Natalia Niemen, Krzysztof Krawczyk, Jerzy Zelnik i Przemysław Babiarz zostali ambasadorami ogólnopolskiej akcji społecznej „Rodzina ma głos”.

Inicjatywę organizuje Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny oraz organizacje i środowiska lokalne z ponad 120 miast. Kandydatom przyjaznym rodzinie nadadzą certyfikaty. Znani Polacy będą zachęcali do udziału w listopadowych wyborach samorządowych i dokonania świadomego wyboru.

– Chcemy zachęcić wyborców do tego, żeby – po pierwsze – poszli na głosowanie, a po drugie – żeby zagłosowali na kandydatów, którzy mają jakieś rozwiązania dla rodziny i dla których rodzina jest ważna – mówi portalowi Wpolityce.pl Małgorzata Szymańska, rzecznik kampanii „Rodzina ma głos”.

Dzięki zaangażowaniu regionalnych pełnomocników pozostających w kontakcie ze środowiskami lokalnymi, kampania będzie prowadzona w całej Polsce.

Certyfikat kandydata przyjaznego rodzinie można otrzymać po pozytywnym zweryfikowaniu danej osoby przez pełnomocnika regionalnego.

– Środowisko lokalne zaleca pewną osobą, pełnomocnik regionalny tę osobę sprawdza, pyta się czy chciałaby taki certyfikat dostać, wtedy kontaktuje się z nami, my z tą osobą rozmawiamy i jeśli ta osoba spełnia nasze wewnętrzne wymogi, dajemy jej certyfikat kandydata przyjaznego rodzinie – mówi Szymańska.

Tym certyfikatem kandydaci będą mogli posługiwać się w kampanii, umieszczać znak akcji swoich na plakatach, billboardach itp. , ponieważ akcja ma również na celu promocję wytypowanych kandydatów.

Rzeczniczka kampanii „Rodzina ma głos” zapewnia, że poszczególni kandydaci, jeżeli uda im się wygrać wybory, będą później weryfikowani pod kątem tego, czy realizują zapowiedzi i deklaracje z kampanii wyborczej.

– To odróżnia nas od zwyczajnej kampanii wyborczej, ponieważ nie kończy się to na obietnicach. Bierzemy pełną odpowiedzialność za kandydatów, którym przyznamy certyfikaty. (…) Certyfikat jest wskazówką dla tych kandydatów, czego powinni się podjąć, żeby wspierać rodziny. Jest też wskazówką dla wyborców, czego mogą od tych kandydatów wymagać –mówi Małgorzata Szymańska.

Organizatorzy kampanii przeprowadzą gale wojewódzkie w regionach i tam kandydatom oficjalnie zostaną wręczone certyfikaty. Listę nazwisk można zobaczyć na stronie internetowej www.rodzinamaglos.

Organizatorzy chcieliby również wprowadzić certyfikaty przy okazji wyborów parlamentarnych i prezydenckich.

– Zachęcamy obywateli, żeby poszli na listopadowe wybory, bo rodzina ma bardzo dużo punktów stycznych z samorządem. Gdyby dobrzy samorządowcy zostali wybrani na stanowiska, to naprawdę byłoby można poprawić sytuację rodziny – mówi Szymańska.

ed/Wpolityce.pl