Bp Andreas Laun: Judaizm to nie jest ,,równoległa droga zbawienia'' - zdjęcie
27.10.17, 19:30bp Andreas Laun (fot. mat. prasowe)

Bp Andreas Laun: Judaizm to nie jest ,,równoległa droga zbawienia''

Żydzi jako Naród Wybrany zajmują szczególne miejsce w Boskiej ekonomii zbawienia. Ich misja - nawet po odrzuceniu przez judaizm Chrystusa jako Mesjasza - pozostaje w dalszym ciągu przedmiotem zainteresowań chrześcijan. W obecnym stuleciu po doświadczeniach holocaustu, po powstaniu państwa Izrael i po Soborze Watykańskim II zmienia się stosunek chrześcijan do swoich starszych braci w wierze. Postępuje dialog chrześcijańsko-judaistyczny, rozwija się „teologia po Oświęcimiu"...

Bp Andreas Laun:

1. Czy judaizm jes t równoprawn ą z chrześcijaństwe m drogą do zbawienia? 

1. Jest tylko jeden w pełni prawdziwy Kościół Boga, który powstał za sprawą Chrystusa. Dlatego jest on właściwą drogą zbawienia. Za „równoległą drogę do zbawienia" nie można uważać żadnej innej religii, także judaizmu. Tylko Bóg wie, jak długo droga judaizmu pozostaje drogą do zbawienia dla niektórych jednostek: z pewnością tak długo jak dana osoba nie poznała Chrystusa; z równą pewnością przestaje nią być, gdy tylko dana osoba mogła rzeczywiście w Chrystusa uwierzyć! Gdyż wtedy taka osoba powinna stać się „Żydem-chrześcijaninem" . W przeciwieństwie do innych wspólnot religijnych przejście z judaizmu na chrześcijaństwo jest czymś znacznie bardziej organicznym: można wręcz powiedzieć, że jest to jedna religia, tylko że chrześcijaństwo jest jej spełnioną postacią.

Oczywiste jest, że chrześcijanie mają aż do końca czasów wypełniać powierzone im zadanie, aby pokazywać wszystkim ludziom „boską chwałę oblicza Jezusa" (święty Paweł) - a to nie znaczy nic innego jak „nawracać". Czymś równie oczywistym jest, że mają to czynić w oparciu na Dignitatis humanae. Również i Żydzi powinni osiągnąć pełnię prawdy. Każde inne twierdzenie nie jest katolickie. W przeszłości istniał antysemityzm, który pewni chrześcijanie opierali na cytatach z Biblii. Jedna sprawa jednak nie powinna budzić wątpliwości: chodziło tu o fałszywe, ostatecznie odrzucone, nadinterpretacje.

2. Jak należy rozumieć, że chrześcijaństwo jest Nowym Izraelem? 

Kościół jest „nowym Izraelem" w tym sensie, że został wybrany w osobliwy, nie dający się porównać, sposób, tak jak to było wcześniej udziałem Żydów.

3. Na czym polega misja Izraela po odrzuceniu przez judaizm Chrystusa jako Zbawiciela?

Nie potrzebuję przepisywać tu wielu wypowiedzi papieża i Soboru. Pewnym jest jedno: judaizm jest religią pochodzącą od Boga, i pozostaje on „ważny" dla tych, którzy nie poznali Chrystusa. Być może żydzi odgrywają w historii jeszcze jakąś szczególną, ważną rolę - choćby przez ich tak osobliwą obecność, która czyni pytanie o Boga czymś niemożliwym do pominięcia.

Pismo Poświęcone Fronda nr 9-10