Rada Najwyższa Ukrainy przyjęta w pierwszym czytaniu ustawę „O zmianach niektórych aktów ustawodawczych Ukrainy w sprawie zwiększonej odpowiedzialności za zbrodnie popełnione na małoletniej lub małoletnim i nieletnim, który nie osiągnął dojrzałości płciowej”. Za ustawą głosowało 247 posłów.

Prawo zwiększa odpowiedzialność za gwałt i molestowanie nieletnich poprzez zmianę kodeksu karnego Ukrainy. W ten sposób do kodeksu karnego wprowadzono nowy artykuł 59-1 „Przymusowa kastracja chemiczna”. Zgodnie z tym artykułem, kara w postaci przymusowej kastracji chemicznej polega na przymusowym leczeniu skazanego lekami antyandrogennymi, których celem jest zmniejszenie jego libido i aktywności seksualnej. Przewiduje się, że obowiązkowa kastracja chemiczna nie ma zastosowania do osób, które popełniły przestępstwa w wieku poniżej 18 lat oraz do osób powyżej 65 roku życia.

Gabinet Ministrów został również zobowiązany do stworzenia w ciągu dwóch miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie publicznego rejestru osób skazanych na karę pozbawienia wolności za gwałt na nieletnim lub nieletniej, zaspokajanie popędu seksualnego w nienaturalny sposób wobec małoletniej lub małoletniego, stosunek seksualny z osobą, która nie osiągnęła dojrzałości płciowej, molestowanie nieletnich.

Ponadto Rada Najwyższa wprowadziła poprawki do Kodeksu karnego wykonawczego Ukrainy oraz ustawy „O nadzorze administracyjnym nad osobami zwolnionymi z miejsc pozbawienia wolności”, które objęły osoby skazane na karę pozbawienia wolności za gwałt na nieletnim lub zaspokajanie popędu seksualnego w nienaturalny sposób wobec małoletniej lub małoletniego, stosunek seksualny z osobą, która nie osiągnęła dojrzałości płciowej, molestowanie nieletnich.

Jednocześnie przewiduje się, że zakończenie nadzoru administracyjnego nie ma zastosowania do osób skazanych na pozbawienie wolności za wyżej wymienione przestępstwa. Ustawa wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu.

Źródło: Kresy24.pl