14.08.19, 09:25Fot. Pixabay, CC 0

Cela Plus: Przemycili ponad 600 osób. Jest decyzja o areszcie

Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku nadzoruje śledztwo prowadzone przez Zarząd w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się ułatwianiem pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Członkowie grupy na przemycie osób zarobili 920 tysięcy Euro. W toku postępowania na polecenie prokuratora (7 sierpnia 2019 roku) zatrzymano kolejne 4 osoby, które usłyszały zarzuty. Na wniosek prokuratora wobec trzech podejrzanych Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Przemycili ponad 600 osób

W toku śledztwa prokuratorzy Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku ustalili, że członkowie grupy ułatwili ponad 600 osobom pobyt na terytorium Polski wbrew przepisom ustawy o cudzoziemcach. Członkowie grupy ułatwili pobyt m.in. obywatelom Iraku, Syrii, Pakistanu, Libii, Egiptu, Algierii jak i innych państw. Mechanizm działania grupy polegał na organizowaniu cudzoziemcom dokumentów, pozwalających im na ubieganie się o udzielenie przez właściwego wojewodę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Członkowie grupy reprezentowali także cudzoziemców w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty

Na polecanie prokuratora zatrzymano 4 osoby, które usłyszały m.in. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 par. 1 kodeksu karnego oraz ułatwiania pobytu cudzoziemcom na terytorium Polski w celu osiągnięcia korzyści majątkowej kwalifikowane z art. 264a par. 1 kodeksu karnego.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że grupa osiągnęła korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej niż 920 tysięcy Euro.

Łącznie w toku postępowania zarzuty usłyszało 28 osób, w tym aktualnie 9 osób jest tymczasowo aresztowanych.

Środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator skierował wobec trzech podejrzanych wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd podzielił argumentację prokuratora i zastosował wobec podejrzanych areszt na okres 3 miesięcy.

Wobec jednego podejrzanego prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju i zakazu wydania paszportu.

Zarzucane podejrzanym przestępstwa zagrożone są karą do 5 lat pozbawiania wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy, prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań.

Pk.gov.pl

Komentarze

to2019.08.14 12:09
Teraz już wiecie skąd w Polsce tak dużo osób ciemnoskórych. Oprócz przemytników wiele osób w samorządach związanych z PO-PSL ściąga emigrantów pod okiem rządu.