Biskupi Szwajcarii: Nie ma jednej religii, która ma rację - zdjęcie
22.07.15, 17:35

Biskupi Szwajcarii: Nie ma jednej religii, która ma rację

19

Biskupi Szwajcarii, jak się zdaje, odrzucili już świętą wiarę katolicką i przyjęli oficjalnie za swoje wyznanie synkretyczny liberalny relatywizm religijny. W swoim oświadczeniu o chrześcijańskich korzeniach Szwajcarii emerytowany Józef Roduit, reprezentujący tutaj cały episkopat, przekonuje, że... nie ma jednej religii, która ma rację. Jeżeli to prawda, to biskupi Szwajcarii wprost stawiają Prawdę, którą objawił nam Bóg w Piśmie Świętym, na równi z rozmaitym fałszem wyznawanym przez pogan na całym świecie. Nie ma wątpliwości, że nie jest to katolicyzm, ale po prostu ogromny krok w kierunku apostazji. Mamy nadzieję, że wypowiedź opata to po prostu jakaś pomyłka i tak naprawdę emerytowany kierownik opactwa św. Maurycego miał na myśli co innego. Czy nadzieja ta jest uzasadniona?

***

„Musimy akceptować dzielące na różnice i pragnąć się wzajemnie uzupełniać. Nie ma jednej religii, która ma rację, podczas gdy inne jej nie mają, bo każda wnosi coś ważnego i musimy się wzajemnie akceptować. Także to tworzy Szwajcarię”. Wideo z takim przesłaniem przygotowała konferencja episkopatu tego kraju z okazji przypadającego tam 1 sierpnia święta narodowego. W przesłaniu podkreśla się, że na historię tego państwa składają się „umowy, poszukiwania konsensusu i porozumienia tworzące harmonię”.

Biskupi podkreślają, że kraj ten, jako konfederacja z silnym poczuciem solidarności, może być wzorem dla innych państw, w których „szuka się dobra wspólnego stojącego ponad dobrem prywatnym. Szwajcaria nie powinna zamykać się we własnym dobrobycie, ale musi zawsze zachować to solidarne otwarcie i pomagać innym żyć w taki sposób, w jaki sama żyje”. W Federacji Szwajcarskiej, gdzie co czwarty mieszkaniec to obcokrajowiec, „mamy wystarczająco dużo pieniędzy, by móc je jeszcze lepiej rozdzielić” – stwierdzili biskupi. Wyrazili też wdzięczność wspólnocie katolickiej za to wszystko, co robi, gdy chodzi o otwartość i gościnność.

bjad/radio watykańskie/fronda.pl

Komentarze (19):

anonim2015.07.22 17:37
Nie potrwa to już długo. Kara stoi na progu
anonim2015.07.22 17:45
"Mama jest tylko jedna". Czy tylko jedna?...... "Mama ma racje". ........................... .
anonim2015.07.22 17:50
Nie jest to wcale dziwne, gdyż podstawy dla takiego synkretyzmu dała już deklaracja „Dignitatis humanae” Soboru Watykańskiego II, która mówi o religijnej wolności dla wszystkich wyznań, zrównując prawdę z kłamstwem.
anonim2015.07.22 18:17
To są owoce ducha soborucha i spędów pogan i heretyków w Asyżu. Montinizm i wojtylianizm. Całowanie koranu, czy stawianie demona buddy na ołtarzu.
anonim2015.07.22 18:42
@enrque111 Powiązanie powyższej wypowiedzi kard. Roduita z "Dignitatis humanae" jest wielkim nadużycie, gdyż w dokumencie soborowym pojawia się stwierdzenie: "Wierzymy, że owa jedyna prawdziwa religia przechowuje się w Kościele katolickim i apostolskim" co stoi w jednoznacznej sprzeczności ze słowami szwajcarskiego hierarchy.
anonim2015.07.22 19:12
@wik Stwierdzenie, które zacytowałeś, nie zaprzecza temu, że "owa jedyna prawdziwa religia" przechowuje się również w innych "Kościołach i związkach wyznaniowych". Zrównanie prawdy z kłamstwem (Chrystusa z Beliarem) znajdujemy w słowach "aby w sprawach religijnych nikogo nie przymuszano do działania wbrew jego sumieniu ani nie przeszkadzano mu w działaniu według swego sumienia prywatnym i publicznym, indywidualnym lub w łączności z innymi (...) prawo do owej wolności przysługuje trwale również tym, którzy nie wypełniają obowiązku szukania prawdy i trwania przy niej; korzystanie zaś z tego prawa nie może napotykać przeszkód, jeśli tylko zachowywany jest sprawiedliwy ład publiczny." (Z „Dignitatis Humanae”, N. 2, Sobór Watykański II)
anonim2015.07.22 19:34
Zgroza. Kolejna cegiełka ku budowie nowej uniwersalnej religii. Diabeł się cieszy.
anonim2015.07.22 19:47
śluby pederastom też by pewnie dawał:D Co za soborowe łajno...
anonim2015.07.22 19:56
@enrque111 Co w tym tekście budzi Twoje zastrzeżenia, bo ja nie dostrzegam w nim nic, co mogłoby być uznane za relatywizm, o którym piszesz?
anonim2015.07.22 20:51
@wik Nie pisałem o relatywizmie, lecz o synkretyzmie, do którego skłania deklaracja soborowa "Dignitatis humanae". Zezwalając na zrównanie z Prawdą Chrystusa wszystkie błędne a nawet zbrodnicze wierzenia, dała podstawy do twierdzeń, które wyrazili właśnie szwajcarscy biskupi, że: "Nie ma jednej religii, która ma rację, podczas gdy inne jej nie mają, bo każda wnosi coś ważnego i musimy się wzajemnie akceptować."
anonim2015.07.22 21:25
enreque - pierdzielisz głupoty. te słowa z Dignitatis humanae mówią o tym żeby Katolicy nikogo nie zmuszali do przejścia na katolicyzm. Mówią też o tym, że nikt nie ma prawa nikogo zmuszać do innej religii. I to jest dobre. To co insynuujesz to głupoty.
anonim2015.07.22 21:42
Słyszałem, że F1 23go września w łoszyngtonie ma zdymisjonować wszystkich biskupów znad Renu i jego dopływów...
anonim2015.07.22 21:55
szanowni episkopacie Szwajcarii - religie dzielimy na fałszywe i katolicką . Nie słyszeliście o dogmacie, że poza Świętym Kościołem Katolickim nie ma zbawienia?
anonim2015.07.22 22:21
@Wojciech_Polak Co jest dobrego w tym, że każdy może swobodnie działać "według swego sumienia prywatnym i publicznym, indywidualnym lub w łączności z innymi" ? Czy jeśli ktoś ma sumienie islamskiego dżihadysty, który kierując się nim morduje i gwałci chrześcijan, to jest wg ciebie w porządku ? A, właśnie do tego sprowadza się treść tej deklaracji soborowej. Nigdy nic nie pisałem o "zmuszaniu" kogokolwiek do przejścia na katolicyzm, więc nie wmawiaj mi głupot, które lęgną się jedynie w twojej głowie.
anonim2015.07.22 23:32
@enreque zawsze masz działać zgodnie z sumieniem - masz o nie dbać ... ale nawet wtedy masz najpierw słuchać sumienia bo inaczej grzeszysz (nawet jeśli robisz coś co inni uznają za złe, a twoje sumienie mówi że jest inaczej). Mówi o tym Biblia i tak też naucza Kościół. Więc znowu się mylisz a trwając w swoim zaślepieniu przeciw SV II dodatkowo wprowadzasz w błąd innych. Nie jest to dobre
anonim2015.07.23 1:16
alladyn - może i ma za zadanie wprowadzenia jednej globalnej religii miłości i tolerancji? Skoro facet utrzymuje, iż "nie ma jednej religii, która ma rację, podczas gdy inne jej nie mają", to wynika z tego, że najzwyczajniej odrzuca Pana Jezusa. Takie słowa byłyby usprawiedliwione w ustach członka jakiejś loży wolnomularskiej, ale na pewno nie u kapłana katolickiego. Warto przypomnieć: "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi od Ojca jak tylko przeze Mnie".
anonim2015.07.23 1:22
Jak można być biskupem i gadać takie głupoty. Czy niema nikogo w Watykanie, kto by zgłębiał osobowości kandydatów na biskupów.
anonim2015.07.23 8:57
Szwajcaria? neutralność za pieniądze nazistów, mafii i różnej maści złodziei na całym świecie. Na tym wyrosła ich potęga. Na przyjmowanie skradzionej kasy!
anonim2015.07.23 10:03
Zobaczcie ile wilków w owczych skórach! Zgroza!