Centralne obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęła msza święta w Świątyni Opatrzności Bożej. Eucharystii przewodniczył metropolita warszawski, kard. Kazimierz Nycz. Homilię wygłosił bp Józef Guzdek. 

W uroczystej Mszy Świętej uczestniczyły najważniejsze osoby w państwie. Wierni odmówili Akt Dziękczynienia i Zawierzenia Opatrzności Bożej. Uczestnicy podziękowali Bogu za odzyskaną 99 lat temu niepodległość.

Kardynał Nycz przypomniał, że modlitwa w świątyni-wotum nie tylko otwiera obchody 99. rocznicy odzyskania niepodległości, ale również jubileuszowy rok 100-lecia niepodległości naszego kraju. 

Metropolita warszawski podczas uroczystej mszy świętej pzywołał słowa z listu św. Pawła do Kolosan: „A sercami Waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego jesteście wezwani i bądźcie wdzięczni”. „Dziś gromadzi nas wdzięczność za wolność ojczyzny i modlitwa o pokój oraz za wszystkich rodaków"- podkreślał kardynał. 

Z kolei biskup polowy WP podkreślał w kazaniu, że "wspólnota" to słowo-klucz do zrozumienia fenomenu niepodległości polskiej. Biskup Guzdek wskazał, że prywata i podziały doprowadziły państwo polskie do upadku, natomiast zmartwychwstanie, odrodzenie państwa polskiego udało się osiągnąć właśnie dzięki zjednoczeniu sił całego narodu wokłó idei niepodległości.

Duchowny odwołał się do apelu marszałka Józefa Piłsudskiego ze stycznia 1920 r., „aby wielka Rzeczpospolita Polska była największą potęgą nie tylko wojenną lecz także kulturalną i gospodarczą”. Biskup podkreślił, że te słowa są wciąż aktualne, a budowa wspólnoty jest naszym podstawowym zadaniem- zarówno na dziś, jak i na przyszłość. 

"Trzeba konsekwentnie usuwać to, co dzieli, a pomnażać to, co łączy i buduje wspólnotę. Potrzebne są: solidarność, pokora, wzajemne zaufanie, odpowiedzialność za każde wypowiedziane słowo, wzajemny szacunek i służba prawdzie"- wyliczał bp Guzdek, który przypomniał jednocześnie, że to właśnie ludzie wierzący w Chrystusa, ci "których On gromadzi przy stole Eucharystii”, w szczególny sposób są zobowiązani do budowania jedności. 

Na koniec biskup polowy WP przypomniał słowa św. Pawła: „Jeden drugiego brzemiona noście” , oraz św. Jana Pawła II: „A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni przeciw drugim. I nigdy «brzemię» dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich. Nie może być walka silniejsza od solidarności”.

"„Wspólnota” – to jedno słowo najpełniej wyraża nasz narodowy program przygotowań na uroczyste obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Podejmijmy go z nadzieją i pełnym zaangażowaniem"- apelował Guzdek. 

yenn/KAI, Fronda.pl