ABW zatrzymała kolejne osoby podejrzane o wyłudzenia podatkowe oraz działanie w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Straty Skarbu Państwa wynikające z działalności przestępczej przekraczają 80 mln zł.

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali dwie osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się obrotem produktami paliwowymi. W wyniku przestępczego procederu straty Skarbu Państwa w podatku dochodowym i VAT wyniosły ponad 84 mln zł. Do zatrzymań doszło 4 maja 2021 r.

Materiał dowodowy wskazuje, że jeden z zatrzymanych kierował zorganizowaną grupą przestępczą i faktycznie zarządzał działalnością podmiotów wprowadzających do obrotu produkty paliwowe pochodzące z nielegalnego źródła. Drugi mężczyzna zarządzał działalnością spółek pozorujących obrót paliwem. Firmy wytwarzały fikcyjne faktury VAT oraz przyjmowały na swoje rachunki środki finansowe pochodzące z nadużyć. Środki te były następnie transferowane do kantoru wymiany walut, skąd - po przewalutowaniu - były wypłacane w gotówce i przekazywane organizatorom procederu.

Spółki zaangażowane w nielegalny proceder wystawiły puste faktury o wartości brutto przekraczającej 246 mln zł. Uszczuplenie podatku VAT i CIT szacowane jest na co najmniej 84 mln zł.

Jeden z zatrzymanych usłyszał zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, drugi zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Obydwu oskarżono także o pranie brudnych pieniędzy i popełnienie przestępstw skarbowych.

Wobec obu zatrzymanych sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Za zarzucane podejrzanym czyny grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 25 lat.

Śledztwo prowadzone jest przez Wydział Zamiejscowy w Łodzi Delegatury ABW w Katowicach pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi. Dotychczas zarzuty w śledztwie przedstawiono 29 osobom.

Informacja prasowa