Cela Plus: Karuzela VAT. Jest akt oskarżenia przeciw 15 osobom - zdjęcie
13.12.19, 08:20Fot. via Pixabay

Cela Plus: Karuzela VAT. Jest akt oskarżenia przeciw 15 osobom

0

Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie 26 listopada 2019 roku skierował do Sądu Okręgowego w Lublinie akt oskarżenia przeciwko Pawłowi K. oraz 14 innym osobom. Prokurator zarzucił im popełnienie 76 przestępstw, związanych z działalnością zorganizowanej grupy przestępczej wystawiającej nierzetelne faktury VAT, służące do zaniżania zobowiązań podatkowych.

Zakres zarzutów

Przedstawione oskarżonym zarzuty dotyczą kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 par. 1 i 3 kodeksu karnego, wystawiania i sprzedaży poświadczających nieprawdę faktur VAT kwalifikowane z art. 277a par. 1 kk i art. 271a par 2 kk i inne, prania brudnych pieniędzy kwalifikowane z art. 299 par. 1 i 5 kk oraz związanych z tym procederem przestępstw karnoskarbowych.

Wobec czterech oskarżonych, w tym wobec kierującego grupą przestępczą, stosowane są środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania.

Zarzucone oskarżonym czyny zagrożone są karą nawet do 25 lat pozbawienia wolności.

Grupa wystawiała fikcyjne faktury VAT

W toku postępowania prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie ustalił, że grupa przestępcza kierowana przez Pawła K. w latach 2013-2017 kontrolowała na terenie województwa lubelskiego kilka firm, w imieniu których wystawiano fikcyjne faktury VAT. Dotyczyły one realizacji rozmaitych usług, w szczególności budowlanych, informatycznych, marketingowych, reklamowych, poligraficznych, szkoleniowych czy doradczych. Podmioty te faktycznie nie prowadziły działalności gospodarczej lub prowadziły ją w bardzo ograniczonym zakresie, nie posiadały majątku oraz środków trwałych, nie zatrudniały pracowników mogących dokonać sprzedaży usług i towarów wynikających z faktur. Nierzetelne faktury były następnie sprzedawane, jako faktury kosztowe, podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie całego kraju, w celu zaniżania na ich podstawie należności podatkowych.

120 przeszukań i faktury na 22 miliony złotych

W trakcie czynności prowadzonych przez Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie wraz z funkcjonariuszami Zarządu w Lublinie Centralnego Biura Śledczego Policji przeprowadzono ponad 120 przeszukań na terenie całego kraju, zabezpieczając faktury wystawione przez grupę przestępczą o wartości ponad 22 milionów złotych.

pk.gov.pl