Kryptowaluty wywołały rewolucję inwestycyjną, która obecnie szturmem zdobywa świat. Bitcoin jest bez wątpienia najpopularniejszą i najbardziej wartościową kryptowalutą, która przewodzi tej rewolucji. W ciągu ostatnich lat jego udana hossa coraz bardziej przyciągała globalnych inwestorów, czyniąc z niego najbardziej poszukiwane obecnie aktywo wirtualne.

Chociaż w przeszłości Bitcoin osiągał lepsze wyniki niż tradycyjne aktywa, inwestorom nadal trudno jest zrezygnować z akcji. Niektórzy inwestorzy instytucjonalni nadal niechętnie inwestują w kryptowaluty, powołując się na dużą zmienność i presję regulacyjną. Rodzi to pytanie, która inwestycja jest najlepsza – Bitcoin czy akcje? Jeśli interesuje Cię handel bitcoinami, możesz odwiedzić stronę bitcoin up, aby uzyskać więcej informacji.

Niniejszy artykuł przedstawia zalety i wady inwestowania w Bitcoin i akcje, aby pomóc w wyborze najbardziej odpowiedniej inwestycji. 

Plusy i minusy inwestowania w akcje

Inwestowanie w akcje oznacza kupowanie akcji spółek znajdujących się w obrocie publicznym. Daje to użytkownikowi ułamkową własność spółki, ponieważ posiada ona aktywa materialne, które stanowią zabezpieczenie inwestycji. Wartość akcji zależy głównie od wyników spółki, jej perspektyw, przepływów pieniężnych i wyceny. 

Mniejsza zmienność

Giełdy papierów wartościowych lub rynki forex istnieją od 1611 r., dostarczając ekspertom finansowym wielu danych do pracy, określania trendów i przewidywania przyszłych wyników rynkowych. Chociaż nadal trudno jest przewidzieć sukces spółki publicznej, akcje oferują inne alternatywy, takie jak fundusze inwestycyjne i fundusze ETF, które umożliwiają inwestorom ograniczenie ryzyka poprzez rozłożenie inwestycji na wiele spółek. 

Rygorystyczne regulacje

Organy rządowe, takie jak Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), ściśle monitorują wszystkie giełdy forex i transakcje giełdowe. Chociaż stwarza to poczucie bezpieczeństwa dla inwestorów, ogranicza im również wiele możliwości. 

Zróżnicowane opcje inwestycyjne

Na giełdzie jest wiele różnych inwestycji, spośród których inwestorzy mogą wybierać. Można na przykład inwestować w różne spółki lub ograniczyć się do czegoś, na czym się dobrze znamy, np. konkretnego produktu lub usługi. Początkowo inwestowanie w akcje wymagało skorzystania z usług maklera giełdowego i zainwestowania ogromnych sum pieniędzy, ale obecnie istnieje kilka platform, które umożliwiają inwestowanie niewielkich kwot pieniędzy w dogodny dla siebie sposób. 

Niższe wynagrodzenie

Stosunkowo niskie ryzyko związane z akcjami oznacza niewielkie zyski z inwestycji. Akcje spółek przynoszą zwykle około 10% zwrotu w długim okresie, podczas gdy kryptowaluty mogą wzrosnąć o podobny procent w ciągu jednego dnia.

Plusy i minusy inwestowania w Bitcoin

Bitcoin nie ma oparcia w aktywach materialnych, takich jak akcje, ale jest zdecentralizowanym środkiem płatniczym i środkiem przechowywania wartości akceptowanym na całym świecie. Jego wartość zmienia się w zależności od nastrojów inwestorów. Pozytywne nastroje powodują wzrost cen, podczas gdy negatywne postrzeganie osłabia ceny. 

Lepsze zabezpieczenie przed walutami fiat

Brak kontroli banków centralnych lub rządów sprawia, że Bitcoin jest mniej podatny na politycznie motywowane ryzyko inflacyjne. Inwestorzy instytucjonalni coraz częściej wybierają Bitcoin, aby zabezpieczyć się przed potencjalną inflacją. 

Potencjalnie wyższe zyski

Wartość Bitcoina stale wzrasta od momentu jego powstania, a eksperci przewidują podobny trend w przyszłości. Główne giełdy kryptowalutowe, takie jak Bitcoin Up zapewniają spójną analizę rynku, która pomaga inwestorom przewidywać ruchy cen. Mimo to Bitcoin ma większy potencjał wielkich zysków z inwestycji niż akcje. 

Zwiększanie masowej akceptacji

Coraz większe zainteresowanie Bitcoinem wykazują rządy, międzynarodowe korporacje, handlowcy i osoby prywatne. Rosnąca popularność Bitcoin sygnalizuje jego globalną akceptację jako narzędzia płatniczego i inwestycyjnego, które z czasem zyskuje ogromną wartość.

Wysoka zmienność

Bitcoin doświadcza ogromnych i szybkich wahań cen, głównie z powodu kaprysów traderów. Na Bitcoinie można szybko zarobić wielkie fortuny, ale określenie dalszego ruchu cen jest zwykle trudne.

Ogólnie rzecz biorąc, zarówno akcje, jak i Bitcoin mają unikalne możliwości inwestycyjne i ryzyko. Chociaż wybór inwestycji zależy głównie od celów i tolerancji na ryzyko, Bitcoin oferuje lepsze zabezpieczenie przed inflacją i potencjalnie wyższe zyski.