"Idźmy i głośmy – swoją postawą i postępowaniem – jest Bóg! My chcemy Boga! My, ludzie XXI wieku, chcemy Boga! Jest prawda, jest dobro – głośmy je! Głośmy piękno i wartość życia, głośmy piękno małżeństwa, głośmy piękno rodziny " - powiedział podczas mszy świętej inaugurującej XXVI Pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę ks. bp Stanisław Napierała, biskup senior kaliski.

"To spotkanie jest potrzebą serc tysięcy Polaków, którzy chcą się zobaczyć jako wspólnota ludzi wierzących, formowanych na wartościach, przekazywanych przez Radio Maryja i dzieła mu towarzyszące, Polaków, którzy pragną poczuć moc bycia razem, zgormadzeni na modlitwie, na słuchaniu Słowa Bożego, na zamyśleniu się nad sprawami ważnymi" - wskazał biskup.

"Pluralizm mówi, że w społeczeństwach, wspólnotach, państwach, ma prawo do istnienia, do rozwoju, do obrony wszelka wielość różnorodna, wszelka inność i odrębność, z jednym wyjątkiem – tym wyjątkiem jest zło. Zło w pluralizmie nie ma prawa istnienia. Zła nie wolno włączać do prawomocnie istniejącej wielości różnorodnej, starającej się o jedność wspólnoty. Zło należy nazywać po imieniu, walczyć z nim. Należy je usuwać" - dodawał hierarcha.

"Pluralizm został zainfekowany ideologią liberalizmu. Oderwano go bowiem od Stwórcy, oderwano go od obiektywnych norm moralnych i etycznych. W imię pluralizmu zaczęto stawać na równi zło z dobrem, kłamstwo z prawdą, piękno z brzydotą. W imię fałszywego pluralizmu legalizuje się rozmaite wynaturzenia, godzące w godność człowieka, odzierające, zwłaszcza młodych, a nawet dzieci, z ich wrażliwości moralnej, z poczucia wstydu, poczucia piękna" - mówił mocno biskup.

Jak dodawał, choć przyzwala się dziś na zło, to zabrania się często z tym złem walczyć, na przykład represjnując za głoszenie prawdy o małżeństwie i rodzinie.

Pielgrzymka Radia Maryja dotarła na Jasną Górę w sobotę wieczorem. Główne uroczystości odbędą się dziś, w niedzielę. Homilię wygłosi abp Jan Romeo Pawłowski, delegat ds. nuncjatur w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej.

mod/RadioMaryja.pl