Broniarz się ujawnił! Chodzi już tylko o sukces PO!!! - zdjęcie
09.04.19, 12:10

Broniarz się ujawnił! Chodzi już tylko o sukces PO!!!

24

Sławomir Broniarz, szef ZNP, zaproproponował rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara na mediatora między rządem a związkami nauczycielskimi. Wicepremier Beata Szydło nie przyjęła jak na razie tej propozycji. Zapewniła jednak, że jest gotowa do rozmów.

 

,,Jesteśmy otwarci na to, żeby rozmowy dalej prowadzić. Zrobimy wszystko, aby egzaminy przebiegły spokojnie, aby młodzi ludzie mogli bez stresów egzaminy napisać. Będziemy chcieli, aby ZNP i Forum (Związków Zawodowych), przystąpili do porozumienia podpisanego z "Solidarnością". Będziemy czekać na przedstawicieli związków o 15 w Centrum Dialogu'' - powiedziała dziś Szydło. Jak dodała, porozumienie podpisane z ,,Solidarnością'' gwarantuje podwyżki dla nauczycieli, więc nie ma już o co się bić.
A oto warunki porozumienia zawartego z ,,Solidarnością'':

7 kwietnia 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" zostało podpisane porozumienie między stroną rządową oraz przedstawicielami NSZZ Solidarność.

Porozumienie pomiędzy stroną rządową, reprezentowaną przez:

1. Panią Beatę Szydło – Wiceprezesa Rady Ministrów
2. Panią Elżbietę Rafalską – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
3. Panią Annę Zalewską – Minister Edukacji Narodowej
4. Pana Michała Dworczyka – Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
5. Pana Tomasza Robaczyńskiego – Podsekretarza Stanu w MF

i stroną związkową, reprezentowaną przez:

1. Pana Ryszarda Proksę – Przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania – NSZZ „Solidarność
2. Pana Zbigniewa Świerczka – NSZZ „Solidarność”
3. Pana Przemysława Święsa – NSZZ „Solidarność”
4. Panią Agatę Łyko – NSZZ „Solidarność”
5. Panią Jolantę Zawistowicz – NSZZ „Solidarność”

jako obserwator – ze strony pracodawców: Wojciech Warski – Wiceprezes ZP-BCC.

W wyniku rozmów, które odbyły się w dniach 1-3 kwietnia 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie, moderowanych przez Panią Dorotę Gardias – Przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczącą FZZ, w odniesieniu do zaprezentowanych podczas negocjacji propozycji strony rządowej dotyczących działań na rzecz poprawy warunków pracy nauczycieli, w odpowiedzi na postulaty związków zawodowych, przyjęto, co następuje:

Strony wspólnie uzgodniły, że:

I. Podwyżki wynagrodzeń nauczycieli
1. Przyspieszenie podwyżki wynagrodzeń

Przeznaczenie z budżetu państwa na 2019 r. 667 mln zł na wdrożenie drugiej w bieżącym roku podwyżki wynagrodzeń nauczycieli. Po zwiększeniu płac nauczycieli o 5% od stycznia 2019 r., strona rządowa proponuje przeznaczenie dodatkowych środków ujętych w budżecie państwa na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o kolejne 5% od września 2019 r.

Od września 2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli wyniesie:

nauczyciela stażysty – 3 197 zł
nauczyciela kontraktowego – 3 549 zł
nauczyciela mianowanego – 4 604 zł
nauczyciela dyplomowanego – 5883 zł
Po zamrożeniu płac nauczycieli na poziomie obowiązującym od września 2012 r., łączny wzrost wynagrodzenia średniego od stycznia 2017 do września 2019 r. nauczycieli stażystów to 479 zł, nauczycieli kontraktowych to 532 zł, nauczycieli mianowanych to 691 zł, nauczycieli dyplomowanych to 883 zł.

2. Wprowadzenie dodatkowej podwyżki płac nauczycieli od września 2019 r. (umożliwiającej osiągnięcie 15% wzrostu wynagrodzeń w stosunku do stanu obowiązującego w grudniu 2018 r. – szacowany koszt ok. 0,65 mld zł). Biorąc pod uwagę podwyżkę, o której mowa w pkt 1. wynagrodzenia nauczycieli od września 2019 r. wzrosną w porównaniu do obowiązujących od stycznia br. o 9,6%. W związku ze zgromadzeniem w nowym SIO aktualnych danych o systemie oświaty, zostanie przeanalizowany algorytm podziału subwencji oświatowej na 2019 r.

Po wdrożeniu powyższej podwyżki, od 1 września 2019 r. wynagrodzenie zasadnicze wyniesie:

nauczyciela stażysty – 2 780 zł
nauczyciela kontraktowego – 2 860 zł
nauczyciela mianowanego – 3 248 zł
nauczyciela dyplomowanego – 3 815 zł
natomiast wynagrodzenie średnie wyniesie:

nauczyciela stażysty – 3 335 zł
nauczyciela kontraktowego – 3 702 zł
nauczyciela mianowanego – 4 803 zł
nauczyciela dyplomowanego – 6 137 zł
3. Wprowadzenie od 1 września podwyżki wynagrodzeń o 9,6% oznacza łączny wzrost w latach 2017- 2019:

wynagrodzenia zasadniczego

nauczyciela stażysty – 515 zł,
nauczyciela kontraktowego – 529 zł
nauczyciela mianowanego – 601 zł
nauczyciela dyplomowanego – 706 zł,
wynagrodzenia średniego

nauczyciela stażysty – 617 zł,
nauczyciela kontraktowego – 685 zł
nauczyciela mianowanego – 890 zł
​​​​​​​nauczyciela dyplomowanego – 1 136 zł,
4. Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów - zwiększenie w ramowych planach nauczania liczby godzin do dyspozycji dyrektora w celu zapewnienia nauczycielom (po likwidacji tzw. godzin karcianych) wynagrodzenia za prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania uczniów (w 2019 r. – 57 mln zł, a w okresie 10 lat – kwota ok. 1,9 mld zł).

II. Skrócenie ścieżki awansu zawodowego i powrót do oceny pracy sprzed września 2018 r. z uwzględnieniem opinii Rady Rodziców
1. Skrócenie stażu nauczyciela stażysty do 9 miesięcy
2. Skrócenie dla nauczycieli kontraktowych obowiązkowego okresu przepracowania przed rozpoczęciem stażu na kolejny stopień awansu – do 2 lat, a dla nauczycieli mianowanych – do 1 roku
3. Zmniejszenie dokumentacji w procedurach awansu:

zrezygnowanie z obowiązku załączania kilku zaświadczeń przez nauczyciela, który w okresie stażu zmieniał miejsce zatrudnienia lub był zatrudniony w kilku szkołach w każdej wymiarze niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć

zmniejszenie liczby dokumentów nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego, który zamiast opisu i analizy co najmniej sześciu wymagań, dokonuje tylko dwóch

zrezygnowanie z obowiązku załączania do wniosku analizy przypadku przez nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

4. Zagwarantowanie opinii Rady Rodziców w procedurach oceny pracy nauczyciela

III. Dodatkowe świadczenie dla młodych nauczycieli „na start”
Wsparcie młodych nauczycieli – świadczenie „na start” (1 000 zł).

IV. Ustalenie w przepisach minimalnej kwoty dodatku za wychowawstwo w wysokości 300 zł
Dla nauczycieli sprawujących funkcję wychowawcy zostanie zagwarantowana minimalna kwota dodatku do wynagrodzenia zasadniczego, jednostki samorządu terytorialnego zachowają kompetencję podwyższenia tego dodatku.

V. Zmniejszanie uciążliwości pracy wynikającej z nadmiernej dokumentacji szkolnej „ papiery - ”
1. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego – w formie jednego dokumentu zamiast wielu dotychczas
2. Odbiurokratyzowanie ewaluacji:

zniesienie obowiązku przygotowywania przez szkołę dokumentów na potrzeby ewaluacji
ograniczenie liczby narzędzi (rezygnacja z niektórych ankiet i wywiadów)
zmniejszenie liczby pytań ewaluacyjnych
zmniejszenie objętości prezentacji wyników w raportach
3. Zniesienie obowiązku rozliczania się z godzinowej realizacji nowej podstawy programowej (był taki wymóg w starej podstawie)
4. Likwidacja wymogu przygotowywania przez nauczycieli tzw. rozkładów materiału i planów wynikowych
5. Opracowanie dla szkół gotowych do wykorzystania procedur dotyczących bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego dzieci (do tej pory opracowywanych na własny koszt szkół)

VI. Zmiana systemu wynagradzania nauczycieli, w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi do 2020 r.

Komentarze (24):

Lechon2019.04.11 13:45
Jaka będzie oszczędność gdy usunie się ze szkół religię? Wystarczy na podwyżki dla prawdziwych nauczycieli?
podatnik2019.04.9 20:24
Premier Szydło powinna zająć się organizowaniem egzaminów , propozycje podwyżek wstrzymać a strajkującym bochniarzom podrzucić styropian , wyłączyć wodę i prąd.
asia2019.04.9 19:37
Broniarz się już wcześniej ujawnił : Jak to się ma do niego samego ! cytat : Czy jednak największym łamistrajkiem nie jest samo ZNP ? ZNP organizuje ten strajk i agituje do niego nauczycieli, ale szkoła prowadzona przez ZNP jakoś nie strajkuje.
Foster2019.04.9 18:46
Pozwoli Pan, że co do Przewodniczącego ZNP będę miał odmienne zdanie. Nauczyciele mu wierzą. Ma silną osobowość i wszystko to co niezbędne jest na tym stanowisku. To nie jest aparatczyk partyjny taki jak większość działaczy Solidarności.
M2019.04.9 19:58
Czerwony jak cegła...to czego nie strajkowali za PO=PSL? KIEDY IM PŁACE ZAMROZILI ? GDZIE BYŁ TEN WZÓR CNÓT?
Helena2019.04.10 13:17
dokładnie ,skuliło ogon i było po strajku.
anonim2019.04.9 18:26
Prosba do Pana Ministra Sprawidliwosci prosze zalozyc kajdanki temu osobnikowi i wyprowadzic na zawsze z ZNP to jest niepoprawny przestepca Zyczliwy ARON.
anonim2019.04.9 17:17
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/56899634_2476616809238999_3142658369693679616_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=72f8a18cd26f72d887701127023a20e7&oe=5D318C91
Genia2019.04.9 16:11
Frondo znowu ta kreature tu pokazujecie
PadalecMiędzySwemiUsłużnieSięWije2019.04.9 15:17
Świnie, krowy i Ryszard Proksa wyrażają donośne zadowolenie z obietnic rządu.
POZDROW BRATA ZBRODNIARZA2019.04.9 15:06
GDZIE SIE TYLKO POJAWI ZYD WSZEDZIE SMIERDZI KLAMSTWEM I CZOSNKIEM TO JUZ TAKA NATURA JUDASZA.WYWALIC TEGO BANDYTE POLITYCZNEGO ZBRONIARZA TE CHWASTY NAEZY POWYRAWAC I WYPALIC RANDAPEM Z POLSKIEJ OSWIATY BO TEN RUSKI PACHOLEK PRZED KAZDYMI WYBORAMI BEDZIE MIESZAL
Bracewell2019.04.9 14:39
Strajk nauczycieli doprowadził do rozłamu w oświatowej "Solidarności". Gdyński oddział chce natychmiastowej dymisji krajowego przewodniczącego Ryszarda Proksy. Zarzucają mu "upolitycznienie". Czara goryczy w oświatowej "Solidarności" się przelała. Od niedzieli gdyński oddział opuściło około 150 z 800 członków - poinformował dziennikarzy Wojciech Książek, szef okręgu. Nauczycielom zrzeszonym w związku nie podoba się podpisanie porozumienia z rządem. Ryszard Proksa, przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność", jako jedyny podpisał w niedzielę późnym wieczorem porozumienie z rządem PiS w sprawie podwyżek dla nauczycieli. Decyzję tę nazwał "sukcesem". - Jesteśmy zirytowani. Nasza Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania miała inne postulaty i nadal jesteśmy w sporach zbiorowych - mówiła WP nauczycielka z Kwidzyna. I dodawała: - Dziś wszystkie koła na terenie Kwidzyna strajkują razem z ZNP. - Nie ma naszej zgody na takie działanie Sekcji Krajowej. Chcemy odwołania Ryszarda Proksy. Jeśli to nie nastąpi, wiele osób się wypisze, w tym ja - podkreślała. Na buncie w "Solidarności" zyskuje ZNP. - Są tacy, którzy przechodzą do nas, są tacy, którzy zostają w swoim związku, ale uczestniczą w akcji jako nauczyciele. To już nie jest strajk związkowy, to jest strajk pracowników oświaty - stwierdził w programie "Money. To się liczy" Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Czarne chmury nad Ryszardem Proksą zaczęły się zbierać jeszcze przed podpisaniem porozumienia. Wystarczyło stwierdzenie podczas ubiegłotygodniowych negocjacji, że byłby gotów poprzeć propozycje rządu. https://www.money.pl/gospodarka/bunt-w-solidarnosci-chca-odwolania-proksy-ze-zwiazku-odeszlo-juz-150-osob-6368486369941633a.html
Dawid2019.04.9 14:09
ale bzdury! sugerujecie że dyplomowany dostał przez dwa lata 1136 podwyżki ? bo tak pisze tutaj!
zenek2019.04.15 13:44
nie dostał tylko łącznie dostanie średnio na głowę. Czyli jedni mniej a inni więcej w zależności o ilości godzin w tygodniu. Trzeba czytać ze zrozumieniem :)
anonim2019.04.9 13:40
Czerwona faszystowska menda Bronek robi swoje. By żyło się lepiej(kolesiom).
Kuba2019.04.9 13:28
A czy kochany rząd przyzna się ile poszło mld na Israel, i UPA, majdan, złom z USA hm???
Genia2019.04.9 16:09
Nie kłam ty psie od Kurwina
pislamista2019.04.9 13:27
Wiecznie żywy prezes Jarosław powydziwia to że nie lubi wykształciuchów no to jego wyznawcy też nie lubią wykształciuchów.
lucjanhenryk2019.04.9 13:13
"Nie wstyd wam? "; z tego co widzę "wstyd"mają zakryty. Niech państwo stanie: wyłączmy rząd! To jest hasło na teraz. PO nas nawet zgliszcza.....
Ryszard Olejniczak2019.04.9 12:44
Już w pierwszych klasach szkoła podstawowa powinna nauczyć dziecko, że rozwiązanie każdego problemu, nawet jeśli wydaje się to przekraczać jego siły, będzie możliwe jeśli zacznie rozwiązywać jego poszczególne, wyodrębnione, części. Jak się okazuje wyrośnięty związkowiec tego w szkole nie przećwiczył i teraz popadł w poważne komplikacje decyzyjne. Spór ZNP z rządem,można podzielić na trzy części: system wynagradzania nauczycieli, doraźne podwyżki powiązane z doraźnym strajkiem i obsługa egzaminów. Najoczywistszą i najprostszą do rozwiązania jest sprawa obsługi egzaminów, więc trzeba ją jako pierwszą rozwiązać, dalej DORAŹNA podwyżka a na koniec nowy system wynagradzania. Jeśli wysokie nieumawiające się strony tego nie rozumieją, to może trzeba im zacząć od szkoły podstawowej.
OdFrondyDoNaTemat2019.04.9 12:36
To tak na poważnie ten tytuł? Nie wstyd wam? Żebyście jeszcze w treści coś napisali o tym, co jest w tytule! Natomiast tylko w nagłówku napisane jest, że padła propozycja udziału p. Adama Bodnara w negocjacjach. Gdzie jest to ujawnienie? Czy to po chrześcijańsku jest tak manipulować?
Paweł.B2019.04.9 13:06
Żeby wiedzieć co jest po a co nie po chrześcijańsku to trzeba znać choć trochę tę wiarę i być jej świadectwem.
Maria Błaszczyk2019.04.9 22:11
No więc ja znam trochę tę wiarę. Z połowę życia byłam katoliczką, a ja jestem bardzo wnikliwą osobą. Czytywałam pasjami Biblię, ale także katechizm. I inne pisma. I z mojej wiedzy wynika (to jeden z bardzo rozsądnych postulatów tej religii), że nie należy mówić fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Co prawda w oryginale chodziło tylko o Żydów - ale późniejsze interpretacje bardzo to rozszerzyły do tego stoopnia, że możemy przyjąć, że obejmuje to również pana Broniarza.
Marcel 2019.04.9 16:16
To po co czytasz te " zmanipulowane " artykuły? Nie od dziś wiadomo że Broniarz to lewak i nie od dziś to pokazuje!