Centrum im. Adama Smitha: Co wymaga pilnej poprawy w Polsce? - zdjęcie
27.11.19, 15:45

Centrum im. Adama Smitha: Co wymaga pilnej poprawy w Polsce?

21

Centrum im. Adama Smitha przeprowadziło badanie na temat najpilniejszych potrzeb obywateli i świadomości ekonomicznej Polaków w kontekście otwarcia prac nowego rządu.

Celem badania było uzyskanie odpowiedzi, co w czasie i kontekście konstruowania się nowego parlamentu i otwarcia prac nowego rządu jest ważne dla Polaków i wymaga pilnej poprawy w naszym kraju?

Jasno można powiedzieć, że najważniejsze i wymagające pilnej poprawy jest system opieki zdrowotnej, podatki oraz system edukacji.

Nie jest zaskoczeniem, że na pierwszym miejscu w obszarach ważnych i wymagających pilnej poprawy w deklaracjach respondentów pojawił się system opieki zdrowotnej, ale zaskakuje, że deklarację taką złożyło aż 81% badanych, gdy podatki otrzymały 37% deklaracji, a system edukacji 36%.

Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha, otwierając konferencję podkreślił, że‚ „w naszych badaniach Polacy są jednak zgodni... Zgodni co do jednego. Rządowa służba zdrowia przestaje działać. Jest tak źle, że Polacy uznali, iż należy się z tym pogodzić.

Anna Gołębicka, ekspert Centrum im. Adama Smitha, współpracująca z sektorem ochrony zdrowia przypomniała, że „w ostatniej kampanii wyborczej znacznie bardziej niż kiedykolwiek - temat zdrowia zajmował czołowe miejsce. Nasze społeczeństwo starzeje się - potrzebujemy bardziej dostępnej opieki medycznej. Sytuacja w ochronie zdrowia jest zła. Coraz donioślejszy stał się głos środowisk medycznych domagających się nie tylko większych nakładów na zdrowie, ale zmiany, likwidacji kolejek i patologii organizacyjnych oraz poprawy tragicznych warunków płacowych niedostrzeganych do tej pory fizjoterapeutów czy diagnostów”.

Dodała, że „wszyscy starali się obiecać coś nośnego medialnie. Stworzono nawet ponadpartyjny Pakt dla zdrowia 2030, do którego przyłączyły się stojące po różnych stronach ugrupowania. I wszystkie wyborcze obietnice ściągnęło na ziemię expose premiera. Znalazły się w nim jedynie obietnice pakietu badań dla każdego Polaka po 40 roku życia, miliard złotych na supernowoczesne Centrum Onkologii i dwa miliardy złotych na Fundusz Modernizacji Szpitali. To nic w obliczu zapaści - dodaje Anna Gołębicka.

Na pytanie: „Co tobie osobiście najbardziej doskwiera w publicznym systemie opieki zdrowotnej w Polce i chciałbyś, by jak najszybciej uległo poprawie?” - na pierwszym miejscu znalazły się kolejki (66% deklaracji), drogie leki 36% i limity (28%).

„Kolejki to słowo klucz, będące emanacją negatywnej oceny systemu ochrony” – mówi dr Tomasz Baran, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Andrzej Sadowski zwrócił uwagę, że „dla respondentów zatrudnionych na umowę o pracę kolejki znalazły się na pierwszym miejscu, ale tylko z nico niższym wynikiem. Nawet prywatna opieka medyczna oferowana coraz częściej zatrudnionym, nawet w naborze do pracy w ZUS nie daje już gwarancji na bezkolejową alternatywę”.

25% badanych zwróciło uwagę na układy i znajomości, które trzeba mieć, aby skorzystać z „bezpłatnej” służby zdrowia.

„Nie da się ukryć, że układy i znajomości to realny i trudny do zmiany obszar, który jest rezultatem obecnego systemu służby zdrowia. W Polsce mamy wystarczająco dużo placówek medycznych. Wiele z nich działa jak państwo w państwie i eufemizmem byłoby powiedzieć, że są to jedynie odmienne kultury organizacyjne” – mówi Anna Gołębicka.

„Diagnoza, że „to nie kryzys, to rezultat” Stefana Kisielewskiego dotyczącego minionego system jest w pełni aktualna wobec utrzymywanego systemu służby zdrowia. Znajomości i układy nie są przejawem kryzysu tylko rezultatem. Jednocześnie są ostatnią realną szansą na skorzystanie z usług rządowej „bezpłatnej” służby zdrowia - podkreśla Andrzej Sadowski. Bardzo niepokojącym zjawiskiem w przedstawionym raporcie, jest fakt, że ponad 50% bada-nych ma nie ma poczucia, że gdy zachorują to będą mogli liczyć na skuteczną pomoc w publicznej opiece zdrowotnej w Polsce.

„Pojawiło się zjawisko pogodzenia się z tak działającym systemem. Coraz bardziej zauważalny jest brak wiary w możliwość poprawy i przekonanie, że bez układów i znajomości trudno jest skorzystać z rządowej służby zdrowia. Jest to przyczyna w ostatnich latach braku głosu społecznego, który wywierałby presję na rzecz zmian” – mówi dr Tomasz Baran.

„To znaczące „ułatwienie” i alibi do niepodejmowania realnych działań dla każdego rządu, bo im mniej ludzie widzą nadziei na poprawę, tym mniej o to walczą – dodaje Anna Gołębicka

Podatki zostały wymienione na drugim miejscu, jeśli chodzi o obszary ważne i wymagające pilnej poprawy ze wskazaniem na nie 37 % badanych Polaków, a aż 42% zatrudnionych na umowę o pracę. Moim zdaniem powiedział Andrzej Sadowski „wzrost świadomości podatkowej u osób pracujących na etacie zawdzięczamy kampanii na rzecz PPK i tym samym uświadomieniu pracownikom jaka część ich pracy trafia na opłacenie ZUS-u, składek i podatków”.

„Takiej edukacji dotyczącej realnych ciężarów podatkowych, którą przeszli zatrudnieni na etacie pracownicy przy wstępowaniu i występowaniu z PPK nie ma jeszcze spora część społeczeństwa” - kontynuował Andrzej Sadowski. Zauważył, że „nadal nie do końca zdajemy sobie sprawę, ile w ciągu roku pracujemy dla siebie, a jak długo na rzecz rządu. Tylko 20% społeczeństwa ma świadomość tego stanu rzeczy. W grupach o niskiej świadomości podatkowej można zauważać bardzo nieznaczne zmiany. Podwyżki w 2020 r., które mogą być bardzo dotkliwe dla tej części społeczeństwa mogą wpłynąć na wzrost świadomości w tym zakresie” - mówiAndrzej Sadowski.

Aż o 10 % mniej respondentów (aktualnie 56%) w stosunku do pomiaru z maja 2019 deklaruje, że kiedykolwiek zastanawiali się jaka część ich rocznych zarobków trafia do budżetu Państwa w formie podatków. Najbardziej zainteresowanie tą kwestą spadło w dużych miastach.

„Z psychologicznego punktu widzenia można by powiedzieć, że jest to wypieranie spraw, na które nie mamy wpływu, a które nie są dla nas korzystne” – dodajedr Tomasz Baran.

„To niekorzystne zjawisko świadczące o obniżeniu poziomu zaangażowania się w sprawy publiczne mimo tak absorbującej kampanii wyborczej” – dodaje Anna Gołębicka

Utrzymuje się percepcja wzrostu cen na poziomie znacznie wyższym niż komunikowana przez GUS inflacja. 97% badanych zauważyło wzrost cen a aż 80% twierdzi, że wzrosły one ponad 5%.

„Wzrost cen oraz inflacja stały się dyżurnym tematem, ale politycy zręcznie omijają przyczyny, które sprawiają, że wzrost siły nabywczej Polaków jest niwelowany kolejnymi podwyżkami – dodaje Andrzej Sadowski.

Temat sądów wymaga pilnej poprawy i jest istotny dla 30% Polaków i aż dla 51% wyborców Koalicji Obywatelskiej.

Bezpieczeństwo Państwa i Armia znalazło się na końcu listy ze wskazaniem tylko 9% i 7% respondentów.

„Nie doświadczamy zagrożeń w życiu codziennym, w swoim miejscu czujemy się na tyle bezpiecznie, że sprawy bezpieczeństwa w szerszym wymiarze międzynarodowym nie są przedmiotem naszego zainteresowania” konkludujeAndrzej Sadowski.

„Paradoksalnie kolejne parady wojskowe wyciszyły w społeczeństwie obawy, że wróg czyha na nas u bram a my mamy się bać. Argumenty o zagrożeniu międzynarodowym przestały trafiać do Polaków” – mówi Anna Gołębicka.

Komentarze (21):

MirekT2019.11.27 18:55
Dla wszystkich PO-je-bów, co jest najpilniejszym w Polsce obecnie : Polskę trzeba oczyścić z komunistycznego śmiecia, kłamców, złodziei i zdrajców, czerwonej i tęczowej zarazy ! Z tymi pasożytami nie można prowadzić dialogu. Oni nie mają nam nic do powiedzenia, a jeśli już to faszerują Polaków kłamstwami, manipulacjami i nienawiścią, wymyślają głupoty, szczują, a na prawdę reagują agresywnością. Tutaj nawet utylizacja nic nie pomoże. Powinniśmy zachowywać spokój, nie zapraszać ich do mediów, nie przekonywać ich, nie dyskutować z nimi. Oni nie potrafią normalnie rozumować i nie usłuchają żadnych argumentów. Najsmutniejszą rzeczą, wręcz niewiarygodną jest jednak to, że nadal ok. 30% polskojęzycznych osobników popiera tych przestępców . To smutne, ale oni mają przestawione mózgowia, inaczej – mutacja myślenia. ! Do nich nie dociera NIC ! Proszę sobie wyobrazić, że nawet ludzie wykształceni, ba profesorowie, ludzie mediów, aktorzy, celebryci, itd. zachowują się jak pacjęci w domach wariatów. To obóz zdrady narodowej, który powinien być wyeliminowany z życia publicznego.
katolik2019.11.27 18:00
Pilnego oczyszczenia polskiego społeczeństwa wymaga-kwestia molestowania przez różne grupy społ, oczyszcz z dna mor-społ-polit popslsldwiosnanowoczesna ,które dąży jak Hitler do śmierci społecznej aborcji eutanazji ,powiedzenia homoniewiadomo że ich seks to grzech -wtedy będzie można mówić ,ze społeczeństwo się oczyszcza, jak na razie to wręcz szerzy si ehipokkryzja piętnowania molestowania A co ze smiercia która chce dac Polsce dno ? To jest dopiero zakłamanie, społeczna obłuda,jezeli dno promuje smierc to niech ich piekło pochłonie, A są tylko pionkami , posłanymi do społeczeństwa ,ale nie aby wprowadzać smierć !!!
Piotr Nowak2019.11.27 17:56
Trzeba zwiększyć liczbę lekcji Religii w szkołach, a nie obniżać jak chcą PO- jeby !!!!
lady chapel2019.11.27 16:59
Generalnie wszystko. Ale oficjalnie - w kraju zyje sie dobrze. Dalo sie? Dalo. Mozna? Mozna
Zosia2019.11.27 16:58
Pilnej poprawy w Polsce wymaga PIS !!!!
Onegdaj2019.11.27 18:53
Popatrz Zosia ile internet uczynił ci złego ! Kiedyś, kiedy jeszcze nie było internetu, to tylko twoja rodzina wiedziała, że jesteś debilką !
Ryszard Olejniczak2019.11.27 16:52
"pojawił się system opieki zdrowotnej, ale zaskakuje, że deklarację taką złożyło aż 81% badanych, gdy podatki otrzymały 37% deklaracji, a system edukacji 36%. " Do szkoły się nie chodziło, czy z samodzielnym myśleniem kłopoty. Te wyniki nie spełniają warunku porównywalności. Z systemu opieki zdrowotnej korzystają wszyscy, podatki to głównie problem prowadzących działalność a system edukacji tych co mają dzieci w wieku szkolnymto można łatwo sprowadzić do porównywalności ale trzeba umieć liczyć na poziomie polskiej szkoły podstawowej.
Pisbusters2019.11.27 16:45
Pilnej poprawy potrzebuje w tej chwili rozum prezesa choć jest go niewiele to jest całkowicie rozchwiany a na drugim miejscu jego kolano to najważniejsze zadania do zrealizowania na początku tej kadencji
Onegdaj2019.11.27 18:52
Opssss ! Uwaga debil na portalu. Prosimy nie komentować !
Alojz2019.11.27 22:18
Myślę że głowy wszystkich polityków PiS do poprawy a głowa Macierewicza do remontu kapitalnego
Bizon2019.11.27 16:20
Panie, albo pan fałszujesz opinią publiczną , albo ktoś inny ! Już od miesięcy mówimy bez przerwy, że reforma sądownictwa jest obecnie najważniejsza !! Jest priorytetem !!! Na drugim miejscu repolonizacja mediów w Polsce ! Jeżli tego nie zrobimy, to przegramy Polskę ! Czy ty kacapie tego nie rozumiesz ?!!! Czy ty nie widzisz ilu PO-je-bów, śmierdzącego lewactwa, czerwonej i tęczowej zarazy łazi po Polsce. Oni nie chcą Polski, bo uważają tak jak szczur Tuisk, że Polskość to nienormalność ! A system opieki zdrowotnej, podatki oraz system edukacji są reformowane systematycznie i będą zakończone w tej kadencji.
UHty2019.11.27 16:47
Mogłeś krótko napisać wprowadzić cenzurę
Tasman2019.11.27 16:06
No nie wierzę, ktoś się w końcu obudził i zapytał, co najbardziej boli Polaków. I ze zdumieniem stwierdzam, że armia, bezpieczeństwo i przedsiębiorczość na ostatnich miejscach, a przecież tyle o tym się pisze. A gdzie walka z LGBT i gender, gdzie zagrożenie Kościoła? Najlepsze zdanie artykułu: „nadal nie do końca zdajemy sobie sprawę, ile w ciągu roku pracujemy dla siebie, a jak długo na rzecz rządu". Bo mnie się wydawało, że pracujemy dla budżetu państwa polskiego, a nie dla rządu PiS. Choć po słowach Beci, że im się należy, to już tak nie do końca jestem pewien...
Urszula2019.11.27 15:59
Bieda w Polsce też powinna się znaleźć na tej liście; Obraz biedy w Polsce. Muszą przeżyć za mniej niż 8 zł dziennie! Mniej niż 8 zł dziennie. Tyle wynosi budżet co czwartej rodziny, która otrzymuje pomoc od „Szlachetnej Paczki”. Organizatorzy akcji właśnie opublikowali swój raport o skali biedy w Polsce, który pokazuje przerażającą rzeczywistość osób o bardzo niskich dochodach. Niestety porównanie do poprzedniej edycji raportu pokazuje, że jest coraz więcej. https://www.fakt.pl/pieniadze/finanse/bieda-w-polsce-raport-szlachetnej-paczki-2019/s2qplj3
Onegdaj2019.11.27 16:41
..... a co robią władze Katowic, że taka tam u was bieda ?!!! No ku-rwa 500 plus, 300 plus, podwyżki emerytur i rent. 13-ta emerytura - wkrótce 14-ka, 500 plus dla niepełnosprawnych, dopłaty dla rolników, górnictwo postawione na nogi jeszcze przez Beatę Szydło, mieszkania plus, podwyżki dla lekarzy, nauczycieli, wojska, policji, podwyżki najniższego wynagrodzenia i stawek godzinowych, bez podatków dla młodych do 26 lat, niższy ZUS ......... i módłbym tak wymieniać do usranej śmierci ....... i jeszcze bieda ?!!!!!!! A 8 lat byłego rządu PO i PSL siedziała cicho jak mysz - bo co ? Bo nie było biedy ?!! Ku-rwa, aż się krew burzy !!!
Urszula2019.11.27 18:18
A co ty się mnie pytasz o Katowice? Co to ja z Katowic jestem i wszystko o Katowicach wiem? Nawiedzony jesteś czy jak. Jak już tak wszystko wiesz to numery totka mi podaj. Po drugie - gdybyś umiał czytać ze zrozumieniem to byś się dowiedział, że nie moje to słowa. Masz link podany to poczytaj.
Onegdaj2019.11.27 18:51
Boże jakaś ty głu-pia ?! Przecież wczoraj odpowiadałem ci Ślązaczce- Urszuli na twoje pytania. Skoro jesteś Ślązaczką, to Katowice są stolicą tego regionu Polski. Nie jestem więc nawiedzony tylko ty jesteś stuk-nięta ! O numery totka zapytaj Bolka (Lecha Wałęsę) on grał w toto-lotka i wygrywał każdego tygodnia ! Jeśli to co napisałaś w komentarzu to nie twoje słowa - no to należą one chyba do kota Kaczyńskiego ?! Tak, czy tak Urszulo, zejdź lepiej z tego blogu, bo na własne życzenie się ośmieszasz. Zajmij się RAŚ-iem i walczcie o dobre miejsce w pier-dlu !
KLAMSTWO ICEK TO WASZA SWIATOWA SPECJALNOSC2019.11.27 17:16
WY ZYDKI ROBIECIE PACZKI Z POLSKICH PIENIEDZY OCZYWISCIE DLA DZIECI W IZRELU.
AAAtomek2019.11.27 15:59
No jak to, przecież wszyscy wiedzą, że służba zdrowia w Polsce należy do najlepszych na świecie! Każdy pisbolszewik o tym wie, dlatego głosowal na zwycięską jedną słuszną postkomunistyczną mafijną partię.
POLSKIE DZIECI MIALY JESC SZCZAWI MIRABELKI2019.11.27 17:13
A CO ICEK TWOJA PARTIA OSZUSTOW ZROBILA PRZEZ 8 LAT POWIEM CI DUZO BO WYPROWADZIC Z POLSKI OKOLO 500 MILIARDOW ZLOTYCH .
Odstrzelić psychola2019.11.27 17:19
"Moja wizja jest warta poświęcania gospodarki". Mocne słowa Kaczyńskiego w wywiadzie dla Reutersa. Ekonomiści są w szoku