PGNiG poinformowało o zakończeniu z sukcesem odwiertu „Zapałów-3” w woj. podkarpackim. Ocenia się, że złoże to umożliwi wydobycie około 5 mln metrów sześciennych gazu rocznie.

Prezes PGNiG Jerzy Kwieciński odkrycie tak dużych pokładów gazu skomentował następująco:

- Sukces odwiertu Zapałów-3K oznacza, że PGNiG odkryło nowe złoże gazu ziemnego na Podkarpaciu. To potwierdzenie, że ten region ma wciąż duży potencjał, jeśli chodzi o rozwój krajowego wydobycia gazu. Dzięki naszemu doświadczeniu i umiejętnościom jesteśmy w stanie budować bezpieczeństwo energetyczne kraju w oparciu o eksploatację własnych zasobów.

mp/pgnig