Kolejne dwie osoby zatrzymane przez CBA w związku ze śledztwem dotyczącym wyłudzania podatku VAT w obrocie paliwami.

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Katowicach wspierani przez funkcjonariuszy Delegatury CBA w Szczecinie zatrzymali 2 przedsiębiorców zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Czynności te przeprowadzono w ramach śledztwa prowadzonego przez katowicką Delegaturę CBA pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Lublinie w sprawie działania zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT w związku z obrotem paliwami. W trakcie postępowania badana jest działalność czeskiej spółki handlującej paliwami ciekłymi, która w 2016 roku otworzyła oddział w Polsce. Spółka nabywała paliwa ciekłe od kontrahentów z Litwy i Niemiec, a następnie sprzedawała je odbiorcom w Polsce, ale innym niż określeni w deklaracjach podatkowych. Proceder oparty był o szereg podmiotów gospodarczych wystawiających fikcyjne faktury VAT. Straty Skarbu Państwa z tytułu uszczuplonego podatku VAT ujawnione w toku śledztwa wynoszą około 10 mln zł.

Zatrzymani w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenia nieprawdy w dokumentach oraz uchylania się od opodatkowania podatkiem VAT. Prokurator zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze.

Jest to już czwarta realizacja procesowa w tej sprawie. Wcześniej w toku śledztwa zarzuty usłyszało 5 osób. Wobec dwóch z nich stosowany jest tymczasowy areszt.

CBA.gov.pl