Sejm odrzucił dziś obywatelski projekt ustawy całkowicie zakazującej aborcji przygotowany przez Fundację Pro-prawo do Życia. Za wnioskiem o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu głosowało 361 posłów. Przeciw odrzuceniu projektu było 48 posłów, a 12 się wstrzymało.

Pod propozycją ustawy podpisało się 130 tys. osób. Projekt zakładał całkowity zakaz aborcji. W każdym przypadku miałaby być ona traktowana jak zabójstwo i w związku z tym w ten sposób karana. W projekcie zapisano, że „dzieckiem” jest człowiek „od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności”. Zdefiniowano również termin „dziecka poczętego”, którym jest „dziecko w okresie do rozpoczęcia porodu”. W myśl projektu za spowodowanie śmierci „dziecka poczętego” grozić miałaby kara od 5 do 25 lat pozbawienia wolności lub dożywocie. Nieumyślne spowodowanie śmierci dziecka miałoby być zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. W przypadku matki sąd mógłby złagodzić karę lub odstąpić od jej wymierzenia.

kak/PAP, polsatnews.pl