class=\"bible_name\">bt.</span></span></p> <p><span class=\"verse-ref\"><span class=\"bible_name\">Drogi </span></span><a \"text-decoration: none; color: #928b6e;\" name=\"komentarz_478655\" href=\"../../../../../users/dane/login/polipid3\"><cite>Polipid3</cite></a>, nie ma innej drogi w wierze jak dobowolne posłuszeństwo i zaufanie, że to Boży Kości&oacute;l i B&oacute;g wie co robi.</p> <p>Powiedz,</p> <p>- Jak można z kimś razem wielbić Boga i nie mieć do niego zaufania?</p> <p>- Jak mozna komuś głosić ewangelię i nienawidzić go, czy jawnie mieć do niego niechęć?</p> <p>A przecież jedynym, nie najważniejszym, ale jedynym zadaniem Kościoła jest ewangelizacja. Wszystkie inne wypływają z tego. To było zadanie Jezusa i Jezus idąc do Ojca nam to zadanie powierzył i zadał.</p> <p>Jeżeli jesteś przeciw kontaktom z <strong>\"innymi\"</strong>, to jesteś przeciw Bogu, choćbyś naewt tego nie rozumiał i przyznał mnie nagrodę -<strong> \"durnoty dziesięciolecia\"</strong>, bo tak na zdrowy rozsądek to przyznałeś ją sobie. Mnie nie szkodzisz, ja jestem got&oacute;w ponieść takie obelgi dla służenia Jezusowi, tak jak uczniowie z dzisiejszego pierwszego czytania.</p>