Biskup polowy Wojska Polskiego gen. bryg. Józef Guzdek powiedział, że przez 50 lat panowała zmowa milczenia na temat agresji sowieckiej z 17 września 1939 roku. Dziś mija 80 lat od ataku Związku Radzieckiego na Polskę.

W kazaniu wygłoszonym w katedrze polowej biskup Guzdek podkreślił, że powszechnie znany był przekaz o agresji niemieckiej 1 września 1939 roku, natomiast pomijano fakt o ataku Rosji sowieckiej.

- Przez niemal 50 lat nie wolno było pisać i mówić o następstwach uruchomionej machiny zła na wschodnich terenach Rzeczpospolitej, panowała narzucona przez ówczesne władze Polski Ludowej zmowa milczenia o tym, że rodacy, którzy zamieszkiwali, lub znaleźli na terenach okupowanych przez Czerwoną Armię cierpieli byli skazania na przesiedlenia i śmierć tylko dlatego, że byli Polakami - powiedział biskup podczas Mszy świętej w intencji ofiar sowieckiego terroru.

W nabożeństwie wzięli udział Sybiracy, rodziny katyńskie, żołnierze AK przedstawiciele Wojska Polskiego i Światowego Związku Żołnierzy.

Biskup polowy Wojska Polskiego dodał, że „sowiecki kamień młyński został uruchomiony znacznie wcześniej niż niemiecki”, a wielki terror długo nie był polem zainteresowania badaczy, mediów i kultury masowej.

Ogrom zbrodni

- W latach 30. XX wieku Stalin wymordował 5 razy więcej Polaków niż potem w zbrodni katyńskiej - powiedział biskup Guzdek.

Zwrócił uwagę na przemilczanie operacji polskiej NKWD, w ramach, której ponad ćwierć miliona doznało represji, ponad 100 tysięcy zostało rozstrzelanych, i kolejne setki tysięcy zostało deportowanych w głąb Rosji.

Biskup Józef Guzdek przypomniał, że po 17 września 1939 w 4 głównych akcjach deportacyjnych do czerwca 1941 roku wywieziono około milion osób cywilnych.

Po zakończeniu II wojny światowej, aż do początku lat 90. Sowieci aresztowali około 90 tysięcy polskich patriotów. Byli to żołnierze Armii Krajowej, uczestnicy Powstania Warszawskiego, podziemia antykomunistycznego, a także wracający do Polski żołnierzy polskich sił zbrojnych na zachodzie.

Po okrutnych śledztwach byli skazywani na karę śmierci, wieloletnie więzienie i tortury, albo deportowani w głąb Związku Sowieckiego.

źródło: IAR