Cenckiewicz: PESEL był wdrożeniem sowieckich wytycznych - zdjęcie
22.08.18, 09:23youtube.com/RPTV

Cenckiewicz: PESEL był wdrożeniem sowieckich wytycznych

"System PESEL był wdrożeniem wytycznych dotyczących inwentaryzacji społeczeństwa" - mówi w "GP" szef Wojskowego Biura Historycznego Sławomir Cenckiewicz. 

System PESEL tłumaczony jest przez historyka ze względu na informacje o przeszłości szefowej stołecznego Biura Bezpiczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ewy Gawor. Z dokumentów iPN wynika, że Gawor pracowała właśnie apartamencie PESEL w MSW w latach 1979-1990.

Jak twierdzi Cenckiewicz, PESEL od początku lat 70. był "częścią systemu elektronicznego przetwarzania danych i informacji MSW", a prace nad nim powiązane były z tajnymi służbami.

"To co dzisiaj brzmi bardzo niewinnie, czyli Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności, było w istocie od początku rozwinięciem i wdrożeniem sowieckich wytycznych dotyczących inwentaryzacji społeczeństwa, które wprowadzono w Polsce od przełomu lat 40 i 50." - przypomniał historyk.

mor/GP/Fronda.pl