Proś Boga o pomoc w walce ze złością, która może zniszczyć twoją relację z dziećmi. Złość. Emocjonalne, wroge nastawienie do drugiego, gdzie nie grają roli żadne argumenty, gdzie nikt nie słucha, tylko nienawidzi i cieszy się porażką nienawidzonego. 

1

kad