13.02.19, 10:15Fot. babij via Flickr, CC BY-SA 2.0

Były prezes PKN Orlen z zarzutami. ,,Niegospodarność w wielkich rozmiarach''

Wczoraj (12 lutego 2019 roku) zatrzymano trzy osoby z byłego kierownictwa Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A., w tym byłego prezesa zarządu – Jacka K., podejrzanych o niegospodarność w wielkich rozmiarach na szkodę PKN Orlen S.A. Wczorajsze zatrzymania to efekt wielowątkowego śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi dotyczącego przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz przestępstw karno-skarbowych. Postępowanie zostało zainicjowane działaniami Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w tym przeprowadzoną w okresie od 17 stycznia do 28 grudnia 2017 roku kontrolą procedur podejmowania i realizacji decyzji dotyczących rozporządzania mieniem, w zakresie umów na wybrane usługi zlecane przez PKN Orlen S.A.

Co zarzuca się podejrzanym

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Łodzi, gdzie usłyszeli prokuratorskie zarzuty.

Jackowi K. prokurator zarzucił, że nie dopełnił ciążących na nim obowiązków, w tym nie podjął właściwych działań, nie wdrożył odpowiednich rozwiązań formalnych i organizacyjnych, nie monitorował i nie kontrolował właściwego rozliczania poszczególnych usług, w tym eventowo – sponsoringowych realizowanych przez firmy zewnętrzne. Brak podjęcia stosowanych działań przez prezesa sprowadził bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia PKN Orlen S.A. znacznej szkody majątkowej. Co więcej zaniechania prezesa doprowadziły do wyrządzenia spółce szkody w kwocie ponad 3 miliony 400 tysięcy złotych w związku z niewłaściwym rozliczeniem jednego z festiwali motoryzacyjnych.

Michał S. i Leszek K. usłyszeli zarzuty nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku z organizacją eventu motoryzacyjnego. Jak ustalono w toku postępowania, doprowadzili oni do zaakceptowania kosztorysów i raportu końcowego imprezy, pomimo zawyżenia pozycji kosztowych przez firmę zewnętrzną, czym wyrządzili PKN Orlen S.A. szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w kwocie ponad 3 miliony 400 tysięcy złotych.

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 10.

Środki zapobiegawcze

Po przeprowadzeniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych prokurator podejmie decyzję o zastosowaniu wobec nich środków zapobiegawczych.

Ustalenia śledztwa

Główny wątek śledztwa dotyczy niegospodarności na szkodę PKN Orlen S.A. w związku ze zlecaniem, nadzorowaniem i rozliczaniem usług powierzanych dwóm firmom zewnętrznym, specjalizującym się w organizacji eventów, spotkań, konferencji itp. Zgromadzony w toku śledztwa dowody potwierdzają, że ze strony kierownictwa PKN Orlen S.A. doszło do nadużycia udzielonych uprawnień i niedopełnienia obowiązków, w wyniku czego wyrządzono spółce szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w kwocie ponad 3,4 miliona złotych.

W śledztwie sukcesywnie gromadzony i analizowany jest obszerny źródłowy materiał dowodowy i wykonywane są liczne czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności sprawy i ustalenie ostatecznego kręgu wszystkich osób zaangażowanych w przestępny proceder.

dam/pk.gov.pl

Komentarze

Wiesław Kaloryfer2019.02.13 11:32
Acha. Czyli cała wielka afera jest o to, że był taki ewent, który według prokuratury za dużo spółkę kosztował, kilku dyrektorów nie dopilnowało, czy w zasadzie nie zweryfikowało wszystkich pozycji na fakturach organizatora ewentu, akceptując ją, a prezes nie dopilnował, aby dyrektorzy dopilnowali czy w zasadzie zweryfikowali wszystkie pozycje na milion sto pięćdziesiątej podobnej fakturze, co wyrządziło spółce o rocznym przychodzi ponad 100 mld zł szkodę (domniemaną) w wysokości 3,4 mln zł, czyli ok. 30-to tysięczną część tego przychodu.