07.11.19, 11:15

Brawo! WOT wesprze wojsko w cyberprzestrzeni. Powtórzy sukces Gwardii Narodowej?

Komentarze

gość2019.11.7 13:26
Polska nie ma fachowców od cyberprzestrzeni bo wyjechali na zachód gdzie im płacą po 25 tysięcy euro na miesiąc.
Albert2019.11.7 12:57
𝖡𝗂𝗈𝗋ą𝖼 𝗉𝗈𝖽 𝗎𝗐𝖺𝗀ę 𝗄𝗐𝖺𝗅𝗂𝖿𝗂𝗄𝖺𝖼𝗃𝖾 𝗉𝗋𝖾𝗓𝖾𝗇𝗍𝗈𝗐𝖺𝗇𝖾 𝗇𝖺 𝗉𝗋𝗓𝗒𝗄ł𝖺𝖽 𝗉𝗋𝗓𝖾𝗓 𝖿𝗋𝗈𝗇𝖽𝗈𝗐𝗒𝖼𝗁 𝖺𝖽𝗆𝗂𝗇ó𝗐 𝗈𝗋𝖺𝗓 𝗇𝗂𝖾𝗄𝗍ó𝗋𝗒𝖼𝗁 𝗎ż𝗒𝗍𝗄𝗈𝗐𝗇𝗂𝗄ó𝗐 𝗍𝗒𝗍𝗎ł𝗎𝗃ą𝖼𝗒𝖼𝗁 𝗌𝗂ę 𝗌𝗉𝖾𝖼𝖺𝗆𝗂 𝗈𝖽 𝗄𝗈𝗆𝗉𝗎𝗍𝖾𝗋ó𝗐 (𝗓𝖾 𝗌𝗓𝖼𝗓𝖾𝗀ó𝗅𝗇𝗒𝗆 𝗎𝗐𝗓𝗀𝗅ę𝖽𝗇𝗂𝖾𝗇𝗂𝖾𝗆 𝗍𝖾𝗀𝗈 𝖻łę𝖽𝗎 𝗀𝖾𝗇𝖾𝗍𝗒𝖼𝗓𝗇𝖾𝗀𝗈 𝗓 𝖡𝗋ó𝖽𝗇𝖺 𝗂 𝗃𝖾𝗀𝗈 𝗄𝗈𝗅𝖾𝗃𝗇𝗒𝖼𝗁 𝗐𝖼𝗂𝖾𝗅𝖾ń), 𝗍𝗈 𝖻ę𝖽𝗓𝗂𝖾 𝗓 𝗍𝖾𝗀𝗈 𝗇𝗂𝖾𝗓ł𝗒 𝗄𝖺𝖻𝖺𝗋𝖾𝗍. 𝖩𝖺𝗄 𝗐𝗌𝗓𝗒𝗌𝗍𝗄𝗈 𝗓 𝗎𝖽𝗓𝗂𝖺ł𝖾𝗆 𝖯𝖨𝖲𝗎. 𝖠 ż𝖾𝖻𝗒 𝗇𝗂𝖾 𝖻𝗒ł𝗈, ż𝖾 𝗋𝗓𝗎𝖼𝖺𝗆 𝗌ł𝗈𝗐𝖺 𝗇𝖺 𝗐𝗂𝖺𝗍𝗋, 𝗈𝗍𝗈 𝗌ł𝗈𝗐𝖺 𝗉𝗂𝗈𝗌𝖾𝗇𝗄𝗂 𝗓𝖾𝗌𝗉𝗈ł𝗎 𝟣𝟢𝟢 𝖳𝖵𝖺𝗋𝗓𝗒 𝖦𝗋𝗓𝗒𝖻𝗂𝖺𝗋𝗓𝗒, 𝗓𝖾 𝗌𝗓𝖼𝗓𝖾𝗀ó𝗅𝗇𝗒𝗆 𝗉𝗈𝗓𝖽𝗋𝗈𝗐𝗂𝖾𝗇𝗂𝖾𝗆 𝖽𝗅𝖺 𝖿𝗋𝗈𝗇𝖽𝗈𝗐𝗌𝗄𝗂𝖼𝗁 𝖺𝖽𝗆𝗂𝗇𝗂𝗌𝗍𝗋𝖺𝗍𝗈𝗋ó𝗐: 𝖢𝗁𝗎𝗃 𝖽𝗎𝗉𝖺 𝗄𝗎𝗋𝗐𝖺 𝖼𝗂𝗉𝖺 𝖢𝗁𝗎𝗃 𝖽𝗎𝗉𝖺 𝗄𝗎𝗋𝗐𝖺 𝖼𝗂𝗉𝖺 𝖢𝗁𝗎𝗃 𝖽𝗎𝗉𝖺 𝗄𝗎𝗋𝗐𝖺 𝖼𝗂𝗉𝖺 𝖢𝗁𝗎𝗃 𝖽𝗎𝗉𝖺 𝗄𝗎𝗋𝗐𝖺 𝖼𝗂𝗉𝖺 𝖢𝗁𝗎𝗃 𝖽𝗎𝗉𝖺 𝗄𝗎𝗋𝗐𝖺 𝖼𝗂𝗉𝖺 𝖢𝗁𝗎𝗃 𝖽𝗎𝗉𝖺 𝗄𝗎𝗋𝗐𝖺 𝖼𝗂𝗉𝖺 𝖢𝗁𝗎𝗃 𝖽𝗎𝗉𝖺 𝗄𝗎𝗋𝗐𝖺 𝖼𝗂𝗉𝖺 𝖢𝗁𝗎𝗃 𝖽𝗎𝗉𝖺 𝗄𝗎𝗋𝗐𝖺 𝖼𝗂𝗉𝖺 𝖢𝗁𝗎𝗃 𝖽𝗎𝗉𝖺 𝗄𝗎𝗋𝗐𝖺 𝖼𝗂𝗉𝖺 𝖢𝗁𝗎𝗃 𝖽𝗎𝗉𝖺 𝗄𝗎𝗋𝗐𝖺 𝖼𝗂𝗉𝖺 𝖢𝗁𝗎𝗃 𝖽𝗎𝗉𝖺 𝗄𝗎𝗋𝗐𝖺 𝖼𝗂𝗉𝖺 𝖢𝗁𝗎𝗃 𝖽𝗎𝗉𝖺 𝗄𝗎𝗋𝗐𝖺 𝖼𝗂𝗉𝖺 𝖢𝗁𝗎𝗃 𝖽𝗎𝗉𝖺 𝗄𝗎𝗋𝗐𝖺 𝖼𝗂𝗉𝖺! 𝖢𝗁𝗎𝗃 𝖽𝗎𝗉𝖺 𝗄𝗎𝗋𝗐𝖺 𝖼𝗂𝗉𝖺! 𝖢𝗁𝗎𝗃 𝖽𝗎𝗉𝖺 𝗄𝗎𝗋𝗐𝖺 𝖼𝗂𝗉𝖺! 𝖢𝗁𝗎𝗃 𝖽𝗎𝗉𝖺 𝗄𝗎𝗋𝗐𝖺 𝖼𝗂𝗉𝖺! 𝖯𝗋𝗓𝖾𝖾𝗃𝖾𝖾𝖻𝖺𝖺𝗇𝖾𝖾! 𝖯𝗋𝗓𝖾𝖾𝗃𝖾𝖾𝖻𝖺𝖺𝗇𝖾𝖾! 𝖯𝗋𝗓𝖾𝖾𝗃𝖾𝖾𝖻𝖺𝖺𝗇𝖾𝖾! 𝖯𝗋𝗓𝖾𝖾𝗃𝖾𝖾𝖻𝖺𝖺𝗇𝖾𝖾! 𝖢𝗁𝗎𝗃 𝖽𝗎𝗉𝖺 𝗄𝗎𝗋𝗐𝖺 𝖼𝗂𝗉𝖺 𝖢𝗁𝗎𝗃 𝖽𝗎𝗉𝖺 𝗄𝗎𝗋𝗐𝖺 𝖼𝗂𝗉𝖺 𝖢𝗁𝗎𝗃 𝖽𝗎𝗉𝖺 𝗄𝗎𝗋𝗐𝖺 𝖼𝗂𝗉𝖺 𝖢𝗁𝗎𝗃 𝖽𝗎𝗉𝖺 𝗄𝗎𝗋𝗐𝖺 𝖼𝗂𝗉𝖺 𝖢𝗁𝗎𝗃 𝖽𝗎𝗉𝖺 𝗄𝗎𝗋𝗐𝖺 𝖼𝗂𝗉𝖺 𝖢𝗁𝗎𝗃 𝖽𝗎𝗉𝖺 𝗄𝗎𝗋𝗐𝖺 𝖼𝗂𝗉𝖺 𝖢𝗁𝗎𝗃 𝖽𝗎𝗉𝖺 𝗄𝗎𝗋𝗐𝖺 𝖼𝗂𝗉𝖺 𝖢𝗁𝗎𝗃 𝖽𝗎𝗉𝖺 𝗄𝗎𝗋𝗐𝖺 𝖼𝗂𝗉𝖺 𝖢𝗁𝗎𝗃 𝖽𝗎𝗉𝖺 𝗄𝗎𝗋𝗐𝖺 𝖼𝗂𝗉𝖺 𝖢𝗁𝗎𝗃 𝖽𝗎𝗉𝖺 𝗄𝗎𝗋𝗐𝖺 𝖼𝗂𝗉𝖺 𝖢𝗁𝗎𝗃 𝖽𝗎𝗉𝖺 𝗄𝗎𝗋𝗐𝖺 𝖼𝗂𝗉𝖺 𝖢𝗁𝗎𝗃 𝖽𝗎𝗉𝖺 𝗄𝗎𝗋𝗐𝖺 𝖼𝗂𝗉𝖺 𝖢𝗁𝗎𝗃 𝖽𝗎𝗉𝖺 𝗄𝗎𝗋𝗐𝖺 𝖼𝗂𝗉𝖺! 𝖢𝗁𝗎𝗃 𝖽𝗎𝗉𝖺 𝗄𝗎𝗋𝗐𝖺 𝖼𝗂𝗉𝖺! 𝖢𝗁𝗎𝗃 𝖽𝗎𝗉𝖺 𝗄𝗎𝗋𝗐𝖺 𝖼𝗂𝗉𝖺! 𝖢𝗁𝗎𝗃 𝖽𝗎𝗉𝖺 𝗄𝗎𝗋𝗐𝖺 𝖼𝗂𝗉𝖺! 𝖲𝗓𝖾𝖽ł 𝗌𝖾 𝗀ó𝗋𝗈𝗅 𝗇𝖺 𝖦𝗂𝖾𝗐𝗈𝗇𝖼𝗂𝖾 𝗂 𝗉𝗂𝖾𝗋𝖽𝗈𝗅𝗇ął 𝗉𝗂𝗈𝗋𝗎𝗇 𝗐 𝗉𝗋ą𝖼𝗂𝖾... 𝖢𝗁𝗎𝗃! 𝖢𝗁𝗎𝗃! 𝖢𝗁𝗎𝗃! 𝖢𝗁𝗎𝗃! 𝖢𝗁𝗎𝗃! 𝖢𝗁𝗎𝗃! 𝖢𝗁𝗎𝗃! 𝖢𝗁𝗎𝗃! 𝖢𝗁𝗎𝗃! 𝖢𝗁𝗎𝗃 (𝖼𝗁𝗎𝗃) 𝖢𝗁𝗎𝗃 (𝖼𝗁𝗎𝗃) 𝖢𝗁𝗎𝗃 (𝖼𝗁𝗎𝗃) 𝖢𝗁𝗎𝗃 (𝖼𝗁𝗎𝗃) 𝖢𝗁𝗎𝗃!!!
Dam2019.11.7 12:54
Skoro ministrem cyfryzacji został człowiek, którego osiągnięcia w tej dziedzinie obejmują udostępnianie postów na facebooku, to jestem w stanie uwierzyć, że nawet ludzie w WOT reprezentują wyższą znajomość cyberprzestrzeni, niż dotychczasowi "eksperci"
lady chapel2019.11.7 12:32
Co do cyberprzestrzeni - konferencję ekaspertów Macierewicza na komunikatorze Skype - PAMIĘTAMY :) :) :)
Michal2019.11.7 11:54
Wesprze hahah. W czym niby. Chyba w grze WOT (World of Tanks).
PrzydomowaKatoPartyzantkaWariataAntka2019.11.7 11:37
Skoliotyczny przygrubasek okularnik, po 16 dniach szkolenia ideologicznego z pseudonimów wyklętych, oręża husarskiego, dat bitew wygranych przez bozię i trasy bohaterskiej ucieczki prymasa Hlonda w połowie września '39. Może jedynie wesprzeć się na kiju z zasobów Lasów Państwowych, wystruganym na obraz i podobieństwo broni palnej z czasów Jana III Sobieskiego. W cyber marszu z zagajnika do najbliższego sanktuarium.