Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie doprowadził do wydania przez Sąd Okręgowy w Warszawie wyroku skazującego wobec Wojciecha S. ps. „Wojtas” vel „Kierownik”.

Prokurator Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej oskarżył Wojciecha S. ps. „Wojtas” vel „Kierownik” o popełnienie czterech zbrodni, w tym dokonanych na przełomie 2002 i 2003 roku trzech podżegań innych osób, w tym Rafała B. ps. „Bukaciak” do udziału w zabójstwie dwóch członków tzw. grupy mokotowskiej o ps. „Szela” i ps. „Jery” oraz jednego usiłowania na przełomie 2002 i 2003 roku zabójstwa członka tzw. grupy mokotowskiej o ps. Jery. Motywem powyższych zbrodni były między innymi wewnętrzne porachunki w ramach działalności zorganizowanej grupy przestępczej tzw. grupy mokotowskiej.

Sąd Okręgowy w Warszawie uznał Wojciecha S. ps. „Wojtas” vel „Kierownik”.za winnego popełnienia wszystkich zarzucanych mu przestępstw i wymierzył mu kary od 8 do 9 lat pozbawienia wolności za zbrodnie podżegania do zabójstwa oraz karę 12 lat pozbawienia wolności za usiłowanie zabójstwa. Wojciechowi S. wymierzono karę łączną w wymiarze 15 lat pozbawienia wolności.

Sprawa stanowi wyodrębniony wątek śledztwa prowadzonego przez Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie we współpracy z CBŚP, którego przedmiotem jest działalność zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym tzw. grupy Bukaciaka. W sprawie tej przedstawiono zarzuty ponad 230 osobom. W toku tego postępowania zabezpieczono ponad 40 jednostek broni palnej trzy granaty i ponad 2 tysiące sztuk amunicji, a także kilkadziesiąt kilogramów środków odurzających i substancji psychotropowych.

gov.pl/web/prokuratura-krajowa